Copy the code.

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Vizita Comisiei REGI

National 4 noiembrie 2010 0

În perioada 4 – 5 noiembrie 2010, Regiunea Vest va primi vizita, la nivel înalt, a delegaţiei Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI) din cadrul Parlamentului European. Comisia REGI este una dintre comisiile de specialitate ale Parlamentului European, mandatul său cuprinzând atribuţii precum coordonarea instrumentelor structurale ale Uniunii Europene, evaluarea impactului politicilor de coeziune economică şi socială ale Uniunii Europene sau cooperarea cu autorităţile locale şi regionale ale statelor membre.

Astfel, delegaţia Comisiei REGI va vizita câteva dintre proiecte finalizate sau aflate în derulare cu finanţare nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană în Regiunea Vest. În acest context, vizita delegaţiei REGI este o bună oportunitate de promovare a Regiunii Vest şi a rezultatelor obţinute în regiune cu sprijinul fondurilor europene. De asemenea, vizita reprezintă şi un prilej aparte de a prezenta priorităţile agendei de dezvoltare a regiunii precum şi demersurile realizate în sensul dezvoltării regionale.Membrii Delegaţiei se vor afla în data de 4.11.2010 la Arad, unde vor vizita o serie de proiecte aflate în derulare la nivelul judeţului: şantierul autostrăzii (Coridorul european nr. 4) finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Transport (SOP-T 2007 – 2013), BEI şi BERD, centrului vechi al Aradului, finantat prin Programul Operaţional Regional (ROP 2007- 2013, locuinţele sociale pentru comunitatea de rromi, de pe strada Tarafului, Colegiul Naţional Moise Nicoară.

Delegaţia Comisiei REGI prezentă în Regiunea Vest, la invitaţia domnului Iosif Matula -membru al Parlamentului European – şi a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, va fi compusă din europarlamentarii: Lambert van Nistelrooij (Olanda) – Preşedintele delegaţiei, Sophie Auconie (Franţa), Joachim Zeller (Germania), Riikka Manner (Finlanda), Michael Theurer (Germania), Iuliu Winkler (România), Victor Boştinaru (România), Vasilica Viorica Dăncilă (România), Ramona Nicole Mănescu (România) şi Iosif Matula (România). La eveniment vor fi prezenţi ministrul de Interne Constantin Traian Igaş, secretarul de stat în ministerul Educaţiei, Kiraly Andras, ministrul Mediului Lasylo Borbely.

Read more