News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Arad reaminteşte potenţialilor beneficiari că, în perioada 1 – 15 octombrie 2011, se depun cererile iniţiale anuale pentru ajutorul de stat privind realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, respectiv bunăstării şi protecţiei porcinelor, aferente perioadei 16 octombrie 2011-15 octombrie 2012.

Cererile iniţiale anuale se depun la centrul judeţean A.P.I.A. Arad, str. Fraţii Neumann, nr.10, jud. Arad.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care deţin, cresc sau exploatează păsări, respectiv porcine, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole.

Solicitanţii ajutorului de stat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime comune tuturor măsurilor, la care se adaugă condiţiile specifice fiecărei măsuri de asigurare a bunăstării animalelor, după cum urmează:

a) să solicite ajutorul de stat înainte de începerea desfăşurării activităţii, în baza cererii iniţiale anuale;

b) să îşi asume voluntar angajamentul ferm pentru utilizarea măsurilor tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor/bunăstarea şi protecţia porcinelor, după caz;

c) să facă parte din forme asociative legal constituite, grupuri de producători recunoscute de stat, asociaţii economice sau cooperative de producţie şi valorificare, sau să fie membrii ai altor organizaţii profesionale;

d) să deţină autorizaţie sanitară veterinară pentru exploataţie sau să fie înregistraţi sanitar veterinar, după caz;

e) să fie înregistraţi în Registrul agricol / Registrul Naţional al Exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, deţinând un cod de exploataţie, după caz;

f) să respecte ordinele preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prevăzute în H.G. nr. 838/2010, respectiv în H.G. nr. 839/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de pe pagina de internet http://www.apia.org.ro/buget_national-informatii.htm. sau la numărul de telefon 0257 250 340.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *