News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Agenţia de plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Arad anunţă că termenul limita pana la care se pot depune cererile la Centrul Judetean al APIA Arad de catre detinatorii de ovine si/sau caprine pentru a putea beneficia de sbventii este pana la data de 31.05.2010.

Cu toate acestea pana la data de 21.05.2010 au fost depuse un numar de 300 de cereri ceea ce reprezinta aproximativ 25% din numarul de cereri depuse in anul 2009 respectiv aproximativ 37% din numarul de cereri pretiparite eliberate de APIA in vederea verificarii si corectarii numarului de animale de catre detinatorii acestora.

Reamintim ca, pentru a putea beneficia de acest sprijin financiar, toti crescatorii de animale care detin in exploatatie un numar de minim 50 de capete femele de ovine si/sau minim 25 capete femele caprine care la data de 31.03.2010 au implinit varsta de minim 1 an si sunt inscrise in Registrul National al Exploatatiilor, trebuie sa se prezinte la CJ la APIA din Arad pentru a primi cerere pretiparita cu lista de animale care in urma verificarii, corectarii si semnarii va fi depusa si inregistrata la APIA pana la data limita de 31.05.2010.

Dupa aceasta data nu va mai fi primita nicio cerere, detinatorii de animale care se pot incadra in conditiile de eligibilitate nu vor mai beneficia de aceasta forma de sprijin.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a plătit marţi, 18 mai 2010, suma de 235,3 milioane lei, reprezentând diferenţa din a doua tranşă a Plăţilor Naţionale Directe Complementare (CNDP), specia bovine, pentru anul 2009.

Astfel, APIA a achitat integral suma de 770 milioane lei, datorată conform cererilor depuse de către crescătorii de bovine în anul 2009.

De prima pe exploataţia de bovine, în cuantum de 571 lei/cap bovină, au beneficiat 227.219 fermieri, care au depus cereri pentru un efectiv de aproximativ 1,3 milioane capete.

Read more

APIA comunica

Economie 19 mai 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a finalizat luni, 17 mai 2010, prima parte a campaniei de depunere a cererilor de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.

Astfel, în intervalul 1 martie – 17 mai 2010, au fost depuse 1.053.000 cereri de plată, pentru o suprafaţă de 9 milioane hectare.

Potrivit datelor centralizate la nivelul APIA, cele mai multe cereri au fost depuse în judeţele Dolj (56.839 cereri), Suceava (55.618 cereri), Olt (47.180 cereri) şi Botoşani (40.375 cereri). Totodată, cele mai mari suprafeţe solicitate la plată se regăsesc în judeţele Timiş (475.542 ha), Constanţa (466.308 ha) şi Teleorman (410.232 ha).

Precizăm că, la nivel naţional, peste 237.000 fermieri au depus cererea de plată după completarea electronică a declaraţiei de suprafaţă, pentru 5,2 milioane hectare, prin accesarea aplicaţiei IPA online.

La nivelul A.P.I.A. Arad au fost depuse un număr de 23 517 cereri de plată pentru o suprafaţă de 333432 ha , prin intermediul aplicaţiei electronice IPA online depunându-se 3810 cereri de plată pentru o suprafaţă de 100 687 ha.

Fermierii mai pot solicita sprijinul pe suprafaţă, dar pentru depunerea cererilor de plată începând cu data de 18 mai se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 11 iunie 2010, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte crescătorilor de ovine/caprine că termenul limită pentru a solicita Plata Naţională Directă Complementară pentru sectorul zootehnic este 31 mai 2010.

Pentru a beneficia de prima pe cap de animal pentru ovine/caprine, producătorul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Astfel, efectivul din exploataţie trebuie să fie de minimum 50 capete ovine femele, respectiv 25 capete caprine femele, vârsta acestora fiind de cel puţin un an până la data de 31 martie 2010.

Totodată, efectivul pentru care se solicită prima trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor la data depunerii cererii şi trebuie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în solicitare, în perioada 1 iunie – 31 august 2010.

Este important de menţionat că, începând cu anul 2010, dacă în urma verificărilor se constată diferenţe între numărul animalelor solicitat la plată şi numărul animalelor eligibile, se aplică reduceri sau excluderi de la plată.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte fermierilor care intenţionează să solicite sprijinul pe suprafaţă că termenul limită pentru depunerea cererilor de plată este 17 mai 2010.

Potrivit monitorizării APIA, până joi, 13 mai 2010, au fost depuse 950.077 cereri, pentru o suprafaţă de aproximativ 6,2 milioane hectare.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, până la data de 17 mai 2010, o singură cerere de plată. Pentru depunerea cererilor de plată începând cu data de 18 mai se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 11 iunie 2010, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

În ceea ce priveşte Campania SAPS 2009, APIA a plătit, până în prezent, suma de 784 milioane euro, pentru 82 % din suprafaţa solicitată de către fermieri.

Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă aferente anului 2009, România beneficiază de un pachet financiar de 1.198.265.487 euro, din care aproximativ un miliard de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile

Read more

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a emis un nou program pentru angajatori in vederea generarii declaratiilor nominale fiind folosita versiunea 10.02 care are introdusa zilele de sarbatoare 23 si 24 mai 2010. Astfel pentru raportarea aferenta lunii mai 2010 se va folosi versiunea 10.02 care va fi gasita pe www.cnpas.org sau poate fi primita de la sediul din str. Voluntarilor nr.2A, pe 7 dischete sau pe un CD. Declaratia nominala se depune lunar dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.

Read more

APIA comunica

Economie 12 mai 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte cumpărătorilor care achiziţionează lapte, precum şi producătorilor deţinători de cotă de lapte pentru vânzări directe, că declaraţiile anuale privind livrările, respectiv vânzările realizate în anul de cotă 2009/2010, se depun până la data de 14 mai 2010.

Aceste declaraţii trebuie depuse de către producătorii care deţin cotă pentru vânzări directe şi de către cumpărătorii care achiziţionează lapte de la producători.

Precizăm că, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere după termenul de 14 mai, producătorii riscă penalizări de 0,01 la sută, calculate din cantitatea deţinută pentru vânzări directe. Pentru aceeaşi întârziere, cumpărătorii vor fi penalizaţi tot cu 0,01 la sută, în funcţie de cantitatea de lapte care le-a fost livrată.

De asemenea, producătorul care nu respectă termenele şi obligaţiile privind declaraţia anuală riscă să piardă dreptul de a comercializa lapte, prin retragerea cotei la rezerva naţională. În egală măsură, cumpărătorul care nu trimite declaraţia anuală riscă să piardă dreptul de a achiziţiona lapte de la deţinătorii de cotă, prin retragerea aprobării.

Read more

Formularul 200 se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole impuse în sistem real (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni cu valută la termen, pe bază de contract.

Formularul 200 poate fi descărcat de pe site-ul ANAF – Declaraţie privind veniturile realizate, prin accesarea portalului www.anaf.ro /Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii sau poate fi obţinut direct de la sediul administraţiilor financiare.

Declaraţiile de venit pot fi depuse de către contribuabili :

  • direct la sediul administraţiei financiare (registratura organului fiscal) de care aparţin;
  • la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată;
  • on-line, pe site-ul www.anaf.ro. Pentru depunerea on-line a Declaraţiei privind veniturile realizate, persoanele fizice trebuie să deţină certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică şi să se înregistreze ca utilizator ai serviciului “ Depunere declaraţii on-line”, prin transmiterea, în format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (http://www.anaf.ro).

În ceea ce priveşte completarea corectă a formularului, contribuabilii pot solicita asistenţă la sediile administraţiilor financiare sau pot accesa site-ul ANAF, unde pe prima pagină / Acasă / la secţiunea Contribuabili, a fost introdus un ghid electronic(prezentare Power Point) „Cum completăm declaraţia de venit”.

Read more

Constructorul care execută lucrarea de pe Centura Ocolitoare a Aradului a finalizat drumul de şantier şi podul peste Mureş (cu avizul Primăriei municipiului Arad).

Secretarul de stat Eusebiu Pistru a anunţat că, în cursul zilei de luni, 10 mai 2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a emis autorizaţia de construcţie a primului tronson de Autostradă (Centura Aradului în regim de Autostradă) în vederea începerii lucrărilor de construcţie. „Practic, prin această decizie am intrat în linie dreaptă cu construcţia autostrăzii. Într-o primă etapă, s-a realizat drumul de şantier şi podul peste Mureş, iar din acest moment vor demara lucrările de construcţie a primei părţi din autostradă”, a declarat Eusebiu Pistru, secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

Read more

Luna aprilie, la fel ca orice

luna a anului, este cu activitate intensa si la ITM Arad unde s-au efectuat controale la agentii economici, in special pentru a preveni orice noi probleme care pot sa apara.Astfel bilantul lunii este urmatorul:

1. Numărul de agenţi economici controlaţi de inspectorii de muncă:

În luna aprilie a acestui an au fost controlaţi 434 agenţi economici.

2. Accidentele de muncă:

În luna aprilie 2010 au fost înregistrate 7 accidente, cu 7 accidentaţi cu incapacitate temporară de muncă.

3. Munca fără forme legale:

Inspectorii de muncă au depistat, în luna aprilie a anului în curs, 10 angajatori care practicau munca fără forme legale, unde au fost identificate 74 de persoane, dintre care 43 femei, valoarea amenzilor fiind de 136.000 lei.

4. Numărul de sesizări:

În luna aprilie a acestui an s-au înregistrat 67 de sesizări.

Din cele 67 de sesizări, 27 au fost înregistrate pentru neacordarea drepturilor salariale, 7 pentru neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă.

5. Numărul de contracte individuale de muncă înregistrate la ITM Arad:

În luna aprilie 2010 au fost înregistrate 4.154 contracte individuale de muncă.

Read more