News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Informăm operatorii economici asupra obligaţiei de depunere până în data de 25 ianuarie 2012, inclusiv, la organul fiscal competent, a formularului 094 „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”

Potrivit prevederilor art. 1561 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei în termenul menţionat, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul anului 2011 au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală pentru TVA, nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi a căror cifră de afaceri realizată, sau după caz, recalculată, nu a depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează pe baza cursului de schimb valutar comunicat de B.N.R. valabil pentru data de 31 decembrie 2011 (4,3197 lei/1 Euro, respectiv 431.970 lei).

Pentru persoanele impozabile înfiinţate în anul 2011, cifra de afaceri efectiv obţinută in anul înregistrării va fi recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele impozabile care, în conformitate cu prevederile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, au solicitat în perioada 01-10 ianuarie 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 in vederea aplicării regimului special de scutire.

Formularul 094 poate fi descărcat de pe site-ul D.G.F.P. Arad la adresa www.finantearad.ro domeniul Asistenta contribuabili/Formulare fiscale, sau de pe Portalul A.N.A.F. la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Toate formularele cu explicaţii.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *