News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA LANSEAZA CAMPANIA DE RECRUTARE A PERSOANELOR CARE DORESC SA FACA PARTE DIN CORPUL EXPERTILOR ELECTORALI

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) lansează campania de recrutare a persoanelor care doresc să facă parte din Corpul experților electorali, din cadrul căruia vor fi desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Procedura de admitere în Corpul experților electorali se va derula conform metodologiei aprobate de AEP prin Hotărârea nr. 11/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832/06.11.2015, care poate fi consultată pe site-ul Autorității la adresa de web http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/11/HOT–R–REA-AEP-Nr.-11-2015.pdf

Corpul experților electorali este o evidență permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de AEP, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (8), art. 104 alin. (1) și (2), art. 118 alin. (3) și (4) și ale art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Poate face parte din Corpul experţilor electorali persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are cetăţenia română;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are drept de vot;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;
 • nu face parte dintr-un partid politic;
 • a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu;
 • nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Persoanele care au mai îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia și care solicită în scris să fie admise în Corpul experților electorali parcurg o procedură de avizare, realizată de Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul AEP.

Admiterea în Corpul experților electorali se face prin examen pentru persoanele care:

 • nu au mai exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia;
 • persoanele care au fost excluse din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului;
 • persoanele care s-au retras din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.

Examenul de admitere are ca obiect evaluarea următoarelor competențe specifice:

 • cunoaşterea legislației în materia exercitării dreptului de vot şi a modului de aplicare a acesteia;
 • planificarea operațiunilor electorale din secția de votare;
 • consemnarea rezultatelor votării.

Potrivit Hotârii AEP nr. 11/2015, sunt două modalități de desfășurare a examenului de admitere:

 • examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar, prefect sau misiunea diplomatică, în condițiile legii, precum şi la sediile Autorităţii Electorale Permanente, ale filialelor şi birourilor acesteia;
 • examen în sistem online.

Precizăm că programarea online şi examenul în sistem online vor avea loc începând cu data de 1 ianuarie 2016.

 

Read more

votari-600x400

        Conform unor reglementări ale Autorităţii Electorale Permanente, persoanele care şi-au depus cerere de înscriere pentru ocuparea unei funcţii de preşedinte sau locţiitor de secţie de votare la scrutinul pentru alegerea Preşedintelui României şi nu au mai fost la alegeri anterioare pe una din cele două funcţii, trebuie să participe în mod obligatoriu la o sesiune de instruire cu reprezentanţii zonali ai Autorităţii. Instruirea va avea loc joi, 2 octombrie 2014, ora 15.00, în sala de spectacole a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, Municipiul Arad, în prezenţa reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente şi ai Instituţiei Prefectului.

Nu trebuie să participe la instruire persoanele care au mai fost preşedinţi sau locţiitori în secţii de votare la alegeri anterioare (indiferent de tipul lor), precum şi persoanele care au participat deja la instruiri ale Autorităţii Electorale Permanente fără a fi desemnate pentru una din cele două funcţii. Persoanele care absentează de la instruire vor fi respinse ulterior de Autoritatea Electorală Permanentă şi nu vor intra în baza de date din care se vor trage la sorţi, de către preşedintele Tribunalului Arad, preşedinţii şi locţiitorii pentru secţiile de votare ce vor fi organizate cu ocazia alegerilor din 2 (16) noiembrie 2014.

 

Read more