News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

ITM ARAD, LA DISPOZITIA CETATENILOR ITM ARAD, LA DISPOZITIA CETATENILOR
Please follow and like us:
Pin Share

De mai bine de 15 ani de când a fost înfiinţată, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă veghează la buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajat şi angajator, oferind totodată consultanţă gratuită, prin personalul propriu specializat, cetăţenilor care solicită informaţii care vizează domeniile de competenţă ale instituţiei.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor şi, totodată, pentru o mai bună înţelegere a ariei de activitate vom relata, în cele ce urmează, principalele competenţe ale instituţiei noastre. Astfel:

  • Compartimentul Comunicare şi Relaţii cu Publicul este cel care asigură accesul la informaţiile de interes public, asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor, îngrijindu-se inclusiv de redactarea în termen a răspunsurilor către petenţi şi chiar de redirecţionarea petiţiilor care conţin probleme şi aspecte ce nu intră în competenţa instituţiei la autorităţile sau instituţiile publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, în termenele prevăzute de lege, urmând ca petiţionarul sa fie înştiinţat despre aceasta. Aşadar, orice persoană care doreşte să depună o reclamaţie împotriva angajatorului are posibilitatea să o facă prin simpla prezentare la unicul sediul al ITM Arad, din strada Episcopiei, nr. 11 – 13. Acelaşi compartiment asigură accesul mass-mediei la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie, în vederea realizării de interviuri, declaraţii, puncte de vedere, rectificări, luări de poziţie, drept la replică etc.
  • Compartimentul Control Relaţii de Muncă, prin inspectorii de muncă controlează agenţii economici în vederea respectării reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă. De asemenea, controlează respectarea legislaţiei de către societăţile care au ca obiect de activitate recrutarea şi plasarea forţei de muncă române în străinătate
  • Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă, prin inspectorii de muncă, controlează angajatorii în vederea respectării reglementărilor legale pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă. În acelaşi timp, controlează modul în care se face înregistrarea, evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale de către angajator, verificând, totodată, modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării evenimentelor, notificând prin înscrisuri constatările. Pe această cale,

atenţionăm angajatorii că au obligaţia să comunice, de îndată, orice eveniment, inspectoratului teritorial de muncă, în caz contrar, fiind pasibili de sancţiunile contravenţionale în vigoare.

  • Compartimentul Evidenţa muncii şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă este cel care elaborează certificate/adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi a obţine aceste informaţii. Totodată, asigură eliberarea carnetelor de muncă ce se află în arhiva ITM. De asemenea, înregistrează contractele colective de muncă etc.

 

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *