News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Au inceput inscrierile in invatamantul prescolar 2015-2016 Au inceput inscrierile in invatamantul prescolar 2015-2016
Please follow and like us:
Pin Share

Au fost demarate procedurile pentru înscrierea copiilor în învăţământul preşcolar, pentru anul şcolar 2015 – 2016.

În vederea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar, se derulează, succesiv, următoarele etape:

  1. În perioada 27 aprilie – 08.05.2015 – Etapa de reînscriere a copiilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2015-2016;
  2. În perioada 11 mai – 31 iulie 2015  – Etapa de înscriere a copiilor.

Înscrierile pot continua şi după  data de 1 august, dacă mai există locuri disponibile.

Perioadele de înscriere şi reînscriere la nivelul fiecărei grădiniţe şi orarul aferent sunt stabilite de conducerea respectivelor unităţi de învăţământ.

Ambele categorii de informaţii vor fi afişate la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru a fi cât mai accesibile părinţilor şi publicului interesat.

În măsura în care este posibil, informaţiile vor fi publicate şi pe site-urile grădiniţelor (dacă există) şi, eventual, pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean.

După finalizarea etapei de reînscriere, ocuparea locurilor libere se va face astfel:

  • în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 2-3 ani)
  • în limita locurilor rămase şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale de departajare, pe care grădiniţele le aplică atunci când există mai multe solicitări decât numărul de locuri (ex: apropierea de domiciliul copilului, existenţa a unui frate/a unei surori al/a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea, părinte/tutore unic întreţinător de familie, existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului).

Criteriile generale vor fi aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi se vor aplica în baza unor documente doveditoare, prezentate de părinţii/reprezentanţii legali ai copilului.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la loc vizibil, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

  • capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată)
  • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare),
  • criteriile generale stabilite de Consiliul de administraţie pentru înscrierea copiilor, numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Soluţionarea diferitelor situaţii legate de reînscriere/înscriere în unităţile de învăţământ preşcolar se va face la nivelul unităţii de învăţământ.

În cazul unor situaţii excepţionale, care nu pot fi soluţionate la nivelul unităţii şcolare, comisia judeţeană de înscriere, constituită la nivelul  inspectoratului şcolar, poate consilia şi sprijini părinţii, ţinând cont, cu precădere, de interesul educaţional al copilului.

Locurile disponibile după încheierea perioadei de reînscriere se vor afişa pe site – ul ISJ, la adresa: http://www.isjarad.ro/#!inscierea-la-gradinita/c1t7m, în decursul zilei de Luni, 11.05.2015.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *