News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Un Centru de Informare Turistica va aparea in orasul Lipova Un Centru de Informare Turistica va aparea in orasul Lipova
Please follow and like us:
Pin Share

U.A.T. Lipova, în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului „Reabilitare și modernizare clădire pentru amenajarea unui centru naţional de informare şi promovare turistică în orașul Lipova”. Autoritate de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organism Intermediar pentru Turism este Autoritatea Națională pentru Turism, prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.

Proiectul se desfășoară în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 — Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3 — ‘Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică’, Operațiunea — Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora.

Valoarea totală a proiectului „Reabilitare și modernizare clădire pentru amenajarea unui centru naţional de informare şi promovare turistică în orașul Lipova” este de 629.143,24 lei, iar valoarea totală eligibilă este de 483.583,36 lei. Valoarea neeligibilă estimativă este de 145.559,88lei. Finanțarea nerambursabilă acoperă 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în timp ce contribuția Primăriei Lipova este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni.

„Implementarea proiectului va conduce la creşterea numărului de turişti din localitatea Lipova şi din zonele  învecinate ca urmare a îmbunătăţirii vizibilităţii regiunii şi a creşterii accesibilităţii vizitatorilor la instrumente moderne de informare şi promovare realizate în cadrul proiectului, precum un

centru de informare turistică modern, amplasat în centrul oraşului Lipova, angajarea şi instruirea de personal specializat în oferirea de servicii de informare turistică, prezentarea de materiale specifice (hărţi, pliante, CD-uri etc.) sau realizarea de programe informatice specifice turismului“, a declarat primarul oraşului Lipova, Mircea Jichici.

Sediul CNIPT va fi amplasat în centrul localităţii, la parterul unei clădiri existente aflată în proprietatea oraşului Lipova. Printre obiectivele turistice din oraşul Lipova care trebuie neapărat vizitate amintim: Biserica «Adormirea Maicii Domnului», Muzeul Oraşului Lipova, Piaţa Libertăţii, Şcoala Românească Lipova, Liceul Sever Bocu, Liceul Atanasie Marinescu, Bazarul turcesc, Podul de peste Mureş sau Mănăstirea Maria-Radna.

CNIPT va fi dotat cu mobilier şi aparatură specifică, va dispune de materiale promoţionale specifice (pagina WEB, CD-uri informare) şi va avea angajate două persoane (din care una cu normă întreagă şi una cu jumătate de normă).

CNIPT Lipova va fi integrat şi conectat la reţeaua şi baza de date naţională a CNIT putând oferi informaţii turistice de interes general şi local prin pagina WEB realizată, inclusiv promovarea evenimentelor locale, a hotelurilor şi pensiunilor din zonă, a atelierelor meşteşugăreşti, a agenţiilor de turism, precum şi a celorlalţi agenţi economici implicaţi în servicii turistice şi conexe.

 

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *