News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Arad aminteşte că pentru obţinerea ajutoarelor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012, asupra culturilor agricole, fermierii pot depune cereri  la direcţiile pentru agricultură, până la data de 15 octombrie 2012. Sprijinul va fi acordat începând cu data de 1 noiembrie 2012.

                 Beneficiarii schemei sunt fermieri persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, persoane juridice precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică care deţin suprafeţe de culturi agricole în teren arabil şi au înfiinţat culturi în toamna anului 2011, primăvara anului 2012.

               Cuantumul ajutorului este de 100 de lei pe hectar şi se acordă pentru suprafeţe cuprinse între 1 ha şi maxim 10 ha inclusiv.

             Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii întocmesc cereri  şi le depun la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială se află terenurile, însoţite de următoarele documente:

    a) o copie a BI/CI al/a solicitantului sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

    b) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

    c) copie a cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, certificată prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul” de centrele locale sau judeţene, după caz, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz;

    d) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3, din care să reiasă că deţin suprafeţe de culturi agricole în teren arabil.

        În situaţia în care solicitanţii nu deţin copia cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012 eliberată de APIA, precizăm că instituţia noastră stă la dispoziţia  fermierilor zilnic, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, în vederea eliberării copiilor după cererile de plată.

         Cu această ocazie facem precizarea că pentru carnetele de rentier vizate pe anul2011 aînceput efectuarea plăţilor urmând ca până la data de 30.11.2012 să fie efectuate toate plăţile.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *