News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat – 2011, înscrierea candidaţilor se face în perioada 11-15 iulie 2011.

Înscrierea candidaţilor se face conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobată prin Ordinul de Ministru nr. 4799/31.08.2010, din care menţionăm următoarele articole:

Art. 35.(4) b) pentru candidaţii din anii precedenţi şi pentru candidaţii din seria curentă, în cazul celei de a doua sesiuni, înscrierea se face, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat, de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia (certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor).

Art.36 (1) Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 şi care solicită recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în sesiunile menţionate. Adeverinţa va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susţinută şi nota obţinută la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menţionat în adeverinţă. Adeverinţa va fi semnată de directorul şi de secretarul unităţii de învăţământ absolvite şi va purta stampila acesteia.

Art.37 (1) Recunoaşterea unora dintre probele promovate în sesiunile anterioare, pentru sesiunea curentă, este condiţionată de solicitarea scrisă de recunoaştere a probelor promovate în sesiunile menţionate la art.4, care se face în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2011. Candidaţii vor preciza în fisa de înscriere probele şi disciplinele corespunzătoare la care doresc să li se recunoască rezultatele obţinute în sesiunile menţionate la Art. 4. În fisa de înscriere se specifică, de asemenea, probele pe care solicita să le susţină, respectiv disciplina pe care doresc să o susţină la fiecare probă, precum şi tipul de subiect pentru disciplina respectivă.

(2) Nedepunerea cererii de recunoaştere a uneia dintre probele promovate într-o sesiune conduce la prescrierea dreptului de a solicita recunoaşterea notei iniţiale. În cazul în care candidatul a susţinut, în sesiuni succesive, aceeaşi probă, la o eventuala noua cerere de recunoaştere a probei respective, i se va recunoaşte ultima nota obţinută la aceasta proba.

Elevii din clasele terminale care vor susţine şi promova examenul de corigenţă se vor putea înscrie pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat în data de 12 august 2011, conform notei MECTS nr. 41021/ 25.05.2011 cu privire la perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă în anul şcolar 2010-2011.

Centrele de examen, centrul/centrele zonal/zonale de evaluare şi arondarea unităţilor de învăţământ/candidaţilor vor fi făcute publice în timp util, la sediul I.S.J. Arad (Strada M. Scaevola nr. 9, tel. 0257-280008), pe adresa www.isjarad.ro/forum, precum şi în presa locală.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *