News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Locuitorii din Lipova sunt obligați să se racordeze la rețeaua de canalizare Locuitorii din Lipova sunt obligați să se racordeze la rețeaua de canalizare
Please follow and like us:
Pin Share

SC Compania de Apă Arad SA anunță abonații din orașul Lipova că au obligația de a se racorda la rețeaua publică de canalizare până la data de 01.04.2017.

În orașul Lipova a fost finalizate lucrările la rețeaua de canalizare în cadrul CL 9 și există rețea de canalizare cu racord până la limita de proprietate. Astfel, până la data de 01.04.2017, toate imobilele care sunt branșate la rețeaua publică de apă vor trebui racordate la canalizare iar apele uzate vor trebui deversate doar în sistemul public de canalizare.

Începând cu data de 01.04.2017 se va factura serviciul de canalizare iar abonații au obligația de a încheia contract de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sau act adițional după caz. Abonații vor fi notificați cu privire la perioada și locația unde se vor încheia contractele, respectiv actele adiționale pentru serviciul de canalizare.

SC Compania de Apă Arad SA aduce la cunoștință acceptul de a prelua apele uzate în rețeaua publică de canalizare.Temeiul legal îl reprezintă:

art.6 al Anexei nr. 1 din H.G. 188/2002, modificată prin H.G. 325/2005 :”toţi deţinătorii de locuinţe individuale sau colective, ori de incinte în care se desfăşoară activităţi socio-economice, ale căror ape uzate nu pot fi epurate separat, au obligaţia să se racordeze la reţelele publice de canalizare ale localităţilor” ;

Totodată, abonații care au sisteme de colectare a apelor uzate – fose septice, puţuri absorbante, pristere – sunt obligați să ia toate măsurile sanitare pentru dezafectarea lor, odată cu racordarea la reţelele publice de canalizare, conform prevederilor legale menționate în paragraful anterior.

art.152 alin. 1 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Ordinul nr.88/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C.: “dacă în localitate există un sistem public de canalizare, toţi utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu branşament propriu, au obligaţia de a deversa apele uzate doar în reţeaua de canalizare”;

art.152, alin. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul 88/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. “vidanjarea este interzisă în zonele în care există realizat un sistem public de canalizare”.

art. 31, alin 51 din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006  : “Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou- înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansate care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.”

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *