News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

    1. activităţi independente: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

     2. cedarea folosinţei bunurilor, pentru contracte în valută

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei.

     3. activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

– venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;

– venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;

– venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

     4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

    5. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

           În jur de 20.000 de contribuabili arădeni sunt aşteptaţi la sediile administraţiilor finanţelor publice,         formularele fiind puse la dispoziţie prin birourile de asistenţă contribuabili sau pot fi descărcate de la adresele www.finantearad.ro şi www.anaf.ro

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *