News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Peste 170 de sesizări la ITM Arad, de la începutul anului

În primele 4 luni ale acestui an, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad au fost înregistrate un număr de 172 de petiţii, dintre care 96 au fost înregistrate pentru neacordarea drepturilor salariale, 9 pentru neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, 6 pentru neîntocmirea actelor de încetare a raportului de muncă,  3 pentru desfacerea contractului de muncă la iniţiativa angajatorului în perioada de incapacitate temporară de muncă, 2 neplata obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, 6 pentru nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, 14 pentru neplata orelor suplimentare şi 36 diverse.

Pe această cale aducem în atenţia angajatorilor cât şi a angajaţilor următoarele:

  • nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentara, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. i din Legea 53/2003 – Codul Muncii);
  • primirea la munca a pana la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), – amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata (art. 260 alin. 1, lit. e din Legea 53/2003);
  • prestarea muncii de către o persoana fără încheierea unui contract individual de munca –  amendă de la 500 lei la 1.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. f din Codul Muncii)
Read more