News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

newsarad stiri arad

În conformitate cu prevederile Metodologiei privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-201, aprobată prin ordinul MECTS nr. 3064 / 19.01.2012, ISJ Arad a început şi este în desfăşurare organizarea activităţilor pentru cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare/ clasa I.

S-a realizat o sesiune de informare la nivelul inspectorilor școlari privind conținutul, prevederile și specificul acestei metodologii. În același timp, metodologia a fost postată pe forumul ISJ spre cunoștința directorilor unităților de învățământ și pe site-ul ISJ la secțiunea CLASA PREGĂTITOARE.

Începând cu data de 23 ianuarie 2012 a fost instituit telverde, la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I. Inspectorul școlar general s-a asigurat de funcționarea acestui sistem în bune condiții, inspectorii școlari răspunzători de apelurile la telverde, fiind instruiți în acest sens. Menționăm că media apelurilor pe zi la numărul de telverde din parte părinților este de 14. Până la această dată s-au înregistrat 192 de apeluri. Menționăm că a fost asigurată permanența de către inspectorii școlari între orele 9-17, iar în unele zile între orele 9-22 datorită faptului că telverde a funcționat și pentru întrebări referitoare la închiderea școlilor.

Pentru o eficientă aplicare a prevederilor metodologiei, s-au realizat următoarele acțiuni:

  • Diseminarea şi distribuirea broşurii cu informaţii privind clasa pregătitoare / clasa I primită de la MECTS.

  • Organizarea şi actualizarea circumscripţiilor şcolare de către o comisie condusă de inspectorul școlar general adjunct. Acest document a fost transmis la fiecare unitate de învățământ și postat pe site-ul ISJ.

  • Organizarea de şedinţe cu directorii unităţilor de învăţământ în vederea diseminării informaţiilor, inclusiv cu directorii grădinițelor din județul Arad.

  • Numirea prin decizia inspectorului şcolar general  a Comisiei judeţene şi a comisiei de înscriere din centrul special de înscriere; Numirea reprezentantului comisiei judeţene în relaţia cu mass-media.

  • Comisia județeană a întocmit un plan de măsuri de privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare/clasa I.

  • Conform propunerilor venite din școli s-a numit comisia de înscriere din fiecare unitate de învăţământ, prin decizie a inspectorului școlar general.

În perioada 25 ianuarie – 15 februarie 2012 s-au organizat şedinţe de informare şi consiliere a părinţilor copiilor înscrişi la grădiniţe care vor fi cuprinşi în clasa pregătitoare şi clasa I în anul şcolar 2012-2013. Fiecare unitate de învățământ a organizat  întâlniri pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2012-2013, în învăţământul primar conform unui grafic stabilit de comun acord.

În perioada 1-17 februarie 2012 fiecare unitate de învățământ a realizat recensământul copiilor care au debutul şcolar în anul 2012/2013 conform circumscripțiilor școlare. Unitățile au finalizat recensământul copiilor în baza fişei de recensământ iar rezultatele au fost transmise comisiei judeţene. Astfel au fost recenzaţi 6135 de copii. Pentru  aceştia, 2602 de părinţi  şi-au exprimat opţiunea de înscriere în clasa pregătitoare şi  3533  în  clasa I.

Menționăm că fiecare consiliu de administraţie din unităţile de învăţământ a transmis către ISJ criterii specifice de departajare, iar acestea au fost analizate şi aprobate de către comisia judeţeană.

În data de 17 februarie 2012 comisia județeană și directorul CJRAE au planificat programul zilnic pentru desfăşurarea evaluării şi organizarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor pentru evaluarea CJRAE pe centre în judeţ.

În data de 19 februarie 2012 a fost afișat programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor și categoriile de copii pentru care părinţii trebuie să solicite această evaluare, precum şi unităţile/ instituţiile în care se realizează această evaluare.

În această perioadă, mai exact 20-29 februarie 2012, se realizează evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2012-2013 prevede această evaluare. Menționăm că există 11 centre unde copiii pot fi evaluați, 4 în municipiu și 7 în județ, cu echipe de 2 psihologi. Până la această dată au fost evaluaţi 314 de copii. Dintre aceştia 246 au fost orientaţi către clasa pregătitoare, 48 către clasa I şi 20 către grupa mare din grădiniţe.

În ceea ce priveşte organizarea cât mai eficientă a evaluării, precizăm că în anumite situaţii  se pot suplimenta comisiile de evaluare sau organiza comisii mobile. Pentru aceasta se ia legătura cu comisia judeţeană sau CJRAE.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *