News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

newsarad stiri arad

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) va pune la dispoziția tuturor celor interesați să-și împădurească terenurile agricole peste 176 de milioane de euro. Fondurile sunt acoperite în proporție de 100% din bani publici (nu există obligativitatea cofinanțării) și vor fi disponibile în câte patru sesiuni pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 221Prima împădurire a terenurilor agricole”. Pentru fiecare sesiune sunt disponibili câte 44 de milioane de euro.

Aceste fonduri vor fi acordate sub formă de plăți directe acordate pe an şi pe hectar, calculate în funcție de forma de relief (câmpie, deal, munte). De exemplu, pentru împădurirea unui hectar de teren agricol, la câmpie, beneficiarul va primi 1.330 de euro.

Proiectele finanțate prin Măsura 221 pot include lucrări care să prevină pagubele produse de factorii naturali dăunători, să reducă eroziunea solurilor, să poată îmbunătăţi capacitatea de retenţie a apei și să poată crește calitatea aerului. De asemenea, pot asigura producerea de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea sau, după caz, creşterea biodiversităţii. Pe scurt, prin Măsura 221 se îmbunătățesc condițiile de mediu în spațiul rural prin folosirea și gospodărirea durabilă a terenurilor agricole.

Cu ajutorul acestei Măsuri pot fi împădurite toate terenurile agricole la nivelul întregii ţări. Excepţie fac pajiştile permanente neafectate de procese de degradare a solului. Totodată, se poate asigura şi împădurirea terenurilor agricole din jurul oraşelor numai cu condiţia respectării cerinţelor specifice ale acestei Măsuri de finanţare. Pot fi împădurite inclusiv terenurile care conţin soluri nisipoase şi/ sau mobile, terenurile din luncile râurilor, lunca Dunării, dar şi terenurile afectate de eroziune sau deşertificare.

Beneficiarii fondurilor europene nerambursabile acordate prin această măsură de investiţii pot fi: persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociațiile de persoane fizice sau juridice, precum și autoritățile publice locale deținătoare de teren agricol.

Pentru ca un potențial beneficiar să îşi poată realiza o astfel de plantaţie forestieră, trebuie să deţină parcele agricole cu o suprafaţă mai mare de 0,5 hectare (5.000 mp). Apoi, fermierul va întocmi, împreună cu persoanele autorizate în acest sens, un proiect de împădurire.

Terenurile agricole deținute, care vor fi împădurite, trebuie să fi fost declarate la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în urmă cu cel puțin 2 ani, iar pentru terenul respectiv să fi fost respectate, în toată această perioadă, Bunele Condiții Agricole și de Mediu (GAEC).

Pentru a fi selectat spre finanţare, proiectul trebuie să acumuleze puncte, conform criteriilor de selecţie menţionate în Ghidul Solicitantului. Procedura de selecţie şi documentele de informare pentru depunerea proiectelor sunt afişate pe pagina oficială de Internet a APDRP, www.apdrp.ro.

Cererile de finanţare pentru proiectele de investiţii se vor putea depune la sediile Oficiilor Judeţene ale APDRP în fiecare zi, între orele 9 şi 14:00, în perioada desfăşurării unei sesiuni de primire a proiectelor.

Prima sesiune de primire a proiectelor va fi deschisă în perioada 1 – 30 martie, a doua va începe în 2 mai şi se va termina pe 31 mai, a treia sesiune are loc în perioada 16 august – 14 septembrie, iar ultima se va desfășura în perioada 15 noiembrie – 14 decembrie.

 

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *