News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:


În conformitate cu prevederile art.185 alin.(1) din Legea nr.31/1990R -privind societãţile comerciale, modificat prin OUG 90/29.09.2010, societăţile comerciale vor depune Situaţiile financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Aspectele principale legate de întocmirea şi depunerea Situaţiilor financiare anuale şi a Raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale M.F.P. sunt prezentate în Ord. M.F.P nr. 2870/23.12.2010 publicat în M.O.nr. 889/30.12.2010. Acest ordin se adresează entităţilor care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a C.E.E, parte componentă a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ord. M.F.P nr.3055/2009 cu modificările şi completările ulterioare.
Situaţiile financiare anuale la 31.12.2010 (format prescurtat cu 3 componente şi format lung cu 5 componente, după caz in funcţie de încadrarea în criteriile de mărime ale persoanelor juridice al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, se depun la organul fiscal competent pe suport magnetic şi listate în două exemplare, semnate şi ştampilate conform legii, însoţite de urmãtoarele anexe:
– copie dupã balanţa de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2010;
– copie după Codul de înregistrare fiscală;
– raportul de gestiune al administratorilor;
– propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile, dupã caz;
– raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupã caz;
– declaraţia scrisã a persoanelor prevăzute la art.10 alin.1 din Legea contabilităţii, respectiv : administratorului/ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligaţia gestionãrii societãţii prin care îşi asumã rãspunderea pentru întocmirea Situaţiilor financiare anuale, şi confirmã cã:
a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementãrile contabile aplicabile;
b) Situatiile financiare anuale oferã o imagine fidelã a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfãşuratã;
c) persoana juridicã îşi desfãşoarã activitatea în condiţii de continuitate.

Termene de depunere :
– în termen de 150 zile de la încheierea exerciţiului financiar
(inclusiv data de 30.05.2011) pentru societăţile comerciale, societãţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare şi subunităţile înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.
– în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar, (inclusiv data de 30.04.2011) pentru celelalte persoane prevăzute la art.1 din Legea contabilităţii nr.82/1991R : -societãtile cooperatiste; instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fãrã scop patrimonial; precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri care organizează şi conduc contabilitate financiară proprie.
Potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991-R, operatorii economici au obligaţia să întocmească Situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii acestora, în condiţiile legii.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.