News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,, Vasile Goldiş ,, al jud. Arad recrutează candidaţi bărbaţi şi femeipentru a participa la concursurile de admitere organizate în anul 2010 de către următoarele instituţii de învăţământ militare aparţinând Ministerului Apărării ptr. nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor :

***ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „Nicolae Bălcescu” Sibiu = 12 locuri (ofiţeri ) :

– curs de zi cu durata de 3 ani; câte 3 locuri ptr specializările „geniu” ,,transmisiuni” ,,N.B.C.,, ,, administraţie publică,,. La absolvirea Academiei se acordă primul grad de ofiţer;

*** ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ – Bucureşti = 3 locuri ( ofiţeri):

– curs de zi cu durata de 4 ani; 2 locuri ptr specializarea ,,blindate automobile şi tractoare,, şi 1 loc ptr ,, calculatoare şi sisteme informatice ptr apărare şi securitate naţională,, ; se acordă primul grad de ofiţer ;

Termenul de înscriere este 31 05 2010 iar termenul de depunere a dosarului de candidat este 10 06 2010 ( înscrierea şi depunerea dosarelor se face la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,, Vasile Goldiş ,, al jud. Arad :

– candidaţii se vor prezenta în data de 08.07.2009 orele 08.00 la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române , Bucureşti, str Jandarmeriei nr 9-11 sector 1 ( relaţii la telefon 021/31549373 sau 021/3037080 interior 11422 şi 11407, pentru susţinerea probelor eliminatorii ( contravizita medicală şi probele de evaluare a aptitudinilor fizice ) având asupra lor act de identitate şi echipament sportiv adecvat susţinerii probelor sportive.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

– să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România ;

– să cunoască limba română scris şi vorbit ;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu ;

– să fie declaraţi apt medical , fizic şi psihic ;

– să aibă vârsta minimă de 18 ani şi maximă de 27 ani împliniţi până la 31.12.2010 ;

– să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat ( se pot înscrie şi elevii din ultimul an de liceu cu condiţia promovării examenului de bacalaureat până la data concursului ) ;

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;

– să nu fi fost destituit dintr- o funcţie publică în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică , astfel cum sunt definite de lege;

– să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8, 00 ;

– să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ ;

– să aibă înălţimea de minim 1, 65 m ptr băieţi şi 1,60 m ptr femei .

AVANTAJE / FACILITĂŢI :

– şcolarizarea este gratuită , în plus fiecare student / elev beneficiază lunar de o sumă de bani ;

– cazare , hrănire , echipament , asistenţă medicală gratuită pe timpul şcolarizării ;

– după absolvire repartizare în unităţi MIRA, salarizare atractivă, echipament, asistenţă medicală gratuită

– avansare în cariera profesională .

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii din Arad, str A Şaguna , nr 66-72 – biroul management resurse umane, telefon 0257 / 251212 sau 0257 / 230450, ori accesând site-ul www.armyacademy.ro pentru Academia Forţelor Terestre Sibiu sau www.mta.ro pentru Academia tehnică Militară Bucureşti

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *