News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

ISJ Arad organizează concursuri pentru locurile vacante de directori și directori adjuncți

Inspectoratul Şcolar Județean Arad anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, conform tabelului anexat.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/30.05.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428/09.06.2017.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”;
  2. sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul ştiinţific de doctor;
  4. dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei Naţionale;
  5. nu au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării Concursului şi nici în anul şcolar în curs, în care au funcţionat sau funcţionează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea şi de funcţiile ocupate, funcţii didactice, de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  7. sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin.(l) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”;
  9. au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual;
  10. j) au avizul eliberat de asociaţiile/fundaţiile/federaţiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educaţional la nivel naţional, recunoscute de Comisia Naţională pentru Alternative Educaţionale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ de stat sau particular care şcolarizează preponderent alternative educaţionale.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la instituţia care organizează concursul, la registratura inspectoratului şcolar/secretariatul unităţii de învăţământ particular, după caz, în perioada 19 iunie-6 iulie 2017 şi vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin (1) din Metodologiea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/30.05.2017.

Proba scrisă va avea loc în data de17 iulie 2017.

Probele de evaluare a curriculum-ului vitae şi de interviu se vor desfăşura în perioada 19-31 iulie 2017 în locaţiile stabilite de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ particular.

Metodologia de concurs, bibliografîa-cadru pentru concurs, fişele posturilor pentru director şi director-adjunct, lista funcţiilor vacante, perioada de înscriere şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar/unităţii de învăţământ particular.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0257 – 280008, 0725 110909, 0725 110 911, de luni până  vineri, între orele 8.30-16.30.

Lista locurilo vacante:

1 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 1 DIRECTOR ADJUNCT
2 COLEGIUL DE ARTE ”SABIN DRĂGOI” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
3 COLEGIUL ECONOMIC ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
4 COLEGIUL NAȚIONAL ”E. GHIBA BIRTA” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
5 CLUBUL COPIILOR SEBIȘ 1 DIRECTOR
6 CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR „GLORIA” ARAD 1 DIRECTOR, 1 DIRECTOR ADJUNCT
7 LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ 1  Director, 2  DIRECTORI ADJUNCȚI
8 COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ” ARAD 1 DIRECTOR
9 COLEGIUL NAȚIONAL ”PREPARANDIA  – D.ȚICHINDEAL” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
10 COLEGIUL”CSIKY GERGELY” ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
11 COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU” ARAD 1 DIRECTOR
12 COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
13 LICEUL TEHNOLOGIC  ”ION CREANGĂ” CURTICI 1 DIRECTOR ADJUNCT
14 LICEUL TEHNOLOGIC VINGA 1 DIRECTOR ADJUNCT
15 LICEUL SPECIAL ”SFÂNTA MARIA” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
16 LICEUL TEORETIC ”GHE.LAZĂR” PECICA 1 DIRECTOR ADJUNCT
17 LICEUL TEORETIC ”M.VELICIU” CHIȘINEU CRIȘ 1 DIRECTOR ADJUNCT
18 GRĂDINIŢA PP „CĂSUŢA PITICILOR” ARAD 1 DIRECTOR
19 GRĂDINIŢA PP „PALATUL FERMECAT” ARAD 1 DIRECTOR
20 GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ 1 DIRECTOR
21 GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD 1 DIRECTOR
22 GRĂDINIŢA PP PECICA 1 DIRECTOR
23 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 1 Director,  1 DIRECTOR ADJUNCT
24 LICEUL TEHNOLOGIC „IULIU MOLDOVAN” ARAD 1 DIRECTOR
25 LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE JUNCU” MINIŞ 1 DIRECTOR
26 LICEUL TEHNOLOGIC BELIU 1 DIRECTOR
27 LICEUL TEHNOLOGIC SĂVÂRŞIN 1 DIRECTOR
28 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
29 LICEUL TEORETIC „ADAM MULLER GUTTENBRUNN” ARAD 1 Director, 2 DIRECTORI ADJUNCȚI
30 LICEUL TEORETIC „JOZEF GREGOR TAJOVSKY” NĂDLAC 1 Director, 2 DIRECTORI ADJUNCȚI
31 LICEUL TEORETIC CERMEI 1 DIRECTOR
32 LICEUL TEORETIC SEBIŞ 1 DIRECTOR
33 PALATUL COPIILOR ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
34 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD 1 DIRECTOR
35 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂDURENI 1 DIRECTOR
36 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂRĂDIA DE MUREŞ 1 DIRECTOR
37 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM MULLER GUTTENBRUN” ZĂBRANI 1 DIRECTOR
38 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU MOCIONI” BIRCHIŞ 1 DIRECTOR
39 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MORA FERENCZ” ZIMANDU NOU 1 DIRECTOR
40 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL MONTIA” ŞICULA 1 DIRECTOR
41 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE GROZA” MONEASA 1 DIRECTOR
42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CAIUS IACOB” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
43 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”A.COTRUȘ” ARAD 1 Director,  1 DIRECTOR ADJUNCT
44 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ILARION FELEA” ARAD 1 DIRECTOR
45 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF MOLDOVAN” ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
46 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”M.EMINESCU” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
47 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
48 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IUSTIN MARSIEU” SOCODOR 1 DIRECTOR
49 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LAZĂR TÂMPA” ALMAŞ 1 DIRECTOR
50 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” ARAD 1 DIRECTOR
51 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
52 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OLOSZ LAJOS” ADEA 1 DIRECTOR
53 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PATER GODO MIHALY” DOROBANȚI 1 DIRECTOR
54 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PATRICHIE POPESCU” BATA 1 DIRECTOR
55 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMONYI IMRE” SATU NOU 1 DIRECTOR
56 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TABAZDI KAROLY” ZERIND 1 DIRECTOR
57 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR PĂCĂŢEAN” USUSĂU 1 DIRECTOR
58 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PAVEL COVACI” MACEA 1 DIRECTOR ADJUNCT
59 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TITUS POPOVICI” MIŞCA 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
60 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL IOVĂNAŞ” ŞOFRONEA 1 DIRECTOR
61 ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGRIŞU MARE 1 DIRECTOR
62 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSA 1 DIRECTOR
63 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA 1 DIRECTOR
64 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUTENI 1 DIRECTOR
65 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA 1 DIRECTOR
66 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRAIVA 1 DIRECTOR
67 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEZNA 1 DIRECTOR
68 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIECI 1 DIRECTOR
69 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE 1 DIRECTOR
70 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI 1 DIRECTOR
71 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI 1 DIRECTOR
72 ŞCOALA GIMNAZIALĂ IRATOŞU 1 DIRECTOR
73 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA 1 DIRECTOR
74 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAILAT 1 DIRECTOR
75 ŞCOALA GIMNAZIALĂ OLARI 1 DIRECTOR
76 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULIŞ 1 DIRECTOR
77 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PEREGU MARE 1 DIRECTOR
78 ȘCOALA PRIMARĂ PEREGU MIC 1 DIRECTOR
79 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLEȘCUȚA 1 DIRECTOR
80 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SECUSIGIU 1 DIRECTOR, 1 DIRECTOR ADJUNT
81 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE 1 DIRECTOR
82 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞEITIN 1 DIRECTOR
83 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SEMLAC 1 DIRECTOR
84 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞILINDIA 1 DIRECTOR
85 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞIMAND 1 DIRECTOR
86 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN SLAVICI” ȘIRIA 1 DIRECTOR ADJUNCT
87 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIPAR 1 DIRECTOR
88 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND 1 DIRECTOR
89 ŞCOALA PRIMARĂ IGNEŞTI 1 DIRECTOR
Read more
ISJ ARAD ORGANIZEAZA TARGUL EDUCATIEI, EVENIMENT AJUNS LA A-16-A EDITIE

 

In perioada 05-06 mai 2016, Inspectoratul Școlar Județean Arad în parteneriat cu Consiliul Județean Arad, Centrul Cultural Județean Arad și Camera de Comerț și Industrie Arad,  organizează Târgul Educației. Evenimentul aflat la a 16-a ediție va avea loc la Sala Sporturilor Victoria din Arad. Deschiderea oficială va avea loc joi, 5 mai 2016, ora 10.00. La eveniment și-au confirmat prezența 29 de unități de învățământ care își vor prezenta oferta educațională pentru anul școlar 2016-2017. Pe parcursul celor două zile, peste 2000 de elevi de clasa a VIII-a din tot județul sunt așteptați să viziteze standurile unităților de învățământ. Acestora, precum și unităților de învățământ participante la târg le vor fi oferite broșuri cu oferta educațională pentru anul școlar următor.

Read more

newsarad stiri arad

Conform calendarului privind programul national de protectie sociala „Bani de liceu”, program  aprobrat prin Hotararea nr.1488/2004, completata si modificata prin HG nr.1095/2007, HG nr.1005/2008 si HG nr.594/2009, Inspectoratul Scolar Judetean Arada a incheiat procedura de evaluare a dosarelor solicitantilor, respectiv a elevilor de liceu, de la invatamantul de zi, care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie este de maxim 150 lei.
Astfel au fost admise un numar de 1622 de dosare, cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei.

Read more

3000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar arădean îşi dezvoltă competenţele profesionale, graţie derulării proiectului POSDRU/87/1.3/S/54562 – „Paşaport pentru catedră”.

La finele primului an de proiect, cei doi parteneri, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad şi Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, au făcut bilanţul activităţilor derulate la nivelul judeţului. Rezultatele sunt prezentate în cele ce urmează.

Într-o primă etapă, au fost selectaţi viitorii formatori şi mentori. Apoi, aceştia au beneficiat de pregătire şi abilitare în ceea ce priveşte gestionarea şi livrarea de programe de formare şi derularea de activităţi de mentorat pentru cadrele didactice debutante. Această activitate de pregătire s-a realizat prin parcurgerea de programe de perfecţionare autorizate CNFPA, Curs Formator şi Curs Mentor, furnizate de Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad.

La Cursul Formator au participat, în perioada august – septembrie 2011, 100 de cadre didactice, toate dobândind certificat de formator. Cursul Mentor s-a desfăşurat în perioada septembrie – octombrie 2011 şi s-a finalizat cu certificarea a 25 de mentori din diverse arii curriculare. Obiectivul acestei formări l-a constituit dezvoltarea unei reţele de formatori şi mentori la nivelul judeţului Arad, care să livreze grupului ţintă propus în proiect programele de formare elaborate în cadrul proiectului, respectiv să ofere suport, sprijin şi consiliere unui număr de 200 de debutanţi.

Eforturile conjugate ale celor 125 de formatori şi mentori vor produce, cu siguranţă, schimbare. Schimbare prin dezvoltarea abilităţilor celor ce urmează a fi formaţi sau mentoraţi, pentru că în fiecare dintre aceştia există speranţe şi vise, care împlinite, se vor transforma într-un beneficiu adus lor, elevilor lor, educaţiei în general.

Pentru ca programele de formare, elaborate şi livrate în cadrul proiectului, să răspundă nevoilor reale de formare ale cadrelor didactice din judeţul Arad, în perioada ianuarie – martie 2011, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad a realizat studiul cu tema “Nevoile de formare continuă ale cadrelor didactice din judeţul Arad”, pe un eşantion reprezentativ pentru şcolile din judeţ, fiind chestionate un număr de 714 cadre didactice (nivel preşcolar, primar, gimnazial şi liceal) atât din mediul urban cât şi din mediul rural.

Pentru elaborarea programelor de formare din cadrul proiectului au fost selectate 12 cadre didactice cu competenţe, expertiză şi experienţă în formarea adulţilor şi în elaborarea de programe de formare continuă acreditate CNFP-MECTS şi/sau avizate MECTS.

În urma eforturilor depuse de echipele de experţi, în luna octombrie 2011, a fost înregistrată la DFCPIP-MECTS, pentru acreditare, documentaţia pentru trei programe de formare continuă:

Curriculum centrat pe competenţe – 89 de ore (25 credite profesionale transferabile);

Management şi mediere în grupul educaţional – 89 de ore (25 credite profesionale transferabile);

Metode interactive de predare-învăţare 60 de ore (15 credite profesionale transferabile).

Aceste programe se adresează tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi propun abordări complexe (monodisciplinare, interdisciplinare şi transversale), cu potenţial crescut de valorificare şi aplicare a competenţelor dobândite în activitatea şcolara şi extraşcolară, în învăţarea în contexte variate (formale, non-formale şi informale).

De asemenea, au fost dezvoltate două programe de formare specifice, şi anume: Deontologie profesională pentru debutanţii în învăţământ şi Formarea responsabililor cu formarea continuă.

Programul de formare pe tema deontologiei profesionale, destinat profesorilor debutanţi în învăţământul preuniversitar reprezintă ocazia perfecţionării profesionale a tinerilor, care ocupă un post didactic. Aceste program își propune formarea conştiinţei profesionale şi îmbunătăţirea calitativă a prestaţiei profesionale a debutanţilor în învăţământ.

La programul de formare Deontologie profesională pentru debutanţii în învăţământ derulat în luna octombrie 2011, au participat un număr de 55 de cadre didactice debutante.

În perioada octombrie – noiembrie 2011 în cadrul proiectului s-a derulat programul de formare Formarea responsabililor cu formarea continuă. Pentru a răspunde nevoilor reale ale responsabililor cu formarea continuă, programul urmăreşte implementarea unui management al calităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi metodologia de formare continuă a cadrelor didactice.

La acest program de formare au participat un număr de 156 de responsabili cu formarea continuă din toate unităţile şcolare din judeţul Arad.

În cadrul proiectului „Paşaport pentru catedră”, unul dintre programele de formare vizează formarea competenţelor IT – certificarea ECDL pentru 3000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar arădean.

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost parcurse mai multe  etape în perioada ianuarie 2011- noiembrie 2011. Pentru seria I de formare au fost selectate 41 grupe însumând 1025 persoane. S-au derulat examinările tuturor cadrelor didactice din aceste grupe pentru modulele aferente certificării ECDL START. Pe baza chestionarelor aplicate, formabilii şi-au exprimat intenţia de a continua sau nu, examinările pentru obţinerea certificatului ECDL COMPLET.

Programele de formare dezvoltate în cadrul proiectului lansează o provocare pentru depăşirea stadiilor de pasivitate care conferă o anumită iluzie a stabilităţii şi motivare pentru învăţare continuă, iar prin modalităţile de abordare aduc cu sine un posibil răspuns provocării unei realităţi complexe dată de implementarea actualei reforme a învăţământului.

Read more