News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

În data de 19 ianuarie 2011 a avut loc, la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) din Bucureşti, vizita unei delegaţii din partea Agenţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (MVH) din Ungaria, eveniment ce a marcat finalul întâlnirilor stabilite în cadrul Protocolului de cooperare încheiat între cele două instituţii în anul 2009.

La întâlnire au participat experţi APIA de la Direcţia Metodologie, Monitorizare, Raportare şi Relaţii Instituţionale şi Direcţia Proceduri Plăţi pe Suprafaţă şi doi experţi din departamentele omoloage ale Agenţiei ungare.

În prima parte a vizitei a avut loc o prezentare a activităţii de monitorizare şi raportare către Comisia Europeană din cadrul Agenţiei din Ungaria, activitate care se încadrează în linia obligaţiilor pe care statele membre le au în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor comunitare pentru agricultură. De asemenea, a avut loc un foarte util schimb de idei referitoare la aplicarea liniilor directoare din acest domeniu şi derularea cât mai eficientă a acestor activităţi.

Cea de-a doua parte a vizitei a fost consacrată aspectelor referitoare la structura sistemului eco-condiţionalităţii în cele două state, iar discuţiile s-au axat pe formatul şi controlul Bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC), controlul GAEC în ceea ce priveşte cerinţele minime şi cerinţele statutare în materie de gestionare.

Colaborarea dintre cele două instituţii a fost iniţiată în anul 2007 şi a luat forma unor instruiri tehnice şi schimburi de experienţă între experţii celor două instituţii, urmând ca şi în cursul acestui an să fie organizate astfel de misiuni în baza Protocolului de cooperare nou încheiat, la sfârşitul anului 2010, între cele două agenţii de plăţi.

Read more

APIA comunica

Economie 20 ianuarie 2011 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte beneficiarilor plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, la specia bovine, aferente anului în curs, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează să acceseze credite de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia pentru finanţarea activităţilor curente. Aceste credite reprezintă un instrument creat pentru a ajuta financiar fermierii până la primirea la termen, potrivit legislaţiei în vigoare, a primei pe exploataţie pentru bovine la care sunt îndreptăţiţi. Opţiunea de a solicita creditul aparţine integral fermierului.

Începând cu data de 18 ianuarie a.c., creditele pot fi accesate şi de la Banca Transilvania, cu care APIA a încheiat o convenţie în acest sens. Prevederile convenţiei sunt identice cu cele ale convenţiilor anterioare, în ce priveşte depunerea de către fermier a dosarului de accesare a creditelor pentru finanţarea activităţilor curente.

Menţionăm faptul că Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe / acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către Creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României. Aici sunt incluse şi garanţii pe care Creditorul le poate solicita din partea Beneficiarului (fermierului).

Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă Creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă (creditoare), pentru a beneficia de condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale.

Plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, la specia bovine, reprezintă prima pe exploataţie, în cuantum de 410 lei/cap de bovină (conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1244/2010).

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că termenul limită pentru depunerea cererilor pentru ajutoarele specifice acordate producătorilor de lapte din zonele defavorizate şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) este 21 ianuarie 2011.

1. Ajutoare specifice acordate producătorilor de lapte din zonele defavorizate

Beneficiari: Crescători de vaci de lapte, persoane fizice şi/sau juridice deţinători de cotă de lapte.

Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la Centrele Judeţene ale APIA pe a căror rază teritorială se află exploataţia.

Condiţiile de eligibilitate:

– efectivul de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor financiar să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi să fie menţinut în exploataţie pe perioada derulării schemei;

– exploataţiile trebuie să fie localizate în zonele defavorizate stabilite prin Anexa 4A din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);

– ajutorul specific se acordă pentru un efectiv cuprins între 2 şi maximum 15 capete vaci de lapte.

Persoanele fizice care au depus cerere de plată în prima etapă sau a doua etapă de depunere şi nu s-au autorizat potrivit O.U.G. nr. 44/2008 cu modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere; cererea iniţială depusă ca persoană fizică va fi reverificată şi acceptată la plată cu respectarea condiţiilor de eligibilitate;

Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte este de cel mult 250 euro/cap de vacă. Plafonul total aferent acestei forme de sprijin este de de 22.447.205 euro.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale.

 2. Ajutoare specifice acordate pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Beneficiari: Producători agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, cu exploataţii pe producţie vegetală şi animalieră, exploataţii care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi conversie.

Solicitanţii pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

Condiţiile de eligibilitate:

– producătorii agricoli trebuie să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), ca producători în sistemul de agricultura ecologică;

– să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de MADR;

– să deţină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;

– să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

– suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha pentru producţia vegetală.

Producătorii agricoli care beneficiază de ajutorul specific trebuie să menţină exploataţiile în sistemul de agricultură ecologică pe o durată de cinci ani.

Pentru acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, România beneficiază de fonduri europene de 3.098.000 euro, din care pentru producţia vegetală plafonul alocat anual este de 2.373.000 euro, iar pentru producţia animalieră de 725.000 euro.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează  că a fost demarată a treia etapă de depunere a cererilor de plată, cu termen limită 21 ianuarie 2011, pentru “Ajutorul specific acordat pentru producătorii de lapte de vacă din zonele defavorizate” şi “Ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică” scheme de plată finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi care se acordă conform art 68  lit 1 b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Conform modificării hotărârilor de guvern HG 755/2010 şi HG 759/2010, prin prevederile HG 1303 /2010, pentru a treia etapă de depunere pot solicita ajutorul specific atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice / persoanele constituite conform cu OUG 44/2008 care nu au solicitat ajutorul specific în prima sau a doua etapă de depunere.

Persoanele fizice care au depus cererea de plată în prima sau a doua etapă de depunere şi nu s-au autorizat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere; cererea iniţială depusă de persoană fizică va fi reverificată şi acceptată la plată, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate.

 Persoanele fizice care au depus cererea în prima sau a doua etapă şi au retras cererea de plată datorită neautorizării / neactualizării datelor în urma constituirii cf OUG 44, au posibilitatea să solicite reverificarea cererii de plată iniţiale.

 Solicitanţii care nu au depus cerere în prima sau a doua etapă de depunere pot depune cererea de plată la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până pe data de 21 ianuarie 2011 inclusiv.

Condiţiile de eligibilitate sunt prevăzute în actele normative care reglementează acordarea ajutorului şi anume HG 755/2010 pentru “Ajutorul specific acordat pentru producătorii de lapte de vacă din zonele defavorizate” şi HG 759/2010 pentru “Ajutorul specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică respectiv HG 759/2010, iar nerespectarea acestora  poate atrage, după caz, reducerea / excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi / sancţiuni multianuale.

Controlul la faţa locului se va efectua până la data de 10 martie 2011 inclusiv, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Plăţile pentru ajutorele specifice mai sus menţionate se efectuează până la data de 30 iunie 2011.

Prin HG 1303/2010 se majorează cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte la cel mult 250 euro/cap de vacă şi se calculează după finalizarea verificărilor conform prevederilor HG 755/2010 cu modificările şi completările ulterioare, prin raportarea plafonului de 22.447.205 euro aferent acestei forme de sprijin la numărul de animale eligibile.

Plafonul maxim de care poate beneficia România în anul 2010 pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, conform prevederilor HG 759/2010 cu modificările şi completările ulterioare, este de 3.098.000 euro.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte producătorilor agricoli că mai pot depune cererea de acord prealabil pentru finanţarea prin rambursare, pentru motorina utilizată în agricultură în anul 2011, numai până la data de 31 decembrie 2010.

Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare se depune la centrul judeţean APIA. Prin această cerere, beneficiarii estimează cantitatea de motorină care va fi utilizată în anul 2011 la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, respectiv în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare şi pentru care solicită trimestrial ajutorul de stat.

Precizăm că, până în prezent, au fost depuse 7177 de cereri de acord prealabil pentru finanţarea prin rambursare.

După obţinerea acordului prealabil, emis de către APIA, beneficiarii trebuie să depună la centrele judeţene APIA o cerere trimestrială pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză.

Cererea se depune până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea şi este însoţită de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi de documentele prevăzute de Ordinul 126/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, la specia bovine, aferente anului în curs, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează să acceseze credite de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia pentru finanţarea activităţilor curente. Aceste credite reprezintă un instrument creat pentru a ajuta financiar fermierii până la primirea la termen, potrivit legislaţiei în vigoare, a primei pe exploataţie pentru bovine la care sunt îndreptăţiţi. Opţiunea de a solicita creditul aparţine integral fermierului.

Până la această dată, APIA a încheiat convenţii cu două bănci comerciale şi anume CEC Bank şi Raiffeisen Bank.

Potrivit convenţiei, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o Adeverinţă de Înregistrare Fermier prin care confirmă:

a) că Beneficiarul a depus cererea de plată pentru PNDC – sectorul zootehnic, la specia bovine, pentru anul 2010;

b) că s-au efectuat verificările administrative asupra Cererii de plată a Beneficiarului, până la data emiterii Adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare;

c) numărul de animale eligibile pentru prima pe exploataţie (de bovine);

d) că Beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii Adeverinţei şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul PNDC – sectorul zootehnic, la specia bovine, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Înainte de a solicita Adeverinţa de la APIA, fermierul trebuie să solicite băncii de la care doreşte să acceseze creditul pentru PNDC – sectorul zootehnic, specia bovine, o adeverinţă în care banca să specifice contul de credit în care APIA va vira suma cuvenită solicitantului.

Atât adeverinţa emisă de bancă (creditor) cât şi cea de înregistrare a fermierului reprezintă documente tipizate stabilite în cadrul Convenţiei.

Menţionăm faptul că Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe / acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către Creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României. Aici sunt incluse şi garanţii pe care Creditorul le poate solicita din partea Beneficiarului (fermierului).

Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă Creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă (creditoare), pentru a beneficia de condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale.

Plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, la specia bovine, reprezintă prima pe exploataţie, în cuantum de 410 lei/cap de bovină (conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1244/2010).

Read more

Reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad anunţă că începând cu obligaţiile declarative aferente lunii decembrie, având termen scadent de depunere ianuarie 2011, contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, vor putea depune declaraţiile fiscale numai electronic, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional.
Documentele trebuie semnate prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. „Precizăm că se poate folosi acelaşi certificat digital pentru a semna declaraţiile fiscale ale mai multor contribuabili. Chiar dacă obligaţia depunerii declaraţiilor on-line exista începând din luna noiembrie s-a dat dovadă de înţelegere până acum faţă de contribuabili, dar începând cu luna ianuarie 2011 nu se vor prelua decât formularele depuse electronic”, a declarat Călin Arusti , purtătorul de cuvânt al DGFP Arad.
Având în vedere că termenul scadent se apropie reprezentanţii DGFP Arad recomandă acestor categorii de contribuabili să  întreprindă măsurile necesare obţinerii certificatului digital calificat de la furnizorii autorizaţi şi înregistrării la Fisc pentru depunerea electronică a declaraţiilor.

Read more

Centrul judeţean A.P.I.A. Arad a finalizat autorizarea la plată a cererilor depuse de către crescătorii de ovine/caprine prin care au solicitat acordarea unui sprijin financiar pe cap de animal în anul 2010.

În urma verificărilor şi controalelor efectuate, pentru cele 1149 de cereri depuse (1080 pentru ovine, 69 pentru caprine) rezultă un număr de 1132 cereri eligibile cu un efectiv de 327147 capete ovine şi caprine, judeţul Arad situându-se astfel pe locul 3 la nivel de ţară.

Nivelul primei este de 40 lei/cap de animal  eligibil, valoarea totală a sprijinului fiind 12928612 lei ( 3.000.000 euro) din care 12737732 lei pentru ovine şi 190880 lei pentru caprine.

Pentru cererile eligibile solicitanţii pot opta fie pentru virarea sumei în contul bancar menţionat în cererea de plată fie pentru obţinerea unui credit bancar care se obţine în baza unei adeverinţe eliberate de către APIA CJ ARAD cu suma pe care acesta trebuie să o acorde crescătorului de animale ovine/caprine sub formă de sprijin financiar.

Dacă crescătorul de animale optează pentru obţinerea creditului bancar acordat în baza adeverinţei eliberate de către APIA acesta trebuie să se prezinte la una dintre băncile agreate de APIA de unde primeşte adeverinţă tip eliberată de acestea cu menţionarea contului bancar.

Cu această adeverinţă se prezintă la APIA CJ ARAD str. Fraţii Neumann nr. 10, etajul III de unde primesc un alt document adeverinţă tip în care este menţionată suma pe care acesta o are de primit de la APIA.

Cu acest document beneficiarul formei de sprijin se prezintă la aceeaşi bancă, unde i se întocmeşte dosarul de credit.

APIA eliberează această adeverinţă începând cu data 20.12.2010.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la APIA CJ Arad, telefon 0257250340

Read more

Pana la data de 8.12.2010 doar 35 de fermieri, din aproximativ 790, au depus cereri la APIA CJ Arad pentru a obtine acordul prealabil prin care se stabileste cantitatea maxima de motorina cu acciza redusa care va fi utilizata in agricultura in anul 2011.

Termenul limita pana la care se pot depune cererile pentru obtinerea acestui acord este

31 decembrie 2010.

Numai fermierii : persoane juridice, persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II), intreprinderi familiale (IF) care exploateaza terenuri agricole, cresc animale si albine si/sau utilizeaza instalatii de irigat actionate cu motoare termice, care au acord prealabil, pot beneficia in anul 2011 de ajutor de stat pentru motorina cu acciza redusa utilizata in agricultura.

Acordul prealabil se poate obtine numai de la APIA Centrul Judetean Arad, str. Fratii Neumann, nr.10, etajul III, in baza unei cereri tip insotita de urmatoarele documente :

1.      anexa cu suprafata culturilor, efectivul mediu de animale, numarul de familii de

albine, cantitatea de apa utilizata pentru irigatii, pentru anul 2011;

2.      copie certificat de inregistrare de la Registrul Comertului;

3.      declaratie pe proprie raspundere;

4.      dovada inscrierii exploatatiei in RNE, in cazul animalelor;

5.      copie autorizatie sanitar veterinara , in cazul animalelor si albinelor;

6.      dovada ca este membru in organizatia utilizatorilor de apa sau organizatii de imbunatatiri funciare.

Cererea si documentele de la puncele 1 si 3 se pot obtine de la CJ Arad al APIA si pot fi

completate pe loc sau pot fi luate de pe pagina web a APIA www.apia.org.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine de la seviciul Ajutoare de Stat, Masuri de Piata, telefon 0257250340.

Read more