News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

În perioada 2- 10 mai 2010, 8 inspectori şcolari din cadrul I.S.J. Arad (Borza Vasile, Binchiciu Viorel, Gavrilescu Sorina, Mladin Claudius, Odină Gheorghiţa, Putnic Laura, Sirca Florin, Stan Ioan) şi 2 directori de licee (Borza Michaela – director Grup Şcolar „Aurel Vlaicu” Arad, Marinescu Livia –director adjunct Colegiul Naţional „E.G.Birta” Arad) au participat (în primul flux) la proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Arad cu titlul Inovaţie şi creativitate în proiecte de parteneriat cu comunitatea locală” implementat în Malaga – Spania. Organizaţia gazdă în acest proiect a fost Spanish & Intership Consultant. Activitatea grupului a fost monitorizată în perioada 6-10 mai 2010 de prof. Mirela Aldescu, inspector şcolar general al I.S.J. Arad. În perioada 23-30 mai 2010, un alt grup de inspectori şi directori (fluxul 2) va participa la acelaşi program de schimb de experienţă.

Printr-o diagnoză riguroasă, I.S.J. Arad a identificat necesitatea îmbunătăţirii activităţii de proiectare, organizare, conducere operaţională, control-evaluare a programelor şi proiectelor de parteneriat iniţiate la nivel instituţional, fapt care a generat acest proiect.

Scopul proiectului este transferul de bune practici între parteneri prin întâlniri şi dezbateri cu inspectori, formatori-metodişti, directori de şcoli, experţi în educaţie, profesori, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi etc. din Malaga – Spania.

Pentru îndeplinirea acestor deziderate, în cadrul proiectul s-au organizat vizite la Inspectoratul şcolar din Malaga, la Casa Corpului Didactic din Malaga şi la instituţii de învăţământ preuniversitar de toate nivelurile: preprimar, primar, gimnazial, liceal şi tehnic, unde au fost stabilite întâlniri de lucru pe teme ce ţin de diagnoză, strategie, parteneriate locale.

La Inspectoratul şcolar din Malaga (Inspection Escolar Malaga) s-a prezentat strategia de dezvoltare, ocazie cu care participanţii pot reflecta asupra modalităţii de diagnoza a sistemului de învăţământ din Spania, cum sunt stabilite direcţiile strategice de acţiune, planurile de acţiuni, şi care este modalitatea de a colabora cu factorii locali de decizie în scopul realizării obiectivelor strategice.

La Casa Corpului Didactic din Malaga (Centro del Profesorado) au fost prezentate cele mai importante proiecte din regiunea Andaluzia, din care face parte şi Malaga, proiecte privind introducerea noilor tehnologii în educaţie şi multilingvismul, care au putut fi apoi urmărite în instituţiile de învăţământ vizitate.

Pe parcursul celor 7 zile de mobilitate prezentările şi dezbaterile s-au concentrat pe problemele comune ale educaţiei, iar soluţiile prezentate la probleme comune trebuie să ţină cont de cele două aspecte importante urmărite prin acest proiect, inovaţia şi creativitatea.

S-a pus accent pe monitorizarea şi evaluarea proiectelor realizate în parteneriat cu comunitatea locală. În acest fel, participanţii vor avea ocazia să-şi dezvolte competenţele şi în privinţa stabilirii instrumentelor şi tehnicilor de evaluare.

Îmbunătăţirea abilităţilor de organizare s-a realizat concomitent cu îmbunătăţirea abilităţilor de proiectare. Identificarea partenerului optim pentru implementarea cu succes a propriei strategii ţine de capacitatea organizatorică. Participanţii au avut posibilitatea să constate în diferite instituţii cum au fost corelate nevoile locale ale educaţiei cu alegerea partenerului local cel mai competent pentru rezolvarea unui anumit tip de nevoie.

În ceea ce priveşte conducerea operaţională, inspectorul participant la un astfel de program va fi capabil la rândul său să consilieze directorii aflaţi în subordinea sa, în vederea consolidării legăturilor cu autorităţile locale, agenţii economici, instituţiile naţionale şi regionale de cultură, biserică, alte instituţii interesate, pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă, pentru realizarea proiectelor şi programelor proprii.

Cu scopul dezvoltării profesionale şi personale, participanţii la acest proiect au beneficiat de un curs de pregătire lingvistică şi culturală.

În urma acestui program, participanţii sunt extrem de motivaţi să-şi folosească competenţele nou formate în identificarea resurselor locale necesare dezvoltării parteneriatelor în vederea creşterii calităţii educaţiei.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *