News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Formularul 200 se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole impuse în sistem real (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni cu valută la termen, pe bază de contract.

Formularul 200 poate fi descărcat de pe site-ul ANAF – Declaraţie privind veniturile realizate, prin accesarea portalului www.anaf.ro /Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii sau poate fi obţinut direct de la sediul administraţiilor financiare.

Declaraţiile de venit pot fi depuse de către contribuabili :

  • direct la sediul administraţiei financiare (registratura organului fiscal) de care aparţin;
  • la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată;
  • on-line, pe site-ul www.anaf.ro. Pentru depunerea on-line a Declaraţiei privind veniturile realizate, persoanele fizice trebuie să deţină certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică şi să se înregistreze ca utilizator ai serviciului “ Depunere declaraţii on-line”, prin transmiterea, în format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (http://www.anaf.ro).

În ceea ce priveşte completarea corectă a formularului, contribuabilii pot solicita asistenţă la sediile administraţiilor financiare sau pot accesa site-ul ANAF, unde pe prima pagină / Acasă / la secţiunea Contribuabili, a fost introdus un ghid electronic(prezentare Power Point) „Cum completăm declaraţia de venit”.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *