News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Programul „Casa Verde” a fost extins şi pentru persoane juridice. Astfel în perioada 15.12.2010-20.01.2011, beneficiarii eligibili ai Programului, respectiv: unităţile administrativ teritoriale, instituţile publice şi unităţile de cult vor putea depune la Administraţia Fondului pentru Mediu cereri de finanţare a proiectelor în cadrul ,,Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, denumit popular Programul „Casa Verde” – persoane juridice.

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

În cadrul Programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală, energie eoliană, energie hidro, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz, sau orice alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.

Beneficiarii eligibili ai Programului sunt: unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice şi unităţile de cult care deţin în administrare sau în proprietate imobilul pe care urmează să se implementeze proiectul. Aceştia pot solicita finanţare pentru mai multe locaţii în cadrul aceleiaşi cereri de finanţare.

Suma alocată sesiunii de finanţare este de 100 milioane lei.

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului pentru Mediu, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Cuantumul finanţării nu poate depăşi valoarea de:

–         2.000.000 lei pentru instituţiile publice

–         500.000 lei pentru unităţile de cult

–         500.000-4.000.000 lei pentru unităţile administrativ-teritoriale, în funcţie de numărul de locuitori

Cuantumul finanţării reprezintă însumarea valorilor tuturor obiectivelor pentru care se solicită finanţare de către un solicitant.


Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul Programului:

– cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform studiului de fezabilitate (instalaţii, echipamente, subansamble, construcţii aferente instalaţiilor)

– cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor
– taxa pe valoarea adăugată (TVA)

– cheltuielile cu consultanţa, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiţia de bază

Mai multe informaţii privind criteriile de eligibilitate, cuantumul finanţării şi conţinutul dosarului de finanţare pot fi obţinute accesând pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu (www.afm.ro).

 În ceea ce priveşte Programul ,,Casa Verde” – persoane fizice, AFM a suplimentat cu 200.000 lei, în data de 13.12.2010 (pentru a doua oară) fondul alocat judeţului Arad. Dacă la 1 iulie 2010 când a demarat acest Program, suma alocată judeţului Arad era de 2.342.930,00, în urma ultimei redistribuiri, suma alocată judeţului a ajuns la 2.977.921,60. Cei interesaţi mai pot depune la sediul APM Arad dosare de finanţare în cadrul Programului „Casa Verde” – persoane fizice, până la epuizarea fondului alocat judeţului Arad.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *