News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

newsarad stiri arad

Programul de dezvoltare a învăţământului profesional reprezintă o regândire a sistemului de învăţământ profesional şi vine în sprijinul elevilor şi angajatorilor; acest program răspunde unor nevoi concrete pe plan local, iar implementarea programului este, de asemenea, gestionată la nivelul şcolii şi angajatorilor, al comunităţii. Programul urmăreşte să aducă elevul mai aproape de piaţa muncii. Elevul va învăţa, va lucra şi va acumula experienţă directă pe utilajele şi echipamentele unor angajatori care activează în mediul economic actual; acolo unde echipamentele o permit, practica se va desfăşura şi în atelierele şi laboratoarele unităţilor de învăţământ.

Programul se va desfăşura pe durata a doi ani, iar scopul lui îl reprezintă absolvirea cu succes de către cât mai mulţi elevi a examenului de certificare a calificării profesionale de nivel 2 – muncitor calificat, care este echivalent cu nivelul 3 din Cadrul European al Calificărilor. Astfel, se asigură o calificare recunoscută pe plan naţional şi european, care se va materializa în viitor într-o mai mare mobilitate a forţei de muncă.

Acest program îi va da posibilitatea elevului să acumuleze experienţă practică iar pe de altă parte, îl va apropia de lumea reală, prin drepturile şi responsabilităţile asumate, prin pregătirea în grupe de lucru, sub supravegherea unui tutore de practică, astfel:

  • În primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la agentul economic reprezintă 60% din timpul total alocat programului.

  • În al doilea an, 75% din timp este alocat pregătirii practice.

Înscrierea este deschisă tuturor elevilor înscrişi într-o formă de pregătire liceală, însă numărul locurilor disponibile în program va depinde şi de numărul de locuri de practică pe care angajatorii şi unitatea de învăţământ le vor putea asigura pe plan local. De aceea, este posibil ca, pe plan local, să apară necesitatea organizării unei selecţii, care se va face numai cu implicarea directă a angajatorilor care asigură stagiile de practică, ţinând cont şi de criteriile pe care aceştia le au în vedere pentru o anumită calificare/profil profesional.

Procesul de înscriere este deosebit de simplu: odată ce a aflat de program prin intermediul campaniilor de informare elevul va avea la dispoziţie site-ul web www.alegetidrumul.edu.ro, şi site-ul ISJ Arad www.isjarad.ro – subiectul Alege-ţi drumul! Program de dezvoltare a învăţământului profesional, unde va putea găsi toate informaţiile care îl interesează (afiş, broşură informativă care cuprind calendarul înscrierii, date despre program, ce trebuie să conţină dosarul de înscriere, avantajele programului etc.

În ceea ce priveşte oferta pentru învăţământul profesional pentru anul şcolar 2012-2013, propusă în proiectul planului de şcolarizare, în judeţul Arad avem o ofertă de15 clase (12 învăţământ de stat +3 învăţământ particular), cu următoarele calificări: mecanic auto; electrician exploatare joasă tensiune; preparator produse din carne şi peşte; zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar; frezor, rabotor, mortezor; sculer, matriţer; tâmplar universal;  frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist;  bucătar- ospătar. Mai multe detalii vă vom furniza după aprobarea planului de şcolarizare.

Campania de  informare  în rândul elevilor a început la nivelul judeţului Arad prin “Săptămâna meseriilor”, activitate derulată în perioada 5 – 9 martie 2012. Scopul acestei acţiuni a fost promovarea la nivelul unităţilor de învăţământ care vor organiza învăţământ profesional în anul şcolar 2012- 2013 a ofertei educaţionale pe domenii şi calificări profesionale pentru toţi elevii din clasa a IX-a de  învăţământ  liceal, indiferent de filieră sau profil, în vederea creşterii gradului de atractivitate pentru calificări profesionale care oferă acces pe piaţa europeană a muncii.

Promovarea ofertei educaţionale pe domenii şi calificări profesionale în cadrul unităţilor de învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional  în anul şcolar 2012- 2013, a constat în:

  • Organizarea unor sesiuni interactive (întrebări-răspunsuri) adresată tuturor elevilor clasei  IX-a, indiferent de filieră sau profil;

  • Organizarea unor vizite şcolare cu elevii claselor a IX-a pentru promovarea ofertei educaţionale de către operatorii economici în locaţiile în care se vor organiza stagiile de pregătire practică începând cu anul şcolar 2012-2013;

  • Organizarea de către diriginţii claselor a IX-a a unor sesiuni de orientare şcolară şi profesională a elevilor, cu invitarea părinţilor / tutorilor legali, referitoare la oportunităţile oferite de învăţământul profesional pe plan local /regional, inclusiv pentru promovarea ofertei educationale în rîndul altor membrii ai familiei, eligibili pentru această formă de pregătire profesională.

  • Împărţirea de pliante, broşuri, afişe.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *