News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Reorganizarea poliţiei rurale a constituit tema unei întâlniri între prefectul judeţului Arad, Călin Bibarţ, şi inspectorul şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Nicolae Bătrân pe de o parte şi primarii din judeţ pe de altă parte. Inspectorul şef Nicolae Bătrân a făcut o prezentare a actualei organizări a poliţiei rurale, precum şi propunerile Inspectoratului General al Poliţiei Române care a finalizat proiectul de politică publică „Creşterea calităţii serviciului poliţienesc în mediul rural”.

Prefectul Călin Bibarţ a iniţiat această reuniune cu primarii în ideea de a vedea care sunt propunerile şi observaţiile acestora legat de principiile constituirii secţiilor de poliţie rurale. „Modul de organizare actual al serviciului poliţienesc din mediul rural, care a fost conceput din anul 1969, nu mai corespunde cerinţelor actuale. Nici un stat din Uniunea Europeană nu mai are structuri de organizare cum are ţara noastră şi azi. În statele europene nu există nicio diferenţă între mediul urban şi cel rural. Ceea ce trebuie reţinut este faptul că posturile de poliţie nu se vor desfiinţa, rămâne un poliţist care va deveni poliţist de proximitate, având program zilnic de 8 ore în care poate fi găsit pe raza comunei”, a declarat prefectul Călin Bibarţ.

Principiile care stau la baza conceptului de poliţie rurală vizează constituirea noilor secţii de poliţie rurale şi aduc un plus de eficienţă serviciului poliţienesc.

Proiectul de înfiinţare a poliţiei rurale prevede ca secţiile de poliţie în mediul rural să preia activitatea biroului/formaţiunii de poliţie rurală de la nivelul poliţiei municipale/orăşeneşti şi să coordoneze activitatea mai multor poliţii/posturi de poliţie comunală.

În stabilirea secţiilor de poliţie în mediul rural se va ţine cont de actuala arondare la parchete privind activitatea de cercetare penală. Una sau mai multe secţii de poliţie rurală pot fi înfiinţate pe aria teritorială de acţiune a unui parchet de pe lângă judecătorie.

Secţiile de poliţie rurală vor coordona, de regulă, activitatea a 5 -10 posturi de poliţie comunale, care vor fi comasate în funcţie de:

•aşezarea geografică şi topografia comunelor;

•căile de comunicaţie şi distanţa între comune;

•suprafaţa administrativă a comunelor;

•numărul populaţiei;

•starea infracţională şi contravenţională.

De precizat că se menţine actuala organizare la posturile de poliţie comunale din localităţile rurale care:

•sunt situate în zone izolate şi nu pot fi cuprinse în itinerariile de patrulare;

•au o situaţie operativă complexă;

•îndeplinesc alte criterii specifice de natură a nu afecta climatul de siguranţă publică.

Sediul secţiilor de poliţie care acţionează în mediul rural va fi stabilit la un municipiu/oraş sau la o poliţie comunală/post de poliţie comunal care are un spaţiu corespunzător derulării activităţii şi care se află, de regulă, în proximitatea zonelor din competenţă. Totodată, se vor menţine actualele sedii ale poliţiilor comunale/posturilor de poliţie comunale.

 

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *