News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

S-a semnat contractul de reabilitare a Podului Vechi din Lipova

Vești bune pentru Orașul Lipova! Proiectul de reabilitare a Podului Vechi va fi reluat și lucrările vor continua, în urma licitației fiind desemnat noul constructor pentru acesta. Contractul de lucrări cu noul constructor care va asigura reabilitarea Podului Vechi din Lipova a fost semnat azi la Primăria Orașului Lipova.

„Ziua de astăzi ne-a adus un moment mult așteptat de noi toți. Noul constructor pentru reabilitarea Podului Vechi a fost desemnat și în cadrul întrunirii desfășurată azi la Primăria Orașului Lipova, alături de colegii mei Ioan LĂPĂDAT – viceprimar și Adrian ANTOCHE – administrator public și în prezența reprezentanților constructorului, precum și a reprezentanților mass-media, am semnat contractul de lucrări. Realizarea proiectului de reabilitare a Podului Vechi va fi asigurată de o asociere de 2 firme, formată din firmele SC TEHNODOMUS SRL și SC NEM CONSTRUCT SRL, liderul asocierii fiind firma SC TEHNODOMUS SRL. Proiectul de reabilitare a Podului metalic vechi peste râul Mureș a fost demarat inițial în vara anului 2019, ulterior, în primăvara anului 2020 instituțiile de control abilitate sistând lucrările, odată cu identificarea unor probleme grave la structura de rezistență care au împiedicat evoluția proiectului. În urma problemelor existente, pentru ca acest proiect să poată fi implementat a fost necesară realizarea unui nou proiect, care să permită continuarea lucrărilor și care să garanteze în final o construcție sigură și de calitate. Valoarea finală a proiectului se ridică în prezent la suma de 13.034.822,76 lei, spre deosebire de suma inițială care era de aproximativ 3 milioane de lei, fiind vorba despre un proiect realizat cu fonduri guvernamentale, desfășurat prin PNDL. Așa cum am mai spus, în ceea ce ne privește, atât eu, cât și colegii mei, vom asigura pentru Lipova tot ce este necesar pentru a aduce în următorii ani o evoluție vizibilă și pentru a asigura comunității cele mai bune condiții de viață, pe toate segmentele principale de viață. E o bucurie imensă pentru mine și echipa mea acest pas realizat azi și mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit și ne-au fost alături în toate demersurile noastre”, a declarat primarul Florin Pera.

Read more
Locuitorii din Lipova sunt obligați să se racordeze la rețeaua de canalizare

SC Compania de Apă Arad SA anunță abonații din orașul Lipova că au obligația de a se racorda la rețeaua publică de canalizare până la data de 01.04.2017.

În orașul Lipova a fost finalizate lucrările la rețeaua de canalizare în cadrul CL 9 și există rețea de canalizare cu racord până la limita de proprietate. Astfel, până la data de 01.04.2017, toate imobilele care sunt branșate la rețeaua publică de apă vor trebui racordate la canalizare iar apele uzate vor trebui deversate doar în sistemul public de canalizare.

Începând cu data de 01.04.2017 se va factura serviciul de canalizare iar abonații au obligația de a încheia contract de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sau act adițional după caz. Abonații vor fi notificați cu privire la perioada și locația unde se vor încheia contractele, respectiv actele adiționale pentru serviciul de canalizare.

SC Compania de Apă Arad SA aduce la cunoștință acceptul de a prelua apele uzate în rețeaua publică de canalizare.Temeiul legal îl reprezintă:

art.6 al Anexei nr. 1 din H.G. 188/2002, modificată prin H.G. 325/2005 :”toţi deţinătorii de locuinţe individuale sau colective, ori de incinte în care se desfăşoară activităţi socio-economice, ale căror ape uzate nu pot fi epurate separat, au obligaţia să se racordeze la reţelele publice de canalizare ale localităţilor” ;

Totodată, abonații care au sisteme de colectare a apelor uzate – fose septice, puţuri absorbante, pristere – sunt obligați să ia toate măsurile sanitare pentru dezafectarea lor, odată cu racordarea la reţelele publice de canalizare, conform prevederilor legale menționate în paragraful anterior.

art.152 alin. 1 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Ordinul nr.88/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C.: “dacă în localitate există un sistem public de canalizare, toţi utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu branşament propriu, au obligaţia de a deversa apele uzate doar în reţeaua de canalizare”;

art.152, alin. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul 88/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. “vidanjarea este interzisă în zonele în care există realizat un sistem public de canalizare”.

art. 31, alin 51 din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006  : “Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou- înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansate care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.”

Read more
Centru național de informare și promovare turistică deschis la Lipova

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAS Lipova, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea cu succes, a proiectului „Reabilitare și modernizare clădire pentru amenajarea unui centru naţional de informare şi promovare turistică în orașul Lipova” cod SMIS 48822, finantat prin Regio – Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 — Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3 — ‘Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică’, Operațiunea — Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora, conform Contractului de Finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, prin Autoritatea Nationala pentru Turism în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013

Valoarea totală a proiectului „Reabilitare și modernizare clădire pentru amenajarea unui centru naţional de informare şi promovare turistică în orașul Lipova” este de 588.559 lei.

Prin acest proiect s-a urmarit creşterea numărului de turişti din localitatea Lipova şi din zonele învecinate ca urmare a îmbunătăţirii vizibilităţii regiunii şi a creşterii accesibilităţii vizitatorilor la instrumente moderne de informare şi promovare realizate în cadrul proiectului, precum un centru de informare turistică modern, amplasat în centrul oraşului Lipova, angajarea şi instruirea de personal specializat în oferirea de servicii de informare turistică, prezentarea de materiale specifice (hărţi, pliante, CD-uri etc.) sau realizarea de programe informatice specifice turismului.

Sediul CNIPT este amplasat în centrul localităţii, la parterul unei clădiri existente aflată în proprietatea oraşului Lipova. Printre obiectivele turistice din oraşul Lipova care trebuie neapărat vizitate amintim: Biserica «Adormirea Maicii Domnului», Muzeul Oraşului Lipova, Piaţa Libertăţii, Cetatea Şoimoş, Bazarul turcesc, Podul de peste Mureş sau Mănăstirea Maria-Radna.

CNIPT este dotat cu mobilier şi aparatură specifică, dispune de materiale promoţionale specifice (pagina WEB, CD-uri informare).

CNIPT Lipova va fi integrat şi conectat la reţeaua şi baza de date naţională a CNIPT si va oferi informaţii turistice de interes general şi local prin pagina WEB, inclusiv promovarea evenimentelor locale, a hotelurilor şi pensiunilor din zonă, a atelierelor meşteşugăreşti, a agenţiilor de turism, precum şi a celorlalţi agenţi economici implicaţi în servicii turistice şi conexe.

 

Read more

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Arad anunţă angajatorii care nu au ridicat, până în prezent, carnetele de munca ale salariaţilor să se prezinte, de urgenţă, la sediul de pe strada Gheorghe Lazăr, numărul 20, etajul II, Arad, respectiv la punctele de lucru din Pecica, Curtici, Chişineu-Criş, Ineu, Sebiş, Lipova, în vederea ridicării acestora, termenul limită fiind 16 august.
Carnetele de munca pot fi ridicate de către reprezentantul legal al angajatorului sau de un împuternicit al acestuia. Salariaţii care nu intră în posesia carnetului de muncă nu vor putea dovedi vechimea în muncă necesară la stabilirea pensiei, a sporului de vechime, etc.
Până în prezent au fost predate angajatorilor 23.800 de carnete de muncă şi au mai rămas de predat încă 14.000 de carnete de muncă. „Avertizăm angajatorii care nu respectă prevederile legislaţiei muncii în vigoare că, după data de 16 august ITM Arad va efectua controale la toţi agenţii economici care nu au ridicat carnetele de muncă ale salariaţilor”, se arată într-un comunicat de presă remis de ITM Arad. (newsar.ro)

Read more

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul judetean Arad reaminteste tuturor fermierilor ca termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pe suprafaţă este luni, 16.05.2011. În acest sens, întrucât un număr însemnat din fermierii invitaţi nu au onorat solicitările noastre, A.P.I.A.Arad anunţă că până luni 16.05.2011, inclusiv, va sta la dispoziţia fermierilor chiar şi după orele de program până va înregistra toate cererile fermierilor. Mai mult decât atât, funcţionarii A.P.I.A. vor prelua cereri de plată şi în zilele de sâmbătă, 14.05.2011 şi duminică, 15.05.2011.

Acest program va fi respectat şi la centrele locale arondate Centrului judeţean A.P.I.A. Arad, respectiv Centrul local Arad, Ineu, Pecica, Sântana, Săvârşin, Lipova, Gurahonţ şi Chişineu Criş.

Dupa data de 16 mai fermierii vor putea depune cereri de plată pe suprafaţă însă acestora li se va aplica penalizari de 1% pe zi lucratoare pana la data de 10 iunie.

 

Read more

Guvernul a alocat, în şedinţa din această săptămână, „suma de 177 de milioane de lei autorităţilor locale din întreaga ţară, pentru plata arieratelor şi pentru acoperirea unor cheltuieli pentru primării care sunt, practic, în imposibilitatea de a mai funcţiona deoarece au cheltuieli mai mari decât veniturile”, se arată într-un comunicat de presă al Executivului. Tot pentru sprijinirea autorităţilor locale s-au alocat 37,178 milioane lei, pentru plata subvenţiei la energia termică.
La Arad, într-o proporţie zdrobitoare, banii au mers spre primăriile conduse de reprezentanţi ai PDL. Este vorba de primăriile din Arad, Almaş, Apateu, Bata, Beliu, Birchiş, Bârsa, Brazii, Cărand, Chisindia, Conop, Curtici, Dieci, Felnac, Frumuşeni, Ghioroc, Hălmăgel, Hălmagiu, Hăşmaş, Lipova, Moneasa, Nădlac, Păuliş, Pecica, Petriş, Pilu, Săvârşin, Sântana, Sebiş, Secisigiu, Şilindia, Şagu, Şeitin, Semlac, Şepreuş, Şicula, Tauţ, Ususău, Vărădia de Mureş, Vârfurile, Vinga şi Zerind, totalizând 42 de administraţii publice locale. Nici UDMR nu stă rău la acest capitol, toate cele patru primării din judeţ conduse de reprezentanţii Uniunii primind fonduri: Dorobanţi, Mişca, Sintea Mare, şi Peregu Mare. Şi opt primării PSD s-au bucurat de sprijin financiar de la Guvern. Este vorba de cele din Bârzava, Fântânele, Iratoşu, Macea, Olari, Şofronea, Şiştarovăţ şi Vladimirescu. Primăriile PNL au fost ocolite de generozitatea guvernanţilor, cu o singură excepţie: Zimandul Nou, care oricum a primit cea mai mică sumă alocată, doar 15.000 de lei.
Deputatul arădean Adrian Niţu (PDL) a dat asigurări că banii nu au fost acordaţi pe criterii politice, ci pe criterii obiective. Totuşi, acest a subliniat faptul că Aradul a primit cei mai mulţi bani dintre toate celelalte judeţe, lucru care se datorează parlamentarilor arădeni şi celorlalţi reprezentanţi ai judeţului la Bucureşti.(news-ar)

Read more