News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Arad anunţă că în baza Hotărârii de Guvern nr. 408/28.04.2010 şi a Ordinului MADR nr.126/26.05.2010 şi în anul 2012 se acordă ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură ca diferenţă de acciză.

Beneficiarii acestei forme de sprijin sunt : producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale şi persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar sau organizaţii de producători recunoscute care exploatează terenuri agricole,cresc animale şi albine şi utilizează instalatii de irigat acţionate cu motoare termice.

Aceştia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

–    Nu sunt în procedură de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;

–    Sunt înscrişi în evidenţele A.P.I.A. cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul

agricol, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare;

–         Sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)  cu efectivele de animale sau  deţin

document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru păsări/familii de albine/viermi de

mătase;

–         Suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa

parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei,

pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei

trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

–         Să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea

obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;

–     Să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Pentru a beneficia de acest ajutor de stat beneficiarii vor trebui să depună la Centrul Judeţean A.P.I.A. Arad din Arad, str. Fraţii Neumann, nr.10, etajul 3, în intervalul 2 – 31 decembrie 2011 o cerere pentru obţinerea acordului prealabil pentru stabilirea cantităţii maxime de motorină cu acciză redusă în anul 2012, în funcţie de structura culturilor, efectivele de animale, utilizarea instalaţiilor de irigat

Cererea va fi însoţită de următoarele documente :

–         Anexe din care să rezulte structura culturilor şi suprafaţa acestora, efectivul mediu de animale,cantitatea de apă pentru irigaţii, după caz, pentru anul 2012 ;

–         Copie certificat de înregistrare de la Registrul Comerţului ;

–         Declaraţie pe proprie răspundere, conform anexei nr. 7 ;

–         Copie după documentul din care să rezulte înscrierea exploataţiei în RNE ;

–         Copie autorizare sanitar veterinară, după caz ;

–         Dovadă că este membru în organizaţia utilizatorilor de apă sau organizaţii de îmbunătăţiri funciare, după caz.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare prin rambursare întocmesc şi depun cereri pentru determinarea trimestrială a cantităţii de motorină însoţite de documentele anexe, după caz, care se depun la Centrul judeţean A.P.I.A. Arad în luna următoare trimestrului în care a fost achiziţionată motorina, în anul 2012.

Cererile şi documentele justificative se găsesc la Centrul judeţean A.P.I.A Arad şi pe pagina web a A.P.I.A. www.apia.org.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Ajutoare de Stat, Măsuri de Piaţă, la telefon 0257 250 340.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *