News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează apicultorii că termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru acţiunile realizate în acest an este 16 august 2010.

Acţiunile pentru care se acordă sprijin financiar sunt lupta contra varoozei, respectiv cumpărarea de mătci provenite din ferme de elită şi de multiplicare, roiuri la pachet, roiuri pe faguri şi familii de albine. Aceste măsuri sunt prevăzute în Programul Naţional Apicol.

Pentru anul 2009 – 2010, pachetul financiar destinat celor două acţiuni este de 1.966.151 euro, fonduri europene, şi 6.652.471 lei, fonduri de la buget.

Beneficiarii ajutorului financiar sunt apicultorii, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice, organizate în asociaţii de crescători de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de producători, constituite conform legislaţiei în vigoare.

Reamintim că apicultorii nu pot solicita ajutorul financiar în nume propriu, ci trebuie să depună, anual, cererea de sprijin financiar la sediul formei asociative din care fac parte. Ulterior, formele asociative depun, la Centrele Judeţene APIA, cererea de plată, pe baza solicitărilor membrilor.

Read more

Cota de TVA de 24% a intrat deja în vigoare, odată cu publicarea în Monitor a ordonanţei Guvernului prin care se schimbă Codul Fiscal, de la 1 iulie.

-Cota standard la TVA este de 24%

Taxa de solidaritate pe clădiri, care prevedea dublarea, respectiv triplarea impozitului local pentru a treia şi a patra proprietate, a fost eliminată

În domeniul impozitului pe venit intervin:

– modificarea cotelor de cheltuiala forfetara acordată la calculul venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală în sensul diminuării acesteia de la 40% la 20% iar în cazul veniturilor de această natură provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală de la 50% la 25%;

– includerea în veniturile salariale a următoarelor sume acordate angajaţilor:

Tichetele cadou acordate potrivit legii

Drepturile de hrană date de angajatori angajaţilor

– până acum nu erau impozabile, dar vor fi:

Tichetele de creşă

Tichetele de vacanţă

Tichetele de masă

Plăţile compensatorii

Persoana care primeşte aceste drepturi va plăti doar impozitul pe venit de 16%. Nu va plăti şi CAS.

– Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente de către persoane fizice rezidenţe cu cota de 16%.

– Impozitarea veniturilor sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în bază legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ cu cotă de 16%.

– Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi pentru depozite la termen, şi/sau instrumente de economisire de către persoane fizice cu cotă de 16%, indiferent de data constituirii raportului juridic.

– Unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise la 16%, indiferent de perioadă de deţinere a titlurilor şi reportarea pierderii nete anuale în următorii 7 ani consecutivi şi stabilirea şi efectuarea de către contribuabili, în cursul anului fiscal, a plăţilor anticipate la sfârşitul fiecărui trimestru, în contul impozitului anual datorat.

– Modificarea cotei de impunere anticipata a castigurilor din operatiuni de vanzare cumparare valuta la termen pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen de la 1% la 16% pentru persoane fizice rezidente.

– Unificarea cotei de impunere pentru castigurile din jocuri de noroc la 25%.

– pentru veniturile din activitati profesionale (altele decat cele de natura salariala) se vor plati numai cota angajatului pentru (în total 16%):

-contributii sociale de sanatate
-contributii de asigurari sociale
-contributii la fondul de somaj

Baza de calcul a acestor contributii este limitata la 5 salarii medii pe economie, asa cum este stabilit in bugetul de asigurari sociale. Dar numai în cazul în care nu sunt socotite de Fisc drept activitati dependente, caz în care se transformă în venituri salariale şi se impozitează ca atare.

Read more

Mai mulţi bani vor intra la bugetul local. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a emis un ordin care prevede ca 50% din impozitul reţinut de notari pentru tranzacţiile imobiliare să fie virat la bugetul local.
În esenţă, această măsură înseamnă mai mulţi bani pentru bugetul local. Astfel, dacă pînă la data de 13 mai impozitul reţinut de notari era virat 100% bugetului de stat, începând cu tranzacţiile derulate de la 14 mai 2010, 50% din impozitul reţinut de notari pentru tranzacţiile imobiliare este virat la bugetele locale.
„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 2104 pentru reglementarea unor aspecte legate de plata şi distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, reţinut de notarii publici, aferent operaţiunilor translative ale dreptului de proprietate încheiate până la data de 13 mai 2010, inclusiv, se virează în continuare în contul unic de venituri ale bugetului de stat 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic”. În vederea distribuirii sumelor cuvenite fiecărei unităţi administrativ-teritoriale destinatare, conform legii, în cotă de 50% din cuantumul sumelor plătite în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat – impozit pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, aferente operaţiunilor translative ale dreptului de proprietate al căror obiect au fost bunurile imobile aflate pe teritoriul acestora, notarii publici care calculează, reţin, declară şi virează acest tip de obligaţie fiscală vor întocmi şi vor depune lunar la organul fiscal de administrare, împreună cu Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi un borderou privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, se arată într-un comunicat de presă remis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad.
Pentru obligaţiile de plată aferente operaţiunilor translative ale dreptului de proprietate încheiate în perioada 14 – 31 mai 2010, borderoul se depune la organul fiscal de administrare până la data de 30 iunie 2010, însoţit de o copie a documentului de plată prin care au fost virate sumele în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat – impozit pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.(news-ar)

Read more

APIA comunica

Economie 24 iunie 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) efectuează controlul administrativ pentru toate cele 45.400 de cereri depuse de crescătorii de ovine/caprine şi un control la faţa locului, respectiv supracontrol, pentru aproape 6.000 de exploataţii pentru care s-a solicitat Plata Naţională Directă Complementară (CNDP).

Astfel, în cadrul controlului administrativ, APIA verifică dacă informaţiile din cererile depuse de crescătorii de ovine/caprine sunt în concordanţă cu înregistrările din Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) al ANSVSA.

Totodată, în cadrul controlului la faţa locului, se verifică existenţa efectivului pentru care se solicită primă, precum şi corespondenţa dintre efectivul animalelor înscris în cerere şi cel real din exploataţie (numere de identificare), în vederea stabilirii efectivului eligibil pentru primă (după validare în RNE).

Este important de menţionat că, începând cu anul 2010, dacă în urma verificărilor se constată diferenţe între numărul animalelor solicitat la plată şi numărul animalelor eligibile, se aplică reduceri sau excluderi de la plată.

În cazul unor circumstanţe naturale, cum ar fi decesul animalelor, solicitanţii trebuie să informeze, în scris, Centrele Judeţene APIA, în termen de 10 zile lucătorare de la constatarea oricarei reduceri a numărului de animale.

Reamintim crescătorilor de animale că efectivul pentru care au solicitat prima trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii şi trebuie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere, în perioada 1 iunie – 31 august 2010. Totodată, efectivul din exploataţie trebuie să fie de minimum 50 capete ovine femele, respectiv 25 capete caprine femele, vârsta acestora fiind de un an până la data de 31 martie 2010.

Read more

Românii care au contractat credite în euro cu dobândă variabilă vor plăti mai mult băncilor. Rata Euribor, indicatorul tradiţional care arată la ce nivel se împrumută băncile între ele, şi componentă marcantă în cadrul creditelor în moneda europeană cu dobândă variabilă, a atins noi maxime. Rata Euribor a atins marţi cel mai înalt nivel, în contextul continuării crizei de debit din regiune. Astfel, rate Euribor pentru trei luni, principalul instrument de calcul pentru împrumuturile interbancare în euro, a ajuns la 0,737%, de la 0,733% cât era luni. Este cel mai mare nivel înregistrat, din octombrie până în prezent. Şi rata Euribor la şase luni a crescut la 1,021%, de la 1,019%.Pe lângă efectul crizei de debit din Grecia şi din ţările euro, se face simţită şi apropierea datei de 1 iulie, când băncile trebuie să returneze 442 de miliarde de euro, la un an de la accesarea creditelor de la Banca Centrală Europeană, notează realitatea.net.
Rata Euribor este fixată zilnic de către Federaţia Bancară a Uniunii Europene (imopedia.ro)

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte producătorilor agricoli că riscă să nu beneficieze de acciza redusă pentru motorina utilizată în agricultură dacă nu depun, până la data de 28 iunie 2010, cererea de acord prealabil pentru finanţarea prin rambursare.

Producătorii agricoli trebuie să depună cererea de acord prealabil la Centrele Judeţene APIA, până la termenul mai sus menţionat. Prin această cerere, beneficiarii estimează cantitatea de motorină care va fi consumată în acest an şi pentru care pot solicita trimestrial ajutorul de stat.

Precizăm că, până în prezent, au fost depuse 4935 cereri de acord prealabil pentru finanţarea prin rambursare.

După obţinerea acordului prealabil, emis de către APIA în limita plafonului prevăzut de HG 408/2010, beneficiarii trebuie să depună la Centrele Judeţene APIA o cerere trimestrială pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză.

Cererea se depune până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea şi este însoţită de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul 126/2010.

Potrivit HG 408/2010, pentru motorina utilizată la efectuarea lucărilor mecanice în agricultură se stabileşte o acciză redusă de 21 euro/ 1000 litri. Diferenţa dintre acciza standard şi cea redusă se acordă ca ajutor de stat sub forma de rambursare.

Read more

Mai sunt zece zile până la termenul limită (28 iunie) până când mai pot fi depuse cereri pentru solicitarea acordului prealabil pentru finanţarea prin rambursare pentru motorina cu acciza redusă utilizată în agricultură.

Cu toate acestea, un număr foarte mic de fermieri 190 dintr-un număr de apoximativ 700 potenţiali beneficiari, au depus cereri până la data de 17.06.2010.

Reamintim că pot beneficia de sprijin financiar pentru acciza redusă la motorina utilizată în agricultură în valoare de 1,162 lei/litru de motorină, producătorii agricoli persoane fizice autorizate (P.F.A.), intreprinderi (I.I.), intreprinderi familiale (I.F.) constituite potrivit O.U.G. nr.44/2008 şi persoanele juridice din sectorul vegetal, zootehnie, îmbunătăţiri funciare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minim 1 ha cu suprafaţa parcelei de minim 0.30 ha, respectiv 0,1 ha în cazul viilor, livezilor, pepinierelor viticole şi pomicole sau arbuşti fructiferi;

– să fie înscrişi în evidenţele A.P.I.A. cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul Agricol, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare;

– să nu fie în dificultate financiară, procedură de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare.

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, beneficiarii depun la A.P.I.A. Centrul judeţean Arad o dată pe an o cerere pentru obţinerea acordului prealabil în care este înscrisă cantitatea de motorină totală pe an pentru care se poate solicita sprijin financiar pentru acciza redusă la motorina utilizată în agricultură. Pentru anul 2010 cererile se depun până la data de 28.06.2010 inclusiv, iar pentru anii următori cererile se depun în luna decembrie pentru anul următor.

Decontarea sprijinului financiar se face trimestrial pentru motorina achiziţionată în trimestrul respectiv. Cererile se depun în prima lună din trimestrul următor.

Invităm fermierii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prezentate, la Centrul judeţean A.P.I.A. Arad pentru a depune cererile în vederea obţinerii acordului prealabil pentru anul 2010.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a finalizat vineri, 11 iunie 2010, campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă, pentru anul 2010.

Astfel, în intervalul 1 martie – 11 iunie 2010, au fost depuse 1.091.984 cereri, pentru o suprafaţă de 9,4 milioane hectare.

Cele mai multe cereri au fost depuse în judeţele Dolj (58.471 cereri), Suceava (56.708 cereri), Olt (48.297 cereri) şi Botoşani (43.199 cereri). Totodată, cele mai mari suprafeţe solicitate la plată se regăsesc în judeţele Timiş (489.302 ha), Constanţa (476.300 ha), Teleorman (418.745 ha) şi Călăraşi (391.357 ha).

Precizăm că la nivel naţional peste 237.000 fermieri au depus cererea de plată după completarea electronică a declaraţiei de suprafaţă, pentru 5,2 milioane hectare, prin accesarea aplicaţiei IPA online.

La nivelul Centrului judeţean A.P.I.A. Arad au fost depuse un număr de 24 117 cereri pentru o suprafaţă totală de 345 773 ha. Precizăm că un număr de 3813 cereri de plată pentru o suprafaţă de 101 716 au fost depuse după completarea electronică a declaraţiei de suprafaţă prin accesarea aplicaţiei IPA online.

Reamintim că perioada de depunere a cererilor a fost 1 martie – 17 mai 2010, pentru intervalul 18 mai – 11 iunie fiind percepute penalizări de 1 % pentru fiecare zi de întârziere. Nicio cerere de sprijin depusă după data de 11 iunie 2010 nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

Read more

Doar puţin peste 70 de agenţi economici au primit undă verde de la Fisc pentru pentru amânarea la plată a obligaţiilor bugetare. Conform datelor oferite de Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Arad, până la data de 31 mai 74 de agenţi economici (cu şase în plus faţă de luna aprilie) au primit aviz favorabil în vederea amânării la plată a obligaţiilor bugetare. Fiscul a acceptat să amâne plata unor obligaţii fiscale în valoare de peste 83 de milioane de lei.
Se pare că motivul pentru care firmele nu se înghesuie să solicite amânarea la plată îl reprezintă condiţiile (în special garanţiile bancare) pe care trebuie să le îndeplinească pentru a-şi putea amâna datoriile. La sfârşitul lunii aprilie peste 2.600 de agenţi economici arădeni se aflau în executare silită, având de plătit statului 144, 6 milioane de lei. Până la data de 30 aprilie, 68 de agenţi economici primseră aviz favorabil pentru amânarea la plată a obligaţiilor bugetare iar alte câteva zeci de firme au fost refuzate pentru că nu îndeplineau condiţiile necesare prevăzute de lege.
Actualele prevederi privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale au fost legiferate în contextul crizei economico-financiare din România, care a afectat mediul de afaceri, generând diminuarea lichidităţilor operatorilor economici, creşterea ratei şomajului, precum şi creşterea riscului privind imposibilitatea asigurării nivelului de lichidităţi necesare operatorilor economici în vederea derulării activităţii curente.
Pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se acordă înlesniri sub forma amânării la plată. Amânarea la plată se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligaţiile fiscale datorate şi neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii. În cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicită amânarea la plată, care nu poate fi mai mare de 6 luni.
Cererea se depune la organul fiscal competent şi se soluţionează de acesta, prin decizie, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii. În termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amânare la plată, contribuabilii vor constitui garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asigurătorii.
Amânările la plată îşi pierd valabilitatea în cazul în care contribuabilii nu îşi achită, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată.
Amânarea la plată se acordă unui contribuabil o singură dată într-un an calendaristic. Nivelul dobânzii este de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amânare la plată. Cererile de amânare la plată a obligaţiilor fiscale datorate şi neachitate se pot depune până la data de 30 iunie 2010. (news-ar)

Read more

APIA comunica

Economie 13 iunie 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte producătorilor de lapte că luni, 14 iunie 2010, este ultima zi în care pot să depună cererea pentru sprijinul financiar destinat deţinătorilor de cotă care au livrat lapte în anul de cotă 2008-2009.

Pentru a beneficia de acest sprijn financiar, producătorii de lapte trebuie să depună, personal sau prin poştă, o cerere la Centrele Judeţene APIA şi să îndeplinească cerinţele prevăzute de HG nr. 498/2010, care modifică HG nr. 365/2010.

Astfel, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în sistemul cotelor de lapte la APIA ca producători cu cote de livrări de lapte pentru anul de cotă 2008-2009, iar cantitatea de lapte livrată în perioada menţionată anterior să fie mai mare de 10 mii kilograme. Totodată, solicitanţii sprijinului financiar trebuie să deţină cotă la data de 31 martie 2010.

În funcţie de cantitatea de lapte livrată în anul de cotă 2008-2009, producătorul poate să beneficieze de un sprijin financiar de 200 euro (pentru o cantitate de lapte cuprinsă între 10 mii kg şi 20 mii kg), de 2.000 euro (pentru o cantitate de cel puţin 200 mii kg şi cel mult 500 mii kg) sau de 1.200 euro (pentru livrări mai mari de 500 mii kg). Pentru producătorii care au livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 20 mii kg şi 200 mii kg, valoarea sprijinului financiar se calculează pe baza cotei individuale de livrări realizată efectiv la data de 31 martie 2009 şi a coeficientului mediu de calcul.

Pentru derularea măsurilor de sprijinire a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate, România beneficiază de fonduri europene în valoare de 5 milioane euro.

Read more