News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

APIA comunica

Economie 12 mai 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte cumpărătorilor care achiziţionează lapte, precum şi producătorilor deţinători de cotă de lapte pentru vânzări directe, că declaraţiile anuale privind livrările, respectiv vânzările realizate în anul de cotă 2009/2010, se depun până la data de 14 mai 2010.

Aceste declaraţii trebuie depuse de către producătorii care deţin cotă pentru vânzări directe şi de către cumpărătorii care achiziţionează lapte de la producători.

Precizăm că, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere după termenul de 14 mai, producătorii riscă penalizări de 0,01 la sută, calculate din cantitatea deţinută pentru vânzări directe. Pentru aceeaşi întârziere, cumpărătorii vor fi penalizaţi tot cu 0,01 la sută, în funcţie de cantitatea de lapte care le-a fost livrată.

De asemenea, producătorul care nu respectă termenele şi obligaţiile privind declaraţia anuală riscă să piardă dreptul de a comercializa lapte, prin retragerea cotei la rezerva naţională. În egală măsură, cumpărătorul care nu trimite declaraţia anuală riscă să piardă dreptul de a achiziţiona lapte de la deţinătorii de cotă, prin retragerea aprobării.

Read more

Formularul 200 se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole impuse în sistem real (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni cu valută la termen, pe bază de contract.

Formularul 200 poate fi descărcat de pe site-ul ANAF – Declaraţie privind veniturile realizate, prin accesarea portalului www.anaf.ro /Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii sau poate fi obţinut direct de la sediul administraţiilor financiare.

Declaraţiile de venit pot fi depuse de către contribuabili :

  • direct la sediul administraţiei financiare (registratura organului fiscal) de care aparţin;
  • la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată;
  • on-line, pe site-ul www.anaf.ro. Pentru depunerea on-line a Declaraţiei privind veniturile realizate, persoanele fizice trebuie să deţină certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică şi să se înregistreze ca utilizator ai serviciului “ Depunere declaraţii on-line”, prin transmiterea, în format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (http://www.anaf.ro).

În ceea ce priveşte completarea corectă a formularului, contribuabilii pot solicita asistenţă la sediile administraţiilor financiare sau pot accesa site-ul ANAF, unde pe prima pagină / Acasă / la secţiunea Contribuabili, a fost introdus un ghid electronic(prezentare Power Point) „Cum completăm declaraţia de venit”.

Read more

Constructorul care execută lucrarea de pe Centura Ocolitoare a Aradului a finalizat drumul de şantier şi podul peste Mureş (cu avizul Primăriei municipiului Arad).

Secretarul de stat Eusebiu Pistru a anunţat că, în cursul zilei de luni, 10 mai 2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a emis autorizaţia de construcţie a primului tronson de Autostradă (Centura Aradului în regim de Autostradă) în vederea începerii lucrărilor de construcţie. „Practic, prin această decizie am intrat în linie dreaptă cu construcţia autostrăzii. Într-o primă etapă, s-a realizat drumul de şantier şi podul peste Mureş, iar din acest moment vor demara lucrările de construcţie a primei părţi din autostradă”, a declarat Eusebiu Pistru, secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

Read more

Luna aprilie, la fel ca orice

luna a anului, este cu activitate intensa si la ITM Arad unde s-au efectuat controale la agentii economici, in special pentru a preveni orice noi probleme care pot sa apara.Astfel bilantul lunii este urmatorul:

1. Numărul de agenţi economici controlaţi de inspectorii de muncă:

În luna aprilie a acestui an au fost controlaţi 434 agenţi economici.

2. Accidentele de muncă:

În luna aprilie 2010 au fost înregistrate 7 accidente, cu 7 accidentaţi cu incapacitate temporară de muncă.

3. Munca fără forme legale:

Inspectorii de muncă au depistat, în luna aprilie a anului în curs, 10 angajatori care practicau munca fără forme legale, unde au fost identificate 74 de persoane, dintre care 43 femei, valoarea amenzilor fiind de 136.000 lei.

4. Numărul de sesizări:

În luna aprilie a acestui an s-au înregistrat 67 de sesizări.

Din cele 67 de sesizări, 27 au fost înregistrate pentru neacordarea drepturilor salariale, 7 pentru neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă.

5. Numărul de contracte individuale de muncă înregistrate la ITM Arad:

În luna aprilie 2010 au fost înregistrate 4.154 contracte individuale de muncă.

Read more

APIA comunica

Economie 6 mai 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte fermierilor care şi-au completat declaraţia de suprafaţă prin intermediul aplicaţiei IPA Online că trebuie să depună la Centrele APIA şi o cerere de plată, până la data de 17 mai 2010.

“Fermierii care au accesat aplicaţia IPA Online trebuie să se prezinte la Centrele judeţene sau locale APIA cu declaraţia de suprafaţă completată electronic şi tipărită pentru depunerea cererii de plată. Alături de această declaraţie de suprafaţă, fermierul trebuie să completeze un formular cu date de identificare ale exploataţiei şi o anexă în care bifează schemele/măsurile de sprijin solicitate”, a declarat Directorul General al APIA, Florin Marius Faur.

Până în prezent, peste 238.000 de fermieri au accesat aplicaţia IPA Online şi au completat declaraţia de suprafaţă pentru circa 4 milioane de hectare. Dintre fermierii care au utilizat aplicaţia IPA online, 188.580 fermieri au depus la Centrele APIA cererea de plată, pentru 2.214.076,16 hectare.

APIA a lansat în data de 1 martie 2010, campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă. Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, până la data de 17 mai 2010, o singură cerere de plată. Pentru depunerea cererilor de plată începând cu data de 18 mai se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 11 iunie 2010, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

Potrivit monitorizării APIA, până miercuri, 5 mai 2010, în cadrul campaniei SAPS 2010, au fost depuse 814.262 cereri de plată, pentru o suprafaţă de peste 4,7 milioane hectare.

Read more

In baza Hotararii de Guvern nr.365 / 14 aprilie 2010 adoptata in baza Regulamentului (UE) nr 1233 / 2009 al Comisiei se acorda ajutor financiar producatorilor de lapte si produse lactate , grav afectati de criza din sectorul lactatelor.

Ajutorul financiar se acorda o singura data la solicitarea producatorilor de lapte, care depun cererea la Centrul judetean APIA din ARAD , str.Fratii Neumann nr.10 , et.II – Compartimentul cotei de lapte pana la data de 14 mai 2010 si care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte :

– Sunt persoane fizice autorizate , intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr.44 / 2008 ;

– Sunt inscrisi in sistemul cotelor de lapte al APIA ca producatori cu cote de livrari lapte pentru anul de cota 2008 – 2009 ;

– Sunt detinatori de cota de livrari lapte la data de 31 martie 2010;

– Productia de lapte livrata pe exploatatie este mai mare de 10 mii kg lapte in anul de cota

2008 – 2009.

Suma aferenta fiecarui producator se calculeaza de catre APIA conform cotei individuale de livrari la data de 31 martie 2009 din raportul inregistrat pentru anul de cota 2008 – 2009, pe baza urmatoarei grille :

  1. 200 euro/exploatatie pentru producatorii care au livrat o cantitate de lapte cuprinsa intre 10 mii kg si 20 mii kg inclusiv ;
  2. 2.000 euro/exploatatie pentru producatorii care au livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 mii kg pana la 500 kg inclusiv ;
  3. 1.200 euro / exploatatie pentru producatorii care au livrat o cantitate mai mare de 500 mii kg lapte pe exploatatie ;
  4. producatorii care au livrat o cantitate mai mare de 20 mii kg lapte pana la 200 mii kg inclusiv, valoarea sprijinului financiar se calculeaza pe baza cotei individuale de livrari efectiv realizate la 31 martie 2009. Din valoarea ramasa dupa calcularea necesarului pentru producatorii din grupele de la literele a,b,c se calculeaza media pe cantitatea totala de lapte realizata de producatorii de la litera d si se repartizeaza direct proportional cu cantitatea individuala realizata de fiecare producator din aceasta grupa.

Dosarul intocmit in vederea solicitarii acestei forme de sprijin trebuie sa contina

urmatoarele documente :

– Cerere tip eliberata de APIA ;

– Dovada inscrierii in Registrul Fermelor eliberata de APIA – serviciul IACS ;

– Copie CI / BI al solicitantului/ reprezentantului legal ;

– Copie dupa codul de identificare a exploatatiei de vaci ;

– Copie Certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ;

– Dovada cont bancar active pe numele solicitantului.

Read more

APIA comunica

Economie 3 mai 2010 0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Arad informează că sumele cuvenite cu titlu de sprijin financiar pentru componenta Schema de Plată Unică pe Suprafaţă şi Plăţi Naţionale Directe Complementare ce se acordă pentru suprafaţa de teren utilizată aferent Campaniei de depunere a cererilor 2009, pentru zonele care au fost eşantionate la control prin teledetecţie, respectiv comunele: Şicula, Bocsig, Şepreuş, Apateu, Cermei, Ineu, Seleuş, Craiva, Beliu, Şilindia şi Dezna, nu au fost până în prezent autorizate la plată întrucât sunt aşteptate rezultatele finale ale controalelor prin teledetecţie, controale efectuate de firma contractoare S.C. Gauss S.R.L.

Urmare primirii rapoartelor finale de teledetecţie în cel mai scurt termen vom proceda la autorizarea la plată şi a acestor suprafeţe, bine înţeles, sub rezerva unui raport de control pozitiv, plăţile urmând a se finaliza până la data de 30.06.2010 astfel cum prevăd reglementările C.E.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă producătorii de lapte că pot solicita, până la data de 14 mai 2010, sprijin financiar destinat deţinătorilor de cotă care au livrat lapte în anul de cotă 2008-2009.

Potrivit H.G. nr. 365/2010, în funcţie de cantitatea de lapte livrată în anul de cotă 2008-2009, producătorul poate să beneficieze de un sprijin financiar de 200 euro (pentru o cantitate de lapte cuprinsă între 10 mii kg şi 20 mii kg), de 2.000 euro (pentru o cantitate de cel puţin 200 mii kg şi cel mult 500 mii kg) sau de 1.200 euro (pentru livrări mai mari de 500 mii kg). Pentru producătorii care au livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 20 mii kg şi 200 mii kg, valoarea sprijinului financiar se calculează pe baza cotei individuale de livrări realizată efectiv la data de 31 martie 2009.

Pentru derularea măsurilor de sprijinire a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate, România beneficiază de fonduri europene în valoare de 5.010.401 euro.

Pentru a beneficia de acest sprijn financiar, producătorii de lapte trebuie să depună, personal sau prin poştă, o cerere la Centrele Judeţene APIA până la data de 14 mai 2010 şi să îndeplinească cerinţele prevăzute de HG nr. 365/2010.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă că, în perioada 28 aprilie – 31 mai 2010, crescătorii de ovine/caprine pot solicita Plata Naţională Directă Complementară pentru sectorul zootehnie.

Pentru a beneficia de prima pe cap de animal pentru ovine/caprine, producătorul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Astfel, efectivul din exploataţie trebuie să fie de minimum 50 capete ovine femele, respectiv de cel puţin 25 capete caprine femele, vârsta acestora fiind de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei. Totodată, efectivul pentru care se solicită prima trebuie să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data depunerii cererii şi trebuie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere, în perioada 1 iunie – 31 august 2010.

Este important de menţionat că, începând cu anul 2010, dacă în urma verificărilor se constată diferenţe între numărul animalelor solicitat la plată şi numărul animalelor eligibile, se aplică reduceri sau excluderi de la plată.

Pentru situaţia în care diferenţa dintre animalele solicitate şi cele determinate este mai mică sau egală cu trei, nu se aplică nicio penalizare.

Dacă această diferenţă este mai mare sau egală cu trei, prima totală se reduce cu un procent de :

– 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;

– 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10% dar mai mic sau egal cu 20%;

– 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20% dar mai mic sau egal cu 30%;

– 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 30% dar mai mic sau egal cu 50%;

Dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%, solicitantul este exclus de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal.

Read more