News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Deoarece  CJPC Arad este solicitat in rezolvarea diferitelor probleme de un numar mare de consumatori  dorim sa aratam cum se desfasoara procedura de preluare şi înregistrare a petiţiilorsi a informatiilor de la consumatori .

Preluarea se va face utilizând, după caz, următoarele modalităţi:

  • Biroul de primire de la sediul CJPC Arad din Arad B-dul Revolutiei ,nr. 50 et.1

  • Numarul de telefon 0257/257049, numai pentru informaţii;

  • poşta electronică  arad@opc. ro

  • fax 0257/257047

  • poştă Arad B-dul Revolutiei nr. 50 , et. 1

CJPC Arad  va  înregistra petiţiile, în vederea cercetării si solutionarii acestora .

Petiţiile vor fi preluate şi înregistrate indiferent dacă operatorul economic are sediul sau nu pe raza de activitate a structurii teritoriale la care consumatorul s-a adresat. CJPC Arad nu poate refuza înregistrarea petitiilor referitoare la domenii de activitate care nu intră în competenţa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Pentru operativitatea şi eficienţa soluţionării petiţiei se va proceda la consilierea petiţionarului şi îndrumarea acestuia către structura administraţiei publice competentă, dacă acesta este de acord, sau la redirecţionarea petiţiei scrise către structura în drept să o soluţioneze şi să informeze petiţionarul.

Petiţiile trebuie să conţină informaţii referitoare la produsul sau serviciul reclamat, datele de identificare a operatorului economic, inclusiv anexarea documentelor probatorii.Pentru formularea în scris a petiţiei, la sediul  CJPC Arad , se va solicita petentului să completeze datele din “Fişa de sesizare-reclamaţie ,, formular tipizat oferit gratuit consumatorilor .

Persoana care înregistreaza petiţia se va asigura că petiţionarul face petiţia în nume propriu.

La înregistrarea unei reclamaţii se va verifica dacă petentul s-a prezentat, în prealabil, la vânzător/prestator de servicii, respectiv dacă acesta a întârziat sau a refuzat soluţionarea reclamaţiei, în condiţiile legii .

In situatia in care consumatorul nu s-a prezentat la operatorul economic in prealabil  , ,copia  fişei de reclamaţie (completată şi   înregistrată de petent la CJPC Arad impreuna cu o notificare, se vor transmite entităţii (prin poştă/fax) sau, după caz, direct prin petiţionarul care a depus reclamaţia.

În toate cazurile, notificarea, inclusiv poziţia operatorului economic respectiv poziţia consumatorului , va fi solicitată operatorului economic pentru returnare(prin fax/poştă).

În situaţia în care reclamaţia nu se soluţionează pe cale amiabilă,  institutia noastra va declanşa acţiunea de control pentru cercetarea şi concluzionarea reclamaţiei.

Apelarea la una din cele două modalităţi de rezolvare pe cale amiabilă a petiţiilor se va face numai în situaţiile în care consumatorul nu s-a prezentat, în prealabil, la operatorul economic şi numai în cazurile în care neconformităţile produselor sau serviciilor reclamate/sesizate afectează individual consumatorul, respectiv natura neconformităţilor nu impune desfăşurarea unor acţiuni de control din partea comisariatului pentru prevenirea sau limitarea prejudicierii altor consumatori.

Totodată, se vor analiza informaţiile cu privire la natura produselor/serviciilor, a neconformităţilor reclamate, precum şi pretenţiile formulate de petent .

Vânzătorul şi prestatorul de servicii au obligaţia să pună în drepturi petiţionarul, în conformitate cu prevederile legale, atunci când se constată că reclamaţia este justificată.

admin

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *