News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

newsarad stiri arad

Pentru anul 2013, Casei Judeţene  de Pensii Arad i-au fost repartizate  un număr de 904 bilete de tratament  in staţiunile in care CNPP are baze proprii de tratament, împărţite in 14 serii, in perioada 17.04.2013-29.11.2013. (ultima serie având începerea sejurului in data de 29.11.2013. Cele mai multe bilete de tratament s-au primit in staţiunile din judeţul Arad si împrejurimi:

–    Moneasa  – Codru Moma  – 428

–         1 Mai   –   234

–         Buziaş  – 62

–         Geoagiu  – 132

       Durata unei sejur este de 18 zile,iar a tratamentului balnear este de 14 zile.

       Biletele de tratament pentru alte baze de tratament si staţiuni, precum si numărul de gratuităţi pentru anul 2013 va fi primit ulterior, după încheierea contractelor de prestări servicii dintre CNPP si furnizori.

          Biletele de tratament balnear se vor repartiza pe baza  criteriilor stabilite de CNPP Bucureşti prin Ordinul Preşedintelui.

          In acest sens, prin Casa Judeteana de Pensii Arad se vor repartiza bilete de tratament pensionarilor si asiguraţilor sistemului public de pensii precum si beneficiarilor unor legi speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear gratuit care-si au domiciliul sau reşedinţa in judeţul Arad.

          In 2013, şotii sau şotiile pensionarilor sau asiguraţilor care nu au calitatea de asiguraţi ai sistemului public de pensii ( pensionar sau salariat ) nu mai pot beneficia de bilet de tratament in calitate de însoţitor al titularului.

          De asemenea  copiii minori ai pensionarului sau asiguratului nu mai beneficiază de bilet de tratament in calitate de însoţitor.

          Cererile se completează numai pe formularul aprobat de CNPP si pot fi transmise prin posta , fax, e-mail sau se pot depune la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad. In vederea repartizării, la cerere se va anexa numai copia actului de identitate, urmând ca celelalte documente sa fie depuse la momentul primirii biletului.

          Cererea poate fi depusa cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita biletul, prin cerere solicitantul putând opta pentru cel mult 3 staţiuni.

          Pentru fiecare serie, după scăderea biletelor gratuite si a celor aflate la dispoziţia conducerii (3%), biletele ramase vor fi repartizate pensionarilor (cel puţin 80%) si pana la 20% pentru asiguraţi.

          Biletele pe serii vor fi repartizate prin aplicaţia informatica pusa la dispoziţie de CNPP Bucureşti in ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de fiecare solicitant in baza unor criterii specifice de acordare stabilite pentru fiecare tip de asigurat, in funcţie de opţiunea făcuta de solicitant si de ordinea menţionata pe cerere.

          Criteriile de repartizare vor avea in vedere:

–         daca solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani, in sezon ( perioada 15 mai – 31 august a fiecărui an) sau extrasezon ( celelalte perioade ale anului)

–         categoria de pensie ( pensie invaliditate, pensie limita de vârsta, pensie de urmaş, etc.)

–         cuantumul total brut al drepturilor de pensiei, nivelul câştigului brut lunar al asiguratului,

–          cuantumul pensiei, indemnizaţiei si prestaţiei pentru beneficiarii de bilete gratuite in baza unor legi speciale

–         gradul de handicap, etc

          Listele cu cererile aprobate vor fi afişate la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad si pe pagina de internet a Casei Judeţene de Pensii Arad  cu cel puţin 14 de zile anterioare primei zile de începere a fiecărei serii.

          Totodată, Casa Judeteana de Pensii Arad va comunica beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate, date privind biletul repartizat, data la care au fost programaţi pentru ridicarea biletului, precum si celelalte documente pe care mai trebuie sa le prezinte pentru ridicarea biletului ( recomandare medicala original si copie, adeverinţe  câştig brut, adeverinţe şcolare, etc.)

          Înştiinţarea se va face prin posta, fax, e-mail, telefonic, in funcţie de opţiunea trecuta pe cerere.

          In situaţia in care persoana căreia i-a fost aprobata cererea nu s-a prezentat la Casa Judeteana de Pensii Arad pentru ridicarea biletului de tratament si nu a anunţat in prealabil despre acest fapt cel puţin cu 10 zile înainte de începerea seriei, Casa Judeteana de Pensii Arad va considera biletul disponibil, repartizându-l altui solicitant.

          Biletele de tratament se eliberează titularului, şotului in baza actelor de identitate ale soţilor si a certificatului de căsătorie, persoanelor îndreptăţite  sa însoţească pensionarii de invaliditate gradul I, persoanele cu handicap sau copiii minori beneficiari ai pensiei de urmaş sau in cazuri excepţionale mandatarilor împuterniciţi de titular pe baza unei procuri autentificate.

          Biletele de tratament se eliberează gratuit sau cu suportarea unei contribuţii individuale.

          Biletele gratuite vor fi împărţite pe serii si staţiuni proporţional cu numărul total de bilete repartizate pe fiecare serie si vor fi repartizate după aceleaşi criterii enumerate mai sus, pensionarilor de invaliditate in baza programului de recuperare stabilit de medicul expert de asigurări sociale,  veteranilor de război, salariaţilor care lucrează in zona I si II de expunere la radiaţii, beneficiarilor de indemnizaţii in baza D.L. nr. 118/1990, O.U.G. 214/1999, Legii 189/2000, precum si persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de indemnizaţie conform Legii 448/2006, etc.

          In situaţia in care numărul de locuri repartizate gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata contribuţiei individuale numai cu acceptul scris al solicitantului si doar daca acesta are si calitatea de asigurat (pensionar sau salariat).In cazul pensionarilor, contribuţia individuala la plata biletului de tratament este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensii ,inclusiv din pensia bruta acordata de casele de pensii sectoriale si/sau câştigul brut de natura salariala (IN CAZUL IN CARE PENSIONARUL LUCREAZA)din luna anterioara celei in care se face repartiţia biletului. In cazul in care contribuţia individuala depăşeşte preţul integral al biletului, persoana îndreptăţita plăteşte preţul integral al acestuia.

          In cazul asiguraţilor, contribuţia individuala la plata biletului este de 50% din preţul biletului de tratament daca câştigul brut înregistrat in declaraţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului si evidenta nominala a persoanelor asigurate  din luna anterioara celei in care se face repartiţia este mai mic sau egal cu  câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale ( in 2013 – 2.223 lei). In cazul in care venitul individual este mai mare, se plăteşte preţul integral. Preţul integral variază intre 1.550-1.604 lei, in funcţie de categoria unităţii de tratament.

          In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiaşi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contribuţii sau gratuit.

          Criteriile de eliberare a biletelor de tratament sunt publicate pe e-mailul Casei Judeţene de Pensii Arad si pe cel al CNPP Bucureşti.

          Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Arad din str. Voluntarilor, nr. 2/A, camera 2, la telefon 0257-281345, interior 102.

          Cererile se pot depune prin posta la adresa de mai sus, prin fax la nr. 0257-214061 , e-mail:  [email protected].

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *