News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

În baza Hotărârii de Guvern nr. 408/28.04.2010 şi a Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.126/26.05.2010 prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se va acorda ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare şi reprezintă diferenţa dintre acciza standard şi acciza redusă care pentru anul 2010 este în valoare de 1,162 lei/litru de motorină pentru sectorul vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.

Beneficiarii acestui sprijin sunt producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar sau organizaţii de producători recunoscute care îndeplinesc următoarele condiţii:

  1. Nu sunt în procedură de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;
  2. Sunt înscrişi în evidenţele A.P.I.A. cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul agricol, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare;
  3. Sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) cu efectivele de animale sau deţin document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru păsări/familii de albine/viermi de mătase;
  4. Suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
  5. Să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
  6. Să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Pentru a beneficia de acest ajutor de stat beneficiarii vor trebui să depună la Centrul judeţean A.P.I.A. Arad din Arad, str. Fraţii Neumann, nr.10, etajul 3, până la data de 28 iunie 2010 o cerere pentru obţinerea acordului prealabil pentru finanţare prin rambursare însoţită de mai multe documente, după caz.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare prin rambursare întocmesc şi depun cereri pentru determinarea trimestrială a cantităţii de motorină însoţite de documentele anexe, după caz, care se depun la Centrul judeţean A.P.I.A. Arad în luna următoare trimestrului în care a fost achiziţionată motorina.

Cererile şi documentele justificative se găsesc la Centrul judeţean A.P.I.A Arad şi pe pagina web a A.P.I.A. www.apia.org.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Ajutoare de Stat, Măsuri de Piaţă, la telefon 0257 250 340.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *