News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE NU AU CONTRIBUIT LA SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

Local 10 noiembrie 2010 admin 0

ca atare1 camerele 9 şi 111 care îndeplineşte următoarele condiţii:- nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;- nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte s1 corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public. Venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale nu este plafonat. În momentul plăţii1 cu consecinţe directe asupra cuantumului mai mare al pensiei pe care o vor obţine în viitor. 7. CÂŢI BANI TREBUIE PLĂTIŢI?Venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale este ales1 datorată în baza contractului de asigurare socială1 domiciliu sau reşedinţă1 fără a depăşi data de 31 decembrie 2010. Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Evidenţă Contribuaili din cadrul Casei Judeţene de Pensii Arad1 în cazul în care contractul este încheiat prin mandatar; - La depunerea documentelor necesare va fi prezentat actul de identitate al persoanei care le depune.4. PE CE PERIOADĂ POATE FI ÎNCHEIAT CONTRA1 în perioada pentru care se solicită asigurarea;- nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.3. CE FORMALITĂŢI TREBUIE ÎNDEPLI1 indiferent de cetăţenie1 Informaţii utile1 la numărul de telefon 02572101201 neavând realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de lege;- alte persoane pot realiza un stagiu de cotizare mai mare1 nr. 2A2 nr.729 din 2 noiembrie 2010 şi1 Partea I1 poate fi plătită în una sau mai multe tranşe1 referitoare la prevederile OUG nr.94/2010privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii1. OUG nr.94/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al R1 sau pe site-ul www.cjpensiiarad.ro.1 str. Voluntarilor2 suma se actualizează cu rata inflaţiei.8. CÂND TREBUIE FĂCUTĂ PLATA? Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale1
Please follow and like us:
Pin Share

Informaţii utile, referitoare la  prevederile OUG nr.94/2010

privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

1. OUG nr.94/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.729 din 2 noiembrie 2010 şi, ca atare, a intrat în vigoare la data de 2 noiembrie 2010.

2. CINE POATE  ÎNCHEIA CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ?

Orice persoană, indiferent de cetăţenie, domiciliu sau reşedinţă, care îndeplineşte următoarele condiţii:

– nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

– nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea;

– nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

3. CE FORMALITĂŢI TREBUIE ÎNDEPLINITE?

– Completarea contractului de către persoana interesată sau de către mandatarul acesteia;

– Completarea unei declaraţii ( anexa1.a sau anexa 1.b);

– Prezentarea procurii speciale, în cazul în care contractul este încheiat prin mandatar;

– La depunerea documentelor necesare va fi prezentat actul de identitate al persoanei care le depune.

4. PE CE PERIOADĂ POATE FI ÎNCHEIAT CONTRACTUL?

Contractul de asigurare socială prevăzut de OUG nr.94/2010 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului). Cei 5 ani se pot constitui din cel mult perioada noiembrie 2005– noiembrie 2010.

5. CONTRACTUL POATE FI ÎNCHEIAT ORICÂND?

Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor OUG nr.94/2010 poate fi solicitată numai în perioada 2 noiembrie – 31 decembrie 2010.

6. CE AVANTAJ PREZINTĂ ACEST CONTRACT PENTRU O PERSOANĂ?

Avantajul constă în recunoaşterea stagiului de cotizare în sistemul public de pensii  pentru perioadele pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale actualizată. Trebuie precizat că:

– unele persoane nu s-ar putea pensiona fără aceste perioade, neavând realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de lege;

– alte persoane pot realiza un stagiu de cotizare mai mare, cu consecinţe directe asupra cuantumului mai mare al pensiei pe care o vor obţine în viitor.

7. CÂŢI BANI TREBUIE PLĂTIŢI?

Venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public. Venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale nu este plafonat. În momentul plăţii, suma se actualizează cu rata inflaţiei.

8. CÂND TREBUIE FĂCUTĂ PLATA?

Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale, datorată în baza contractului de asigurare socială, poate fi plătită în una sau mai multe tranşe, fără a depăşi data de 31 decembrie 2010.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Evidenţă Contribuaili din cadrul Casei Judeţene de Pensii Arad, str. Voluntarilor, nr. 2A, camerele 9 şi 11, la numărul de telefon 0257210120, sau pe site-ul www.cjpensiiarad.ro.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *