News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

APIA comunica

Economie 19 mai 2011 0

În intervalul 16 mai-15 iunie 2011 la Centrul Judeţean APIA din Arad , str. Fraţii Neumann, nr.10, etajul III se pot depune cereri pentru solicitarea sprijinului financiar sub forma Plăţilor Naţionale Directe Complementare pe cap de animal pentru speciile ovine şi caprine.

Pot efectua această solicitare deţinătorii de animale,din speciile menţionate, persoane fizice şi juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– Deţin un număr de minim 50 capete femele de ovine şi/sau 25 capete femele

caprine, care au împlinit vârsta de minim un an la data de 31 martie 2011;

– Efectivul de femele ovine şi/sau femele caprine pentru care se solicită prima să

fie înscris în Registrul national al exploataţiilor la data solicitării primei;

– Efectivul de femele ovine şi/sau femele caprine pentru care se solicită prima să

fie menţinut în exploataţie, la adresa menţionată în cerere, până la data de

31august 2011.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente depuse într-un dosar cu şină :

– copie BI/CI/CUI/Certificat de înregistrare, după caz, al deţinătorului

animalelor din exploataţie ;

– dovada contului bancar activ deschis pe numele solicitantului.

Cererile pretipărite se eliberează de la Centru Judeţean Arad al APIA în baza cardului (codului) exploataţiei şi cuprinde pe lângă datele solicitantului , lista cu animalele înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor şi angajamente şi declaraţii ale solicitantului şi vor fi vizate de către asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite în baza unei hotărâri judecătoreşti prin care se atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita prima.

Datele din cererea pretipărită vor fi verificate şi corectate de către solicitanţi după

care cererea va fi depusă şi înregistrată la APIA – Centrul Judeţen din Arad.

Recomandăm ca înaintea depunerii cererilor la Centrul Judeţean APIA Arad,solicitanţii să verifice la medicii veterinari concesionari numărul de animale înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor, să facă modificările necesare în funcţie de animalele deţinute în exploataţie în aşa fel încât numărul de animale existente în exploataţie să coincidă cu cele înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor şi menţionat în cerere de solicitare a primei.

Dacă în urma controalelor administrative şi la faţa locului efectuate se constată diferenţă între numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat se aplică penalităţi. Dacă această diferenţă este mai mare de 3% prima totală se reduce cu o cotă cuprinsă între 5% şi 20% sau se exclude de la plată dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi cel determinat este de peste 50%.

Read more

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Arad informează că, începând cu data de 01 februarie 2011, va prelua activitatea desfăşurată de Biroul Judeţean de Rentă Viageră Agricolă Arad , exclusiv în aplicarea Titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol, rentierii se pot prezenta la Centrul judeţean Arad al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din Arad, str. Fraţii Neumann, nr.10, etaj II,  începând cu data de 01 martie 2011.

Facem precizarea că rentierii agricoli ale căror carnete de rentier au fost vizate de către birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă, în perioada 01.01.2011 – 27.01.2011, rămân valabile, iar renta agricolă viageră va fi plătită de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Read more