News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Dacă demnitatea, onoarea şi respectarea legii te reprezintă şi eşti hotărât să veghezi la siguranţa şi liniştea concetăţenilor tăi, alege Jandarmeria Română!

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere 2011, organizate de instituţiile de învăţământ din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Arma Jandarmi, după cum urmează:

 

 • pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, specializarea – ordine şi siguranţă publică – arma – Jandarmi – 100 locuri şi 3 locuri pentru S.P.P. (bărbaţi şi femei);www.academiadepolitie.ro
 • pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 150 locuri şi 6 locuri pentru S.P.P. (bărbaţi şi femei);www.scoaladragasani.ro
 • pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş”Fălticeni – 150 locuri (bărbaţi şi femei).www.jandarmeriafalticeni.ro

 

Condiţii de participare la concursurile de admitere:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire pentru elevii din ultimul an de liceu;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • să fi obţinut la purtare, pe durata studiilor liceale, media generală de minimum 8.00 (opt);
 • să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în anul participării la concurs;

Nu se admit derogări de la condiţiile legale şi criteriile specifice!

Informaţii suplimentare şi detalii referitoare la pregătire, beneficii, modul de organizare şi desfăşurare a admiterii, tematica, bibliografia şi probele de concurs se pot obţine la sediul inspectoratului, din comuna Vladimirescu, str. Jandarmeriei nr. 1-3, Biroul Resurse Umane, telefon: 0257514950, int. 24557, 24535 sau accesând site-ul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Arad, la adresa www.jandarmeriaarad.ro.

De asemenea, cadre specializate vor consilia şi îndruma candidaţii către acel tip de carieră şi specialitate ce corespunde cel mai bine aspiraţiilor, atitutidinilor, aptitudinilor, vârstei şi pregătirii pe care le au. Totodată, candidaţii vor fi ajutaţi la întocmirea dosarului de participare la concurs şi vor fi informaţi despre opţiunile pe care le au după absolvirea instituţiei de învăţământ.

Read more