News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Preluare JURNALUL.ro

Preşedintele CJ Arad a gestionat două „borcane cu miere”: două proiecte de mare valoare, cu finanţare europeană: implementarea masterpla­nului de deşeuri a judeţului Arad şi im­plementarea masterplanului de apă-canal a judeţului Arad. Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad” este finanţat prin intermediul  Programului Operaţional Sectorial Mediu. Va­loarea totală a proiectului este 122.573.648 de lei, din care valoare eligibilă conform POS, 112.905.765 lei. Din această ultimă valoare, co-finanţarea Uniunii Europene prin FEDR a fost 80%, adică 90.324.607 lei. Cealaltă parte a finanţării POS Mediu este asigurată de la bugetul de stat (18%) şi de bugetul local (2%).

În cadrul proiectului se derulează patru contracte: un contract de servicii, unul de lucrări şi două contracte de furnizare. În acest moment, toate cele patru contracte din cadrul proiectului au fost licitate şi atribuite: cel de servicii unei societăţi de consultanţă ro­mâno-finlandeză cu sediul în Bu­cureşti, cel de lucrări societăţii Confort SA Timişoara – parte a grupului de firme a afaceristului Georgică Cornu, iar cele de furnizare companiei austriece Schaeffer.

Intermediarul

Numele societăţii Confort SA, prin diverse firme precum Conar, Magellan, Izometal, sau chiar compania mamă, toate aparţinând cuplului de afacerişti Georgică Cornu şi Lucian Caraiman, este o constantă în privinţa câştigătorilor lucrărilor realizate de Primăria Municipiului Arad şi Consiliul Judeţean Arad. Colaborarea Confort SA cu cele două instituţii publice arădene are legături strânse cu primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, prin intermediul căruia Cornu a şi ajuns în relaţii de amiciţie cu Nicolae Ioţcu. Intermediarul acestor relaţii este omul de afaceri Florin Paşca, vecin de duplex cu primarul Gheorghe Falcă, în casa de pe strada C.D. Loga din Arad. Florin Paşca este, începând cu data de 1 iunie 2011, manager al SC Confort SA, încheind un contract de ma­nagement pe judeţul Arad prin fir­ma sa, SC Univro SRL Arad.

Să curgă banii

În anul 2009, Paşca şi Falcă îşi cons­truiesc împreună duplexul pe ma­lul Mureşului. Între cei doi apare în­să o ruptură, iar Paşca se apropie de Ni­colae Ioţcu, preşedintele Consiliu­lui Judeţean. Prin Paşca, centrul de in­te­res al societăţii Confort SA, care a cum­părat la Arad compania Conar şi o mare parte din acţiunile concurentului său de pe piaţa construc­ţiilor, ICIM, se mută de pe Primărie pe Consiliul Judeţean. Momentul co­in­cide cu îmbunătăţirea bruscă a si­tu­aţiei materiale a pre­şedintelui Ni­co­­lae Ioţcu. Surse din cadrul CJ Arad sus­­ţin că locuinţa din comuna Vla­di­mi­rescu, jud. Arad, cu o su­pra­faţă de 366 metri pătraţi a lui Nicolae Ioţcu ar fi fost realizată de firma Clarine SRL, subcontractant al lucrării de re­facere a sediului Companiei de Apă-Canal, aflată în subor­dinea Consiliu­lui Judeţean, lucra­rea de la Compania Apă-Canal fiind câştigată de SC Univro SRL, care a angajat pentru execuţie firma Clarine SRL. Încă o coincidenţă, aparent complicată, dar simplă în fapt.

SC Confort SA devine, în doi ani, cel mai important executant de lucrări de infrastructură în relaţia cu Consiliul Judeţean, câştigând contractele pe bandă rulantă. Cel mai important proiect local de infrastructură, drumul Juliţa – Mădrigeşti, a fost adjudecat de aceeaşi companie, cu care s-au semnat ulterior acte adiţionale de câteva zeci de miliarde de lei vechi pentru tronsonul respectiv. Foarte interesant este faptul că SC Confort SA câştigă licitaţia pentru acest proiect după ce iniţial se calificase pe poziţia a şasea. De altfel, Confort SA este abonată la câştigarea de licitaţii controversate şi contestate de terţi la lucrări din Timiş, Arad, Mehedinţi, Caraş-Severin şi chiar din Bucureşti. În timp, calitatea lucrărilor a fost contestată, fapt pentru care o comisie de la Bucureşti formată din jurişti şi economişti a verificat modul de derulare a lucrării, dar nu din punct de vedere calitativ, ci birocratic, fără să se ia măsuri.

O altă mană cerească, Proiectul „Drumul Vinului”, în valoare de 10 mi­lioane de euro, se semnează la fi­nalul lunii iunie 2011, de către Consiliul Judeţean şi SC Confort SA.
Tot SC Confort  SA, în parteneriat cu SC Vel Service SA, şi-a adjudecat şi partea de lucrări, în noiembrie 2010, în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”. Conform contractului semnat, SC Confort SA – SC Vel Service SA se angajează să pro­iecteze, să execute şi să finalizeze lu­crările prevăzute în proiect, în ca­drul unei perioade de 24 de luni de la data semnării contractului. În cadrul proiectului vor fi închise depozitele neconforme de deşeuri din Arad, cele din Câmpul Liniştii, Arad – Poetului, Ineu, Sebiş, Chi­şi­neu-Criş, Curtici, Nădlac, Pâncota, Pe­cica, Sântana şi Bârzava.

De ase­menea, se vor închide şi ecologiza spaţiile de depo­zitare necontrolate în zonele rurale ale judeţului Arad, mai exact 113 spaţii de depozitare. Va­loarea proiectului este de 122 mi­li­oane lei.

În luna mai 2011, Consiliul Jude­ţean Arad a lansat şi proiectul de implementare a masterplanului de apă-canal. În cadrul masterplanului se vor licita şapte pachete de lucrări. Pri­mul pachet a fost câştigat, la Nă­dlac, evident de către SC Confort SA.
Cheia succesului: expertul tehnic

Unora dintre firmele concurente ale firmei lui Georgică Cornu li se pare suspect faptul că la majo­ri­tatea contractelor dintre SC Confort SA şi Consiliul Judeţean expertul tehnic este SC Bring Consult, firmă de proiectare şi consultanţă în domeniul drumurilor, cu al cărei proprietar, Florin Paşca, are o re­la­ţie privilegiată. O altă coincidenţă este că preşedintele Consiliului Judeţean, Nicu Ioţcu, a vândut o parte dintr-o carieră de andezit cu suma record de 433.000 de euro, în capătul judeţului, la câteva zeci de kilometri de municipiu şi cu o supra­faţă de câteva mii de metri pătraţi. Asta în condiţiile actuale ale pieţei de profil, în care o carieră de piatră nu valorează mai mult de câteva mii de euro… hectarul! Şi această vânzare pare tot o coincidenţă fericită, nu o supraevaluare a expertului.
Nişte prietenii folositoare
Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Nicolae Ioţcu a ştiut să stea în umbră pe parcursul mandatului său. Motiv pentru care referinţe negative vizavi de activitatea sa nu se găsesc în presa locală. Asta pentru că Ioţcu s-a înconjurat de o armată de oameni din presă, angajaţi la Consiliul Ju­deţean. A copilărit cu Sorin Blejnar, preşedintele ANAF, şi cu mâna sa dreaptă, Codruţ Marta. Când Marta a decis să investească într-un ziar la Arad, Glasul Aradului, nici Ioţcu, nici Blejnar nu au rămas indiferenţi. Campionii cotizanţi la puşculiţa Glasului Aradului sunt primăriile din Pecica şi Nădlac, care au plătit deja câteva milioane de lei, sub formă de anunţuri sau publicitate.

„E o relaţie între o persoană şi o firmă”
Preşedintele CJ Arad, Nicolae Ioţcu, a răs­puns acuzelor care i se aduc. „Care e problema? Nu am nici o re­laţie de amiciţie cu domnul Flo­rin Paşca. Relaţiile pe care le avem, relaţii instituţionale între Consiliul Judeţean Arad şi fir­mele sau toţi constructorii care au contract cu consiliul. Nu văd ce are Florin Paşca cu Confor­t-ul sau cu Conar-ul? Aaaa bun, dacă e manager la Confort SA, asta e altă treabă. E o relaţie între o persoană şi o firmă. Nu pot eu să intervin în fimă cine să fie manager sau cine e reprezentant. Nu ştiu cine sunt acţionarii firmelor care lucrează cu consiliul ju­deţean. Verificaţi dumnea­voastră la Registrul Comer­ţului. Vă rog să verificaţi şi să scrieţi ce doriţi dumneavoastră”, a răs­puns Nicolae Ioţcu la in­terpe­la­rea Jurnalului Naţional.

Penalităţi de 1,5 milioane euro
Opo­ziţia politică locală, prin vocea PSD Arad, a exprimat de mai mute ori dubii serioase cu privi­re la calitatea lucrărilor efectuate pe drumul Juliţa ? Mădrigeşti. Controalele efectuate de Ministerul Dezvoltării Regionale la Consiliul Judeţean Arad au reliefat faptul că în ca­drul proiectului Juliţa ? Mădri­geşti beneficarul a impus un procent de subcontractare a lucră­rilor, în contradicţie cu pre­vederile legislaţiei naţionale. Corecţiile propuse de minister – mai simplu spus tăierea unei părţi a finanţării – se ridică la 25%, vreo 1,5 milioane de euro. „Este una dintre cele mai severe pe­na­lităţi dictate în urma controlului asu­pra cheltuirii banilor euro­peni, cele mai multe pena­lităţi au fost de 5%. Cine răs­pun­de pentru pier­­derea a 1,5 mili­oane de eu­ro? Din punctul nostru de ve­de­re, acest episod este încă o do­va­dă a modului clien­telar în care se derulează contractele cu bani publici şi cu bani europeni la Consiliul Judeţean Arad”, a declarat Dorel Căprar, preşedintele PSD Arad. (Sursa:Jurnalul.ro)

 

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *