News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

ISJ Arad organizează concursuri pentru locurile vacante de directori și directori adjuncți ISJ Arad organizează concursuri pentru locurile vacante de directori și directori adjuncți
Please follow and like us:
Pin Share

Inspectoratul Şcolar Județean Arad anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, conform tabelului anexat.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/30.05.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428/09.06.2017.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”;
  2. sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul ştiinţific de doctor;
  4. dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei Naţionale;
  5. nu au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării Concursului şi nici în anul şcolar în curs, în care au funcţionat sau funcţionează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea şi de funcţiile ocupate, funcţii didactice, de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  7. sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin.(l) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”;
  9. au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual;
  10. j) au avizul eliberat de asociaţiile/fundaţiile/federaţiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educaţional la nivel naţional, recunoscute de Comisia Naţională pentru Alternative Educaţionale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ de stat sau particular care şcolarizează preponderent alternative educaţionale.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la instituţia care organizează concursul, la registratura inspectoratului şcolar/secretariatul unităţii de învăţământ particular, după caz, în perioada 19 iunie-6 iulie 2017 şi vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin (1) din Metodologiea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/30.05.2017.

Proba scrisă va avea loc în data de17 iulie 2017.

Probele de evaluare a curriculum-ului vitae şi de interviu se vor desfăşura în perioada 19-31 iulie 2017 în locaţiile stabilite de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ particular.

Metodologia de concurs, bibliografîa-cadru pentru concurs, fişele posturilor pentru director şi director-adjunct, lista funcţiilor vacante, perioada de înscriere şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar/unităţii de învăţământ particular.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0257 – 280008, 0725 110909, 0725 110 911, de luni până  vineri, între orele 8.30-16.30.

Lista locurilo vacante:

1 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 1 DIRECTOR ADJUNCT
2 COLEGIUL DE ARTE ”SABIN DRĂGOI” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
3 COLEGIUL ECONOMIC ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
4 COLEGIUL NAȚIONAL ”E. GHIBA BIRTA” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
5 CLUBUL COPIILOR SEBIȘ 1 DIRECTOR
6 CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR „GLORIA” ARAD 1 DIRECTOR, 1 DIRECTOR ADJUNCT
7 LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ 1  Director, 2  DIRECTORI ADJUNCȚI
8 COLEGIUL NAŢIONAL „MOISE NICOARĂ” ARAD 1 DIRECTOR
9 COLEGIUL NAȚIONAL ”PREPARANDIA  – D.ȚICHINDEAL” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
10 COLEGIUL”CSIKY GERGELY” ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
11 COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU” ARAD 1 DIRECTOR
12 COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
13 LICEUL TEHNOLOGIC  ”ION CREANGĂ” CURTICI 1 DIRECTOR ADJUNCT
14 LICEUL TEHNOLOGIC VINGA 1 DIRECTOR ADJUNCT
15 LICEUL SPECIAL ”SFÂNTA MARIA” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
16 LICEUL TEORETIC ”GHE.LAZĂR” PECICA 1 DIRECTOR ADJUNCT
17 LICEUL TEORETIC ”M.VELICIU” CHIȘINEU CRIȘ 1 DIRECTOR ADJUNCT
18 GRĂDINIŢA PP „CĂSUŢA PITICILOR” ARAD 1 DIRECTOR
19 GRĂDINIŢA PP „PALATUL FERMECAT” ARAD 1 DIRECTOR
20 GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ 1 DIRECTOR
21 GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD 1 DIRECTOR
22 GRĂDINIŢA PP PECICA 1 DIRECTOR
23 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 1 Director,  1 DIRECTOR ADJUNCT
24 LICEUL TEHNOLOGIC „IULIU MOLDOVAN” ARAD 1 DIRECTOR
25 LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE JUNCU” MINIŞ 1 DIRECTOR
26 LICEUL TEHNOLOGIC BELIU 1 DIRECTOR
27 LICEUL TEHNOLOGIC SĂVÂRŞIN 1 DIRECTOR
28 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
29 LICEUL TEORETIC „ADAM MULLER GUTTENBRUNN” ARAD 1 Director, 2 DIRECTORI ADJUNCȚI
30 LICEUL TEORETIC „JOZEF GREGOR TAJOVSKY” NĂDLAC 1 Director, 2 DIRECTORI ADJUNCȚI
31 LICEUL TEORETIC CERMEI 1 DIRECTOR
32 LICEUL TEORETIC SEBIŞ 1 DIRECTOR
33 PALATUL COPIILOR ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
34 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD 1 DIRECTOR
35 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂDURENI 1 DIRECTOR
36 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂRĂDIA DE MUREŞ 1 DIRECTOR
37 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM MULLER GUTTENBRUN” ZĂBRANI 1 DIRECTOR
38 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU MOCIONI” BIRCHIŞ 1 DIRECTOR
39 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MORA FERENCZ” ZIMANDU NOU 1 DIRECTOR
40 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL MONTIA” ŞICULA 1 DIRECTOR
41 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE GROZA” MONEASA 1 DIRECTOR
42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CAIUS IACOB” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
43 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”A.COTRUȘ” ARAD 1 Director,  1 DIRECTOR ADJUNCT
44 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ILARION FELEA” ARAD 1 DIRECTOR
45 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF MOLDOVAN” ARAD 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
46 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”M.EMINESCU” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
47 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
48 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IUSTIN MARSIEU” SOCODOR 1 DIRECTOR
49 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LAZĂR TÂMPA” ALMAŞ 1 DIRECTOR
50 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” ARAD 1 DIRECTOR
51 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” ARAD 1 DIRECTOR ADJUNCT
52 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OLOSZ LAJOS” ADEA 1 DIRECTOR
53 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PATER GODO MIHALY” DOROBANȚI 1 DIRECTOR
54 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PATRICHIE POPESCU” BATA 1 DIRECTOR
55 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMONYI IMRE” SATU NOU 1 DIRECTOR
56 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TABAZDI KAROLY” ZERIND 1 DIRECTOR
57 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR PĂCĂŢEAN” USUSĂU 1 DIRECTOR
58 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PAVEL COVACI” MACEA 1 DIRECTOR ADJUNCT
59 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TITUS POPOVICI” MIŞCA 1 Director, 1 DIRECTOR ADJUNCT
60 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL IOVĂNAŞ” ŞOFRONEA 1 DIRECTOR
61 ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGRIŞU MARE 1 DIRECTOR
62 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSA 1 DIRECTOR
63 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA 1 DIRECTOR
64 ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUTENI 1 DIRECTOR
65 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA 1 DIRECTOR
66 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRAIVA 1 DIRECTOR
67 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEZNA 1 DIRECTOR
68 ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIECI 1 DIRECTOR
69 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂNTÂNELE 1 DIRECTOR
70 ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI 1 DIRECTOR
71 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI 1 DIRECTOR
72 ŞCOALA GIMNAZIALĂ IRATOŞU 1 DIRECTOR
73 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVADA 1 DIRECTOR
74 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAILAT 1 DIRECTOR
75 ŞCOALA GIMNAZIALĂ OLARI 1 DIRECTOR
76 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULIŞ 1 DIRECTOR
77 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PEREGU MARE 1 DIRECTOR
78 ȘCOALA PRIMARĂ PEREGU MIC 1 DIRECTOR
79 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLEȘCUȚA 1 DIRECTOR
80 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SECUSIGIU 1 DIRECTOR, 1 DIRECTOR ADJUNT
81 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINTEA MARE 1 DIRECTOR
82 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞEITIN 1 DIRECTOR
83 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SEMLAC 1 DIRECTOR
84 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞILINDIA 1 DIRECTOR
85 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞIMAND 1 DIRECTOR
86 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN SLAVICI” ȘIRIA 1 DIRECTOR ADJUNCT
87 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIPAR 1 DIRECTOR
88 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂRAND 1 DIRECTOR
89 ŞCOALA PRIMARĂ IGNEŞTI 1 DIRECTOR

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *