News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Conform Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, Anexă la OMECTS Nr. 5560 din 7 octombrie 2011, în această perioadă se desfăşoară etapa de constituire a catedrelor, de încadrare a titularilor din unităţile de învăţământ preuniversitar/consorţii şcolare, de avizare a proiectelor de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către ISJ Arad, etapă care se va încheia în 8 februarie 2012. După această dată, în Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru 2012-2013, Anexa Nr. 25 la Metodologie, sunt prevăzute următoarele etape:

  • transferarea personalului didactic titular al sistemului naţional de învăţământ preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare;

  • organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivat;

  • ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar;

  • ocuparea   posturilor   didactice/catedrelor   rămase   vacante/rezervate   la   nivelul inspectoratului şcolar;

  • ocuparea  posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate prin plata cu ora la nivelul unităţilor de învăţământ.

În aceea ce priveşte etapa următoare, de transferare a titularilor aflaţi în restrângere de activitate (RA), vă facem cunoscut următorul mini-calendar:

15.02.2012:             afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi a listei cadrelor didactice care intră în RA începând cu 1 septembrie 2012;

16-22.02.2012:        depunerea solicitărilor de către cadrele didactice aflate în RA pentru obţinerea consimţământului în vederea soluţionării RA;

23-27.02.2012:        acordarea/neacordarea consimţământului prin analiză în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ;

28.02-6.03.2012:     înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită soluţionarea RA la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar;

7-9.03.2012:            desfăşurarea probelor practice/orale şi afişarea la ISJ Arad a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea RA;

12-13.03.2012:        înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate;

14.03.2012:             soluţionarea contestaţiilor în Consiliul de Administraţie al ISJ Arad şi afişarea punctajelor finale;

15-16.03.2012:        soluţionarea cererilor de RA în şedinţă publică;

19-20.03.2012:        înregistrarea contestaţiilor la ISJ Arad cu privire la modul de soluţionare a RA;

21.03.2012:             soluţionarea contestaţiilor în Consiliul de Administraţie al ISJ Arad;

22.03.2012:             emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *