News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

newsarad stiri arad

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) deschide în perioada 17 aprilie – 16 mai 2012 sesiunea pentru depunerea proiectelor de finanţare care se încadrează în Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” din cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013.

Fondurile nerambursabile disponibile pentru finanţarea proiectelor privind încurajarea activităţilor turistice sunt de 185.554.261 de euro.

Cu 30 de zile înaintea desfăşurării acestei sesiuni de primire a proiectelor, pe pagina oficială de internet a APDRP (www.apdrp.ro) a fost publicată versiunea de lucru a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 313 spre consultare publică. Ulterior, în urma aprobării modificărilor propuse, a fost publicată varianta finală a acestui Ghid.

Ghidul Solicitantului versiunea 06 aplicabilă în sesiunea 2012 aduce modificări privind investiţiile generatoare de profit, pentru care creşte procentul finanţării cu fonduri nerambursabile. De exemplu, în cazul pensiunilor agroturistice, procentul public nerambursabil era de 70% din totalul cheltuielilor eligibile, iar în urma modificărilor aduse creşte la 85%. De asemenea, a fost majorat şi plafonul maxim al finanţării respectiv de la 70.000 de euro la 100.000 de euro pentru un proiect.

Totodată, proiectele de investiţii ce vizează activităţile recreaţionale beneficiază acum de un procent public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile majorat la 85%, de la 50% valoarea anterioară. În acest caz, plafonul maxim al finanţării este de 200.000 de euro.

În privinţa cheltuielilor de promovare aferente dezvoltării şi marketingului serviciilor turistice rurale, costurile eligibile trebuie să se încadreze acum în limita a 10.000 de euro. Pentru acelaşi tip de investiţii, în vederea creării de site-uri web, costurile eligibile trebuie să se încadreze în limita a 5.500 de euro.

În cazul proiectelor de investiţii în agroturism, a fost eliminată restricţia privind obligativitatea ca solicitantul să nu fi beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru investiţii prin măsurile Axei I a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

„Cei care doresc să investească în turism şi să obţină fonduri europene, se pot orienta şi spre agroturism. Dar să nu uităm că fondurile pentru agroturism  se acordă doar pentru cei care realizează investiţii acolo unde au domiciliul. O investiţie într-o pensiune agroturistică (pensiuni gura humorului), poate îmbina activităţile agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme, iar acest lucru le pot aduce venituri suplimentare.” , a declarat Mihai Gavril Vădan, directorul general al APDRP.

Selecţia proiectelor în vederea acordării finanţării se va realiza conform criteriilor de selecţie publicate in Ghidul Solicitantului, disponibil gratuit pe pagina de internet www.apdrp.ro .

Proiectele prin care se vor realiza investiţii în zonele cu potenţial turistic ridicat vor beneficia de cel mult 25 de puncte, iar cele care prin activitatea propusă creează locuri de muncă vor primi 5 de puncte.

Totodată, proiectele care prevăd investiţii de producere a energiei din surse regenerabile primesc 10 puncte. Proiectele derulate de femei sau tineri cu vârsta de până la 40 de ani beneficiază de 5 puncte. Cele care includ investiţii privind activităţile recreaţionale vor primi 25 de puncte. În acelaşi timp proiectele de investiţii în agroturism primesc 20 de puncte.

Punctajul minim acordat unui proiect este de 20 de puncte.

Proiectele declarate eligibile, şi care beneficiază de punctaj egal, vor fi departajate în funcţie de valoarea proiectelor. Solicitantul care are proiectul cu valoare mai mică va avea prioritate la finanţare europeană nerambursabilă. În cazul în care, după selecţia efectuată, vor exista în continuare proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare, aceste proiecte vor primi finanţare europeană nerambursabilă.

Pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de selecţie consultaţi inclusiv formularele specifice ale Manualului de procedură pentru evaluare selectare, de asemenea disponibil pe pagina de internet www.apdrp.ro.

Depunerea proiectelor aferente Măsurii 313 se va face la Oficiile Judeţene ale APDRP, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este miercuri,16 mai 2012, ora 12:00.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *