News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Proiect finanțat din fonduri europene pentru canalul Mureșel Proiect finanțat din fonduri europene pentru canalul Mureșel
Please follow and like us:
Pin Share

LANSARE PROIECT  „ Dezvoltarea sistemului intern de apă, de interes comun, pe Canalul Mureșel , Canalul de legătură Ier și Canalul Ier” , finanțat  de Uniunea Europeană  prin Fondul European de Dezvoltare Regională Interreg Romania-Ungaria .

Beneficiarii programului:  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare ( RO)  și Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság ( HU) Perioada de implementare: 01.04.2019-30.09.2021, Buget total proiect : 1.890.017,55 euro, Buget FEDR proiect : 1.606.514,91 euro.

Principalele obiective sunt:

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), în conformitate cu prevederile Art. 5, lit. i) şi j) din OUG nr. 82 / 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199 / 2012, are atribuţii  de desfăşurare a acţiunilor de prevenire şi protecţie a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa faţă de acţiunea factorilor de risc şi a calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi atribuţii de pregătire şi punere în aplicare a planurilor de acţiune în cazuri de urgenţă.

În regiunea frontierei de stat comună Româno – Ungară, în zona de nord-vest a României aflată în aria de competenţă a Unității de Administrare (UA) Arad, conform Acordului bilateral dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, scurgerea apelor interne se asigură prin canalele şi sistemele de evacuare din zonă, în modul şi în limitele debitelor şi nivelurilor de apă stabilite în Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne. Totodată trebuie asigurată apărarea localităţilor din zonă împotriva inundaţiilor produse de apele interne.

Activităţile de specialitate, necesare pentru îndeplinirea de ANIF a obligaţiilor legale care îi revin conform legislaţiei în vigoare şi acordurilor internaţionale asumate de Guvernul României, sunt în sarcina Unității de Administrare (UA) Arad .

De-a lungul anilor, amenajările de desecare Mureșel – Ier și Ier – Arad Frontieră au suferit procese de degradare prin colmatarea reţelei de canale, uzura avansată a construcţiilor hidrotehnice de pe reţeaua de canale şi a staţiilor de pompare de desecare.

În acest context ANIF, prin Unitatea de Administrare Arad, în parteneriat cu Direcția Regională ”Tisa Inferioară”a Apelor (ATIVIZIG – ”Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság”) din Ungaria, a inițiat proiectul intitulat Dezvoltarea sistemului de ape interne de interes comun de pe Canalul  Mureşel, Canalul Ier Legător şi Canalul Ier”.

Investițiile planificate  :

Lucrările propuse de ANIF au drept scop reabilitarea și modernizarea amenajărilor de desecare din zona bazinului hidrografic al Râului Mureş, în vecinătatea frontierei de stat dintre România și Ungaria, pentru readucerea la parametrii proiectaţi a canalelor colectoare și de evacuare a excesului de apă, reabilitarea sau înlocuirea completă a echipamentelor electrice şi hidromecanice din staţiile de pompare.

Descrierea amplasamentului:

Zona studiată se află în amenajarea Mureşel Ier, amenajare cu dublu rol de irigaţii şi de desecare, are suprafața de 3.027 ha şi amenajarea de desecare Ier Arad Frontieră cu suprafața de 32.918 ha,  aparţinând administrativ de municipiul Arad şi comunele Pecica, Turnu, Iratoş, Dorobanţi, Macea, Curtici, din judeţul Arad.

Suprafaţa zonei pentru care se propune realizarea lucrării de investiţie este în domeniul public al statului, de utilitate publică şi viabilă din punct de vedere economic.

Sursă de apă pentru această amenajare este Râul Mureş, prin staţia SP Mureşel.

Obiectivele proiectului:

Modernizarea staţiei de pompare SP Mureşel şi sediilor administrative Arad şi Aradul Nou, a cantoanelor B și C, refacerea unor construcții hidrotehnice (8 stăvilare regulatoare de nivel şi debit al apei pe reţeaua de desecare), reprofilarea a 3 canale de desecare aflate în judeţul Arad, în zona frontierei de stat comună româno-ungară, precum şi dotarea Unității de Administrare Arad cu echipamente şi utilaje care să facă posibilă intervenţia promptă a personalului ANIF în situaţiile de urgenţă generate de fenomene meteorologice extreme.

Canalul Mureşel a fost construit în anul 1890 și are ca scop alimentarea cu apă a sistemului de irigații Mureșel Ier, din județul Arad și evacuarea apei din amenajarea de desecare Ier-Arad Frontieră. Canalul Mureșel are lungimea totală de 12.175 m, din care 6.500 m sunt situați în intravilanul municipiului Arad (1.939 m canal întubat cu conductă tip OVOID, din beton, și 4.561 m canal deschis) și 5.675 m canal deschis, în afara municipiului Arad (în extravilan).

Buget parteneri :

Lider proiect :Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare ( RO):  1.426.575,05 euro

Din care contributie FEDR 1.212.558.79  si contribuție Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice: 213.986,26 euro;

 

Partener principal: Also-Tisza-Videki Vizugyi Igazgatosag ( HU):   463.442,50 euro

Din care contribuție FEDR: 393.926,12 euro si contributie Guvernul Magiar: 69.516,38 euro

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), inclusiv Expertiza Tehnică și Proiectul Tehnic pentru execuția lucrărilor sunt curs de promovare de căte ANIF conform prevederilor HG 907 / 2016.

 

webeditor

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *