News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

In data de 17 XI 2010, Comisia Europeana a emis deciziile de autorizare a acordarii ajutorului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor si protectiei porcinelor.

Aceasta forma de sprijin,vizeaza stimularea competitivitatii din cele doua sectoare ( avicol si cresterea porcilor ) si atingerea obiectivelor europene privind bunastarea animalelor , prin acoperirea costurilor suplimentare si a pierderilor de venituri datorate angajamentelor asumate pe o perioada de 5 ani prin aplicarea unor masuri altele decat masurile tehnologice obligatorii specifice celor 2 specii.

Prevederile schemei de ajutor de stat asa cum sunt prevazute in HG838/2010 si 839/2010 completate cu HG 1164 /2010, se aplica producatorilor agricoli personae juridice si persoanelor fizice autorizate,intreprinderi familiale , intreprinderi individuale constituite conform OUG 44/2008.

Nu se aplica in situatia in care producatorii agricoli sunt personae aflate in dificultate financiara , persoanele ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciara sau faliment.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

–          Ajutorul de stat se acorda  anual producatorilor agricoli daca in perioada angajamentului de 5ani asumat in cadrul tehnologiei de crestere specifice celor doua specii aplica una sau mai multe din cele 6 masuri la pasare si 7 la porc ,prin care se asigura depasirea standardelor minime obligatorii in functie de numarul de masuri aplicate in anul de solicitare. Acest ajutor se solicita inainte de inceperea desfasurarii activitatii in baza unei cereri initiale anuale.

–          Producatorii fac parte din forme asociative legal constituite ,grupuri de producatori recunoscute de stat ,asociatii economice sau cooperative de productie si valorificare , ori sunt membri ai altor organizatii profesionale

–          Detin autorizatii sanitar- veterinare pentru exploatatii.

–          Sunt inregistrati in registrul agricol/ Registrul national al exploatatiilor si detinand cod de exloatatie

  MODUL DE ACORDARE

Pentru a beneficia de aceste ajutoare , solicitantii trebuie sa completeze un angajament pe 5 ani si o cerere initiala anuala aferenta perioadei 16 oct.-15 oct. anul urmator si sa  le depuna individual sau prin reprezentant legal la APIA CJ ARAD in perioada 1-15 oct . a fiecarui an inainte de inceperea activitatii pentru masurile pe care si le asuma

Prin exceptie pentru primul an de aplicare a schemei de ajutor  de stat , respectiv 2010- 2011, cererea initiala anuala are ca termen limita de depunere 17.dec. 2010.

Devin eligibili numai solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala  aferenta perioadei 16oct.- 15oct. anul urmator, depusa in terment legal.

Pentru a beneficia de ajutoarele de stat prentru masurile prevazute la Art.3 din HG 838/2010 si 839/2010, pentru activitatile desfasurate dupa avizul favorabil a cererii initiale anuale, solicitantii trebuie sa depuna la APIA CJ ARAD , trimestrial o cerere  pentru solicitarea ajutorului de stat , insotita de toate documentele prevazute in actele normative, individual sau prin reprezentant legal/ delegate/imputernicit pina in data de 25 a lunii urmatoaretrimestrului in care s-au facut livrarile catre abator sau alte ferme.

Actele normative cu prezentarea detailata a modului de aplicare a acestor masuri precum si documentele aferente cererilor sunt HG838/2010 ; HG 839/2010; completate cu HG 1164/2010.

Pentru detalii si furnizarea modelului de cereri si anexe specifice fiecarei etape, potentialii solicitanti sunt rugati sa contacteze APIA CJ ARAD, din Arad, str. Fratii Neumann, nr 10, et III, telefon 0257250340.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *