News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

newsarad

Modelul, conţinutul, modalităţile de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” se regăsesc în cuprinsul Ordinului ANAF nr. 874/2012.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, respectiv:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform <LLNK 12010   263 10 202   6 55>art. 6 alin. (1) pct. I-III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu au obligaţia depunerii declaraţiei.

Termenul pentru depunere este data de 31 ianuarie 2013.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Venitul lunar bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (35% x 2.117 = 741 lei) şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig (5×2117= 10.585).

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *