News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

În baza Hotărârii de Guvern nr. 408/28.04.2010 şi a Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.126/26.05.2010 prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se va acorda ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare şi reprezintă diferenţa dintre acciza standard şi acciza redusă care pentru anul 2010 este în valoare de 1,162 lei/litru de motorină pentru sectorul vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.

Beneficiarii acestui sprijin sunt producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar sau organizaţii de producători recunoscute care îndeplinesc următoarele condiţii:

  1. Nu sunt în procedură de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;
  2. Sunt înscrişi în evidenţele A.P.I.A. cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul agricol, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare;
  3. Sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) cu efectivele de animale sau deţin document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru păsări/familii de albine/viermi de mătase;
  4. Suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
  5. Să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
  6. Să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Pentru a beneficia de acest ajutor de stat beneficiarii vor trebui să depună la Centrul judeţean A.P.I.A. Arad din Arad, str. Fraţii Neumann, nr.10, etajul 3, până la data de 28 iunie 2010 o cerere pentru obţinerea acordului prealabil pentru finanţare prin rambursare însoţită de mai multe documente, după caz.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare prin rambursare întocmesc şi depun cereri pentru determinarea trimestrială a cantităţii de motorină însoţite de documentele anexe, după caz, care se depun la Centrul judeţean A.P.I.A. Arad în luna următoare trimestrului în care a fost achiziţionată motorina.

Cererile şi documentele justificative se găsesc la Centrul judeţean A.P.I.A Arad şi pe pagina web a A.P.I.A. www.apia.org.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Ajutoare de Stat, Măsuri de Piaţă, la telefon 0257 250 340.

Read more

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor Arad a anunţat astăzi că începând de marţi se vor face plăţile către proprietarii de cai bolnavi de anemie afecţioasă ecvină. Conform directorului coordonator al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad, Gheorghe Ban, banii au ajuns încă de vineri în contul instituţei.La nivelul judeţului Arad au fost înregistraţi 295 de cai bolnavi de anemie afecţioasă ecvină. Dintre aceştia, conform lui Gheorghe Ban, 23 de cai au dispărut de la proprietari (au fost vânduţi sau tăiaţi), astfel încât la ora actuală mai sunt în evidenţă 272 de capete, în valoare de 960.900 de lei.
Conform autorităţilor, caii bolnavi sunt duşi de proprietari la abator, unde primesc o sumă modică, iar apoi merg cu actele la Direcţia Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor, de unde ridică diferenţa de bani.
{source}
<object width=”560″ height=”340″ id=”lsplayer” classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″><param name=”movie” value=”http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=newsarad&clip=flv_4a45b96f-454b-4706-af39-2334aa3a6d0a&autoPlay=false&mute=false”></param><param name=”allowScriptAccess” value=”always”></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><embed name=”lsplayer” wmode=”transparent” src=”http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=newsarad&clip=flv_4a45b96f-454b-4706-af39-2334aa3a6d0a&autoPlay=false&mute=false” width=”560″ height=”340″ allowScriptAccess=”always” allowFullScreen=”true” type=”application/x-shockwave-flash”></embed></object><div style=”font-size: 11px;padding-top:10px;text-align:center;width:560px”>Watch <a href=”http://www.livestream.com/?utm_source=lsplayer&utm_medium=embed&utm_campaign=footerlinks” title=”live streaming video”>live streaming video</a> from <a href=”http://www.livestream.com/newsarad?utm_source=lsplayer&utm_medium=embed&utm_campaign=footerlinks” title=”Watch newsarad at livestream.com”>newsarad</a> at livestream.com</div>
{/source}

Read more

Centrul Regional de Plăţi Pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 5 Vest Timişoara a încheiat astăzi, la Consiliul Judeţean Arad, contracte de finanţare cu micii întreprinzători arădeni pentru 25 de proiecte în cadrul Măsurii 312 „Sprijin Pentru Crearea şi Dezvoltarea de Microîntreprinderi”, parte a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, depuse în sesiunea de licitaţie octombrie – noiembrie 2009.
Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Nicolae Ioţcu, a apreciat faptul că în judeţul Arad s-au încheiat 25 contracte de finanţare (din totalul de 55 încheiate la nivel de regiune!), în valoare de 3.368.784 euro, spunând că întreprinzătorii din judeţul nostru au reuşit să ia jumătate din proiectele finanţate.
Valoarea totală eligibilă a proiectelor selectate şi contractate de Centrului Regional la nivelul Regiunii 5 veste este de 34.185.536 de lei, respectiv 7.955.119 de Euro, din care Aradului i-a revenit aproximativ jumătate din sumă.
Fondurile nerambursabile obţinute de beneficiari vor fi direcţionate către o paletă largă de activităţi cum ar fi construire de spaţii de lucru pentru servicii de contabilitate, audit financiar, servicii de consultanţă pentru afaceri şi management, activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, activităţi de producţie pentru prelucrarea produselor din piatră ornamentală şi din fibre de sticlă, lucrări de instalaţii sanitare de încălzire şi aer condiţionat, activităţi pentru repararea maşinilor agricole, activităţi de depozitare, construirea de centre de înfrumuseţare şi relaxare, ateliere pentru elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, investiţii pentru producţia de humus de râmă, achiziţionarea de utilaje pentru diverse servicii în agricultură, achiziţionarea de utilaje pentru diverse servicii în construcţii şi amenajare teren. Menţionăm că toate contractele încheiate în cadrul acestei măsuri au un grad de finanţare publică de 70% din valoarea eligibilă a proiectului.

Alte proiecte, în valoare de peste 4 milioane de euro
De asemenea, Centrul Regional de Plăţi Pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 5 Vest Timişoara a anunţat că a încheiat contracte de finanţare pentru 381 de proiecte din cadrul Măsurii 112 „Instalarea Tinerilor Fermieri“, parte a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, depuse în sesiunea de licitaţie octombrie – noiembrie 2009.
În cadrul acestei măsuri, judeţul Arad a încheiat un număr de 186 contracte de finanţare în valoare de 4.013.997 de euro, în condiţiile în care valoarea totală eligibilă a proiectelor selectate şi contractate în cadrul Regiunii 5 Vest este de 8.429.996 de Euro (media 22.126 euro/proiect)
„Din nou, întreprinzătorii arădeni au dovedit că au fost bine pregătiţi, obţinând aproape jumătate din suma pusă la dispoziţie la nivel de regiune“, şi-a exprimat satisfacţia Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

IMPORTANT:
– Data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier
– Data semnării contractului de finanţare de către ambele părţi nu poate depăşi 18 luni de la data instalării tânărului fermier, deci data înfinţării/preluării prin transfer de proprietate/arendă/concesiune a unei exploataţii
– Beneficiarii trebuie să depună Cererea de Finanţare pentru solicitarea sprijinului în maxim 12 luni de la data înfiinţării/preluării prin transfer a exploataţiei în totalitate
– Beneficiarii acestei măsuri trebuie să depună prima cerere de plată în termen de 10 zile de la semnarea Contractului de finanţare şi reprezintă 60% din valoarea din contractul de finanţare.
– A doua cerere se va depune în maxim 30 luni de la data semnării Contractului – după verificarea tuturor acţiunilor prevăzute în planul de afaceri (reprezintă 40% din valoarea sprijinului)

Fondurile nerambursabile obţinute de beneficiari au ca obiectiv general
– Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă
– Îmbunătățirea managementului exploataţiilor
– Creşterea veniturilor exploaţiilor conduse de tinerii fermieri
– Beneficiarii sunt tinerii fermieri în vârstă de până la 40 de ani, persone fizice sau juridice care practică în principal activități agricole
– Exploataţia agricolă trebuie să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 6 – 40 UDE
– La depunerea cererii de finanţare (conformitate) solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze că dimensiunea fermei este peste 10 UDE şi va creşte cu minim 4 UDE de la data semnării contractului de finanţare
– Exploataţia este pe teritoriul ţării
– Exploataţia este înregistrată în Registrul Fermelor
De menţionat, că toate contractele încheiate în cadrul acestei măsuri au un un grad de finanţare publică de 100% din valoarea eligibilă a proiectului.(news-ar)
{source}
<object width=”560″ height=”340″ id=”lsplayer” classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″><param name=”movie” value=”http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=newsarad&clip=flv_fbe5bd61-73c6-46e1-950e-bf412624e286&autoPlay=false&mute=false”></param><param name=”allowScriptAccess” value=”always”></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><embed name=”lsplayer” wmode=”transparent” src=”http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=newsarad&clip=flv_fbe5bd61-73c6-46e1-950e-bf412624e286&autoPlay=false&mute=false” width=”560″ height=”340″ allowScriptAccess=”always” allowFullScreen=”true” type=”application/x-shockwave-flash”></embed></object><div style=”font-size: 11px;padding-top:10px;text-align:center;width:560px”>Watch <a href=”http://www.livestream.com/?utm_source=lsplayer&utm_medium=embed&utm_campaign=footerlinks” title=”live streaming video”>live streaming video</a> from <a href=”http://www.livestream.com/newsarad?utm_source=lsplayer&utm_medium=embed&utm_campaign=footerlinks” title=”Watch newsarad at livestream.com”>newsarad</a> at livestream.com</div>
{/source}

Read more

APIA comunica

Economie 26 mai 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) precizează că depunerea cererii pentru acordarea Plăţilor Naţionale Directe Complementare, speciile ovine/caprine, nu este condiţionată de apartenenţa solicitantului la o asociaţie de crescători de animale.

Potrivit formularului de cerere, aprobat prin OMADR 98/2010, solicitantul declară pe propria răspundere dacă este sau nu membru al unei asociaţii de crescători de animale.

În cazul în care solicitantul declară că este membru al unei asociaţii de crescători de ovine/caprine legal constituite trebuie să prezinte, în momentul depunerii cererii, o adeverinţă emisă de către asociaţia respectivă, din care să rezulte că este membru al asociaţiei, precum şi efectivele de ovine/caprine pentru care poate solicita prima.

Subliniem că doar respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de actul normativ mai sus menţionat condiţionează acordarea primei pe cap de animal, ci nu apartenenţa la o anumită asociaţie de crescători de ovine/caprine.

Reamintim că, pentru a beneficia de prima pe cap de animal pentru ovine/caprine, solicitantul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Astfel, efectivul din exploataţie trebuie să fie de minimum 50 capete ovine femele, respectiv 25 capete caprine femele, vârsta acestora fiind de cel puţin un an până la data de 31 martie 2010.

Totodată, efectivul pentru care se solicită prima trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor la data depunerii cererii şi trebuie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în solicitare, în perioada 1 iunie – 31 august 2010.

Termenul limită pentru a solicita Plata Naţională Directă Complementară pentru sectorul zootehnic este 31 mai 2010.

Read more

Agenţia de plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Arad anunţă că termenul limita pana la care se pot depune cererile la Centrul Judetean al APIA Arad de catre detinatorii de ovine si/sau caprine pentru a putea beneficia de sbventii este pana la data de 31.05.2010.

Cu toate acestea pana la data de 21.05.2010 au fost depuse un numar de 300 de cereri ceea ce reprezinta aproximativ 25% din numarul de cereri depuse in anul 2009 respectiv aproximativ 37% din numarul de cereri pretiparite eliberate de APIA in vederea verificarii si corectarii numarului de animale de catre detinatorii acestora.

Reamintim ca, pentru a putea beneficia de acest sprijin financiar, toti crescatorii de animale care detin in exploatatie un numar de minim 50 de capete femele de ovine si/sau minim 25 capete femele caprine care la data de 31.03.2010 au implinit varsta de minim 1 an si sunt inscrise in Registrul National al Exploatatiilor, trebuie sa se prezinte la CJ la APIA din Arad pentru a primi cerere pretiparita cu lista de animale care in urma verificarii, corectarii si semnarii va fi depusa si inregistrata la APIA pana la data limita de 31.05.2010.

Dupa aceasta data nu va mai fi primita nicio cerere, detinatorii de animale care se pot incadra in conditiile de eligibilitate nu vor mai beneficia de aceasta forma de sprijin.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a plătit marţi, 18 mai 2010, suma de 235,3 milioane lei, reprezentând diferenţa din a doua tranşă a Plăţilor Naţionale Directe Complementare (CNDP), specia bovine, pentru anul 2009.

Astfel, APIA a achitat integral suma de 770 milioane lei, datorată conform cererilor depuse de către crescătorii de bovine în anul 2009.

De prima pe exploataţia de bovine, în cuantum de 571 lei/cap bovină, au beneficiat 227.219 fermieri, care au depus cereri pentru un efectiv de aproximativ 1,3 milioane capete.

Read more

APIA comunica

Economie 19 mai 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a finalizat luni, 17 mai 2010, prima parte a campaniei de depunere a cererilor de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.

Astfel, în intervalul 1 martie – 17 mai 2010, au fost depuse 1.053.000 cereri de plată, pentru o suprafaţă de 9 milioane hectare.

Potrivit datelor centralizate la nivelul APIA, cele mai multe cereri au fost depuse în judeţele Dolj (56.839 cereri), Suceava (55.618 cereri), Olt (47.180 cereri) şi Botoşani (40.375 cereri). Totodată, cele mai mari suprafeţe solicitate la plată se regăsesc în judeţele Timiş (475.542 ha), Constanţa (466.308 ha) şi Teleorman (410.232 ha).

Precizăm că, la nivel naţional, peste 237.000 fermieri au depus cererea de plată după completarea electronică a declaraţiei de suprafaţă, pentru 5,2 milioane hectare, prin accesarea aplicaţiei IPA online.

La nivelul A.P.I.A. Arad au fost depuse un număr de 23 517 cereri de plată pentru o suprafaţă de 333432 ha , prin intermediul aplicaţiei electronice IPA online depunându-se 3810 cereri de plată pentru o suprafaţă de 100 687 ha.

Fermierii mai pot solicita sprijinul pe suprafaţă, dar pentru depunerea cererilor de plată începând cu data de 18 mai se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 11 iunie 2010, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte crescătorilor de ovine/caprine că termenul limită pentru a solicita Plata Naţională Directă Complementară pentru sectorul zootehnic este 31 mai 2010.

Pentru a beneficia de prima pe cap de animal pentru ovine/caprine, producătorul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Astfel, efectivul din exploataţie trebuie să fie de minimum 50 capete ovine femele, respectiv 25 capete caprine femele, vârsta acestora fiind de cel puţin un an până la data de 31 martie 2010.

Totodată, efectivul pentru care se solicită prima trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor la data depunerii cererii şi trebuie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în solicitare, în perioada 1 iunie – 31 august 2010.

Este important de menţionat că, începând cu anul 2010, dacă în urma verificărilor se constată diferenţe între numărul animalelor solicitat la plată şi numărul animalelor eligibile, se aplică reduceri sau excluderi de la plată.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte fermierilor care intenţionează să solicite sprijinul pe suprafaţă că termenul limită pentru depunerea cererilor de plată este 17 mai 2010.

Potrivit monitorizării APIA, până joi, 13 mai 2010, au fost depuse 950.077 cereri, pentru o suprafaţă de aproximativ 6,2 milioane hectare.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, până la data de 17 mai 2010, o singură cerere de plată. Pentru depunerea cererilor de plată începând cu data de 18 mai se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 11 iunie 2010, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

În ceea ce priveşte Campania SAPS 2009, APIA a plătit, până în prezent, suma de 784 milioane euro, pentru 82 % din suprafaţa solicitată de către fermieri.

Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă aferente anului 2009, România beneficiază de un pachet financiar de 1.198.265.487 euro, din care aproximativ un miliard de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile

Read more

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a emis un nou program pentru angajatori in vederea generarii declaratiilor nominale fiind folosita versiunea 10.02 care are introdusa zilele de sarbatoare 23 si 24 mai 2010. Astfel pentru raportarea aferenta lunii mai 2010 se va folosi versiunea 10.02 care va fi gasita pe www.cnpas.org sau poate fi primita de la sediul din str. Voluntarilor nr.2A, pe 7 dischete sau pe un CD. Declaratia nominala se depune lunar dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.

Read more