News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

: Măsuri de prevenire şi înlăturare a poluării apelor cu substanţe organice

Curiozitati 29 septembrie 2010 admin 0

au participat membrii Comitetului de Bazin Mureş1 având ca temă: Măsuri de prevenire şi înlăturare a poluării apelor cu substanţe organice provenite din evacuările aglomerărilor umane şi a poluării apelor cu nitraţi din surse agricole. Agenda de lucr1 care trebuie să fie informat şi implicat în cunoaşterea şi implementarea planurilor de management pentru bazinele hidrografice ale principalelor cursuri de apă. Comitetul de Bazin încurajează particip1 cât şi publicului larg1 conştientizare şi participare a publicului la luarea deciziilor privind protecţia şi conservarea resurselor de apă; * Planul de măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea poluării apelor cu substanţe org1 consultare1 ea adresându-se atât specialiştilor1 este acela de a implica toate părţile interesate în acest proces. La această activitate1 expuneri de idei ale membrilor Grupului de lucru pentru implementarea Directivei nitraţi care să evidenţieze modalităţile de punere în practică a măsurilor1 îl au toţi cetăţenii1 implementarea şi adaptarea politicilor naţionale la legislaţia europeană.În conformitate cu acţiunile incluse în Programul de activitate al Comitetului de Bazin pe anul 20101 în 20151 În conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă1 în data de 27 septembrie a.c. a avut loc Şedinţa de informare-consultare publică1 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Mureş Tg.Mureş1 lacurile1 membrii Grupului de lucru pentru implementarea Directivei nitraţi1 ONG-uri de mediu1 operatori regionali de apă-canal1 progresele realizate în limitarea practică a riscurilor de poluare cu azot a apelor în bazinul hidrografic Mureş;·Sectoare de râu din bazinul hidrografic Mureş1 protecţia şi înlăturarea poluării resurselor de apă cu nitraţi din surse agricole sau substanţe organice provenite de la evacuările aglomerărilor umane. Scopul principal al acestei acţiuni1 pun un accent deosebit pe conştientizarea şi participarea publicului pentru prevenirea1 reprezentanţii ai administratiei publice judeţene şi locale1 şi zonele costiere ale Europei trebuie să atingă “starea ecologică bună”.De aceea1 specialişti din cadrul ABA Mureş.1 toate râurile1 un rol important în implementarea Directivei Cadru pentru Apă1
Please follow and like us:
Pin Share

În conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă, în 2015, toate râurile, lacurile, şi zonele costiere ale Europei trebuie să atingă “starea ecologică bună”.

De aceea, un rol important în implementarea Directivei  Cadru pentru Apă, îl au toţi cetăţenii, ea adresându-se atât specialiştilor, cât şi publicului larg, care trebuie să fie informat şi implicat în cunoaşterea şi implementarea planurilor de management pentru bazinele hidrografice ale principalelor cursuri de apă. Comitetul de Bazin încurajează participarea tuturor factorilor implicaţi în luarea deciziilor din domeniul apelor, implementarea şi adaptarea politicilor naţionale la legislaţia europeană.

În conformitate cu acţiunile incluse în Programul de activitate al Comitetului de Bazin pe anul 2010,  la sediul Administraţiei Bazinale de Apă  (ABA) Mureş Tg.Mureş, în data de 27 septembrie a.c.  a avut loc   Şedinţa de informare-consultare publică, având ca temă: Măsuri de prevenire şi înlăturare a poluării apelor cu substanţe organice provenite din evacuările aglomerărilor umane şi a poluării apelor cu nitraţi din surse agricole.

 Agenda de lucru  a cuprins următoarele subiecte:

  • Rolul Comitetului de Bazin în procesul de informare, consultare, conştientizare şi participare a publicului la luarea deciziilor privind protecţia şi conservarea resurselor de apă;
  • Planul de măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea poluării apelor cu substanţe organice provenite din evacuările aglomerărilor umane şi a poluării apelor cu nitraţi din surse agricole;
  • Stadiul implementării  Proiectului „Controlul Poluării în Agricultură” in bazinul hidrografic Mureş;
  • Luări de cuvânt, expuneri de idei ale membrilor Grupului de lucru pentru implementarea Directivei nitraţi care să evidenţieze modalităţile de punere în practică a măsurilor, progresele realizate în limitarea practică a riscurilor de poluare cu azot a apelor  în bazinul hidrografic Mureş;

·Sectoare de râu din bazinul hidrografic Mureş, afectate de poluarea cu substanţe organice provenite din evacuările marilor aglomerări umane. Aspecte instituţionale şi practice ale implementării Directivei privind epurarea apelor uzate urbane -91/271/EEC;

  • Diseminarea informaţiilor privind sursele de finanţare utilizate in scopul realizării programelor de dezvoltare in domeniul gospodăririi apelor;

 Acţiunile organizate cu acest prilej, pun un accent deosebit pe conştientizarea şi participarea publicului pentru prevenirea, protecţia şi înlăturarea poluării resurselor de apă cu nitraţi din surse agricole sau substanţe organice provenite de la evacuările aglomerărilor umane. Scopul principal al acestei  acţiuni, este acela de a implica toate părţile interesate în acest proces.

 La această activitate, au participat membrii Comitetului de Bazin Mureş, membrii Grupului de lucru pentru implementarea Directivei nitraţi, reprezentanţii ai administratiei publice judeţene şi locale, ONG-uri de mediu, operatori regionali de apă-canal, specialişti din cadrul ABA Mureş.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *