News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Ajutoarele specifice acordate producătorilor de lapte din zonele defavorizate si agriculturii eco

Economie 11 ianuarie 2011 admin 0

ca producători în sistemul de agricultura ecologică;- să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare1 cu exploataţii pe producţie vegetală şi animalieră1 din care pentru producţia vegetală plafonul alocat anual este de 2.373.000 euro1 după caz6 exploataţii care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi conversie.Solicitanţii pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific1 fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.Condiţiile de eligibilitate: - producătorii agricoli trebuie să fie înregistraţi1 fie pentru o exploataţie din producţia vegetală1 finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) este 21 ianuarie 2011.1. Ajutoare specifice acordate producătorilor de lapte din zonele defavorizateBeneficiari: Crescători de vaci de lapte1 iar pentru producţia animalieră de 725.000 euro.Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage1 în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific1 la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)1 nu vor depune o nouă cerere; cererea iniţială depusă ca persoană fizică va fi reverificată şi acceptată la plată cu respectarea condiţiilor de eligibilitate;Cuantumul ajutorului specific pe cap de vac1 organism aprobat de MADR;- să deţină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a înche1 persoane fizice şi/sau juridice1 persoane fizice şi/sau juridice deţinători de cotă de lapte. Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la Centrele Judeţene ale APIA pe a căror rază teritorială se află expl1 reducerea/excluderea de la plată1 respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale.1 respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale.2. Ajutoare specifice acordate pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologicăBeneficiari: Producători agricoli1 România beneficiază de fonduri europene de 3.098.000 euro1
Please follow and like us:
Pin Share

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că termenul limită pentru depunerea cererilor pentru ajutoarele specifice acordate producătorilor de lapte din zonele defavorizate şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) este 21 ianuarie 2011.

1. Ajutoare specifice acordate producătorilor de lapte din zonele defavorizate

Beneficiari: Crescători de vaci de lapte, persoane fizice şi/sau juridice deţinători de cotă de lapte.

Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la Centrele Judeţene ale APIA pe a căror rază teritorială se află exploataţia.

Condiţiile de eligibilitate:

– efectivul de vaci de lapte pentru care se solicită ajutor financiar să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi să fie menţinut în exploataţie pe perioada derulării schemei;

– exploataţiile trebuie să fie localizate în zonele defavorizate stabilite prin Anexa 4A din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);

– ajutorul specific se acordă pentru un efectiv cuprins între 2 şi maximum 15 capete vaci de lapte.

Persoanele fizice care au depus cerere de plată în prima etapă sau a doua etapă de depunere şi nu s-au autorizat potrivit O.U.G. nr. 44/2008 cu modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere; cererea iniţială depusă ca persoană fizică va fi reverificată şi acceptată la plată cu respectarea condiţiilor de eligibilitate;

Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte este de cel mult 250 euro/cap de vacă. Plafonul total aferent acestei forme de sprijin este de de 22.447.205 euro.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale.

 2. Ajutoare specifice acordate pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Beneficiari: Producători agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, cu exploataţii pe producţie vegetală şi animalieră, exploataţii care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi conversie.

Solicitanţii pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

Condiţiile de eligibilitate:

– producătorii agricoli trebuie să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), ca producători în sistemul de agricultura ecologică;

– să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de MADR;

– să deţină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;

– să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.

– suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha pentru producţia vegetală.

Producătorii agricoli care beneficiază de ajutorul specific trebuie să menţină exploataţiile în sistemul de agricultură ecologică pe o durată de cinci ani.

Pentru acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, România beneficiază de fonduri europene de 3.098.000 euro, din care pentru producţia vegetală plafonul alocat anual este de 2.373.000 euro, iar pentru producţia animalieră de 725.000 euro.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *