Copy the code.

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

INS: SOMAJUL A INREGISTRAT O SCADERE DE 0,2% IN ROMANIA, IN IUNIE, NUMARUL SOMERILOR A AJUNS LA 568.000 DE PERSOANE

Rata șomajului a înregistrat o scădere de 0,2% în luna iunie, numărul persoanelor cu vârste între 15 și 74 de ani, fără loc de muncă, fiind estimat la 568.000 de persoane, arată datele Institutului Național de Statistică (INS), publicate vineri

Potrivit statisticii, rata șomajului în cazul bărbaților a depășit-o cu 2% pe cea a femeilor, valorile respective fiind de 7,3% în cazul persoanelor de sex masculin și de 5,3%, în cazul celor de sex feminin.

Numărul șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani, estimat pentru luna iunie din anul curent, este de 568.000 persoane, în scădere față de luna precedentă, când s-au înregistrat 581.000 de persoane fără un loc de muncă, dar și comparativ cu iunie 2015, când erau consemnați 617.000 de șomeri.

De asemenea, pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 5,4% pentru luna iunie 2016, dintre care 6,2% în cazul bărbaților și 4,2% în cel al femeilor.

Totodată, numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani reprezenta 78,3% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna iunie din anul curent.

Sursa: agerpres.ro

Read more
ANOFM: RATA SOMAJULUI LA NIVEL NATIONAL A SCAZUT LA 4,88%, IN OCTOMBRIE

Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 4,88% la sfârșitul lunii octombrie 2015, în scădere cu 0,01 puncte procentuale (pp) față de cea consemnată în luna precedentă și cu 0,52 puncte procentuale raportat la octombrie 2014, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Cele mai ridicate niveluri ale ratei șomajului au fost atinse în județele: Teleorman (10,97%), Mehedinți (10,95%), Vaslui (10,45%), Buzău (9,49%), Dolj (8,93%), Galați (8,87%) și Olt (7,83%), în timp ce județul Ilfov s-a situat la polul opus, cu cel mai mic nivel, de 1,28%.

În luna octombrie 2015, rata șomajului a scăzut în 21 de județe și în municipiul București, respectiv Vâlcea cu 0,68 pp, Covasna cu 0,58 pp, Vrancea cu 0,48 pp, etc., și a crescut în 19 județe (Mehedinți cu 1,17 pp, Constanța cu 0,37 pp, Dolj cu 0,26 pp etc.). În municipiul București rata șomajului a scăzut cu 0,01 pp, iar în județul Satu Mare a fost consemnat același nivel ca în luna precedentă, respectiv 3,63%.

Numărul total al șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM, în luna octombrie 2015, era de 434.568 persoane, în scădere cu 1.048 persoane față de luna precedentă. Ponderea cea mai mare în totalul șomerilor o reprezintă cei neindemnizați, 77,29%, respectiv 335.883 de persoane, în timp ce numărul șomerilor indemnizați în luna octombrie 2015 a fost de 98.685 persoane.

Comparativ cu luna septembrie 2015, rata șomajului masculin a rămas constantă iar rata șomajului feminin a scăzut de la 4,55% la 4,52%. Numărul șomerilor femei la 31 octombrie 2015 era de 187.891 persoane, în timp ce numărul șomerilor bărbați era de 246.677 persoane.

Datele ANOFM arată că în luna octombrie șomerii din mediul urban erau în număr de 137.058, în timp ce 297.510 șomeri proveneau din mediul rural.

În ceea ce privește categoria de vârstă, cel mai mare număr de șomeri a continuat să fie al celor între 40 și 49 de ani, respectiv 117.052 de persoane, urmat de cei din categoria 30 — 39 de ani (87.609 persoane) și sub 25 de ani (74.313 persoane). Cei mai puțini șomeri s-au regăsit în grupa de vârstă 25 — 29 de ani (32.866 persoane).

Potrivit datelor ANOFM, șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (75,50 %). Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 19,29% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 5,22%.

Sursa: agerpres.ro

 

Read more
AJOFM ARAD ORGANIZEAZA BURSA MUNCII PENTRU ABSOLVENTI

AJOFM Arad organizează în Arad Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, eveniment deja tradiţional, având loc în fiecare an în luna Septembrie. Evenimentul se va desfăşura în data de 25 Septembrie 2015,  la Galleria Mall Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 225-235,  etaj 1, cu începere de la orele 9 :00.

 

Precizăm că Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi se desfăşoară la nivel naţional, în fiecare judeţ.

 

Acţiunea urmăreşte pe de o parte informarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  privind  prezentarea măsurilor destinate stimulării ocupării forţei de muncă de care pot beneficia gratuit prin intermediul serviciului public de ocupare, iar pe de altă parte medierea directă între angajatori şi tinerii absolvenţi, respectiv încadrarea şomerilor pe locurile de muncă disponibile oferite de angajatori.

 

Vor fi de asemenea  prezentate facilităţile prevăzute de lege pentru angajatorii care încadrează şomeri , absolvenţi şi alte categorii defavorizate pe piaţa muncii.

Read more
Evidențierea șomajului neînregistrat din județul Arad

Echipa implicată în derularea proiectului POSDRU „Cercetarea și prognozarea pieței muncii din vestul României. Evidențierea șomajului neînregistrat din județul Arad” anunță organizarea focus-grupului final din seria celor 2 activități de acest gen prevăzute în cadrul proiectului, eveniment ce va avea loc la Hotel Coandi, în data de 13 februarie 2015, începând cu ora 9.30.

Proiectul este implementat de AJOFM Arad, în calitate de solicitant, alături de următorii parteneri: AJOFM Timiș, AJOFM Bihor, Consiliul Județean Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, FIREWHITE Software & IT Services SRL, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea serviciilor furnizate clienților SPO prin dezvoltarea unor soluții de abordare a șomajului neînregistrat, schimb de bune practici cu o instituție transnațională din domeniul cercetării și prognozării Pieței Muncii.

Obiectivele specifice sunt:

O1. Întărirea capacității organizaționale a solicitantului prin metode specifice de abordare a șomajului neînregistrat la nivelul județului

O2. Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor în domeniul ocupării forței de muncă prin analiza actuală și reală a pieței regionale a muncii și transferul de bune practici

O3. Îmbunătățirea gradului de ocupare la nivelul județului prin crearea, actualizarea continuă și implementarea bazei de date privind șomerii neocupați și neînregistrați și oferirea serviciilor specifice SPO către un număr mai mare de astfel de persoane.

În urma derulării focus-grupului intermediar a fost creată o Rețea socială între actori publici și privați relevanți de pe piața muncii – reprezentanți ai instituțiilor publice din acest domeniu, ai sindicatelor și patronatelor, furnizori de servicii de ocupare și furnizori de FPC, angajatori, ONG-uri, personal SPO – prin intermediul căreia vor fi abordate teme sociale, legate de piața muncii, dialog social, formare profesională, servicii de ocupare, teme de interes general.

În cele 3 județe cercetate – Arad, Timiș și Bihor, au fost vizitate peste 31.000 de gospodării pentru a identifica persoanele relevante din punct de vedere al proiectului, peste 6000 de persoane au fost  intervievate cu ajutorul unor chestionare complexe cuprinzând 100 de întrebări, concepute de partenerii în proiect. Peste 3000 de persoane neocupate și neînregistrate au beneficiat de servicii specifice SPO și au răspuns la chestionare de satisfacție.

Tot în cadrul proiectului a fost realizată și o rețea informatică privind evidența persoanelor neocupate. Întreg procesul de chestionare a fost eficientizat și automatizat cu ajutorul unei aplicații informatice specializate, dezvoltată prin proiect, aplicație cu multiple componente, ușor interconectabilă cu sistemele informatice ale AJOFM și ITM, avantajele fundamentale fiind atât  facilitarea procesului de sondare, cât și realizarea unei baze de date interconectabilă, permanent actualizabilă, necesară realizării diagnozelor cu o componentă pentru angajatori, care reflectă specificul pieței muncii în județele Arad, Bihor și Timiș.

Read more

newsarad stiri arad

Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad atrage pe această cale atenția persoanelor aflate în șomaj, că, în conformitate cu Legea nr. 233 /2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76 /2002 au obligația să înștiințeze în scris agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate asupra apariției stării de incapacitate temporară de muncă și datele de identificare , respectiv numele medicului prescriptor și unitatea în care funcționează acesta , în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical .
În situația în care apariția stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare , persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj au obligația de a inștiința AJOFM Arad în prima zi lucrătoare.
Precizăm de asemenea că de efectuarea acestei înștiințări depinde stabilirea și plata indemnizației de concediu medical.

Read more