News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin HG 918/30.08.2010, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a iniţiat procesul de actualizare a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM).

PNAPM va cuprinde un portfoliu de proiecte, care va urmări îmbunătăţirea calităţii mediului.

Orice persoană interesată (autorităţi,şi instituţii publice locale, organizaţii neguvernamentale, instituţii de învăţământ sau cercetare, agenţi economici şi alte persoane fizice şi juridice) este invitată să trimită propuneri de proiecte pentru PNAPM.

Realizarea propunerilor de proiecte se face prin completarea fişei pentru propunerea de proiect, urmând instrucţiunile aferente.

Fişa PNAPM, instrucţiunile de completare şi alte documente necesare, se află pe pagina de internet al ANPM, www.anpm.ro domeniul Dezvoltare Durabilă, secţiunea Planificare de Mediu, respectiv pe pagina web al APM Arad, www.apmar.anpm.ro, domeniul Programe, proiecte, Relaţii Internaţionale, secţiunea PNAPM.

Vor fi trimise numai propunei de importanţă naţională, pe domeniile înscrise în Fişa PNAPM, a căror valoare minimă să fie mai mare de 210000 lei.

Propunerile de proiecte, se vor depune la sediile agenţiilor judeţene şi regionale pentru protecţia mediului, respectiv la sediul ANPM – Serviciul Dezvoltare Durabilă sau se pot transmie la adresele de e-mail: [email protected]

[email protected]

[email protected]

Termenul limită, pentru transmiterea propunerilor de proiecte în vederea actualizării Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului este prelungit până la data de 31 mai 2011.

Read more