News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

newsarad

Aducem în atenţia operatorilor economici că potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal prin O.G. nr. 8/2013, începând cu 01 februarie 2013, sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii nu mai este opţional, ci obligatoriu pentru persoanele juridice române care, la data de 31 decembrie a anului precedent, îndeplinesc condiţiile cumulative prevăzute la art. 1121  din Codul fiscal.

Potrivit dispoziţiilor legale invocate, pentru anul 2013 persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012, îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, respectiv au realizat venituri altele decât cele din activităţile menţionate expres în Codul fiscal,  care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 de euro (calculat la cursul de schimb de la închiderea exerciţiului financiar 2012) şi al căror capital social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale, sunt obligate, indiferent de numărul salariaţilor, să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 01 februarie 2013.

Acestea au obligaţia de a anunţa organului fiscal competent modificarea sistemului de impunere, prin depunerea până la data de 25 martie 2013 inclusiv, a declaraţiei de menţiuni pentru persoane juridice – formular 010. Până la acest termen, se va depune de către persoanele juridice menţionate şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013, formular 101, prin excepţie de la prevederile generale privind depunerea acestei declaraţii.

Nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, persoanele juridice române care:

a)    desfăşoară activităţi în domeniul bancar;

b)    desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;

c)    desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;

O persoană juridică nou-înfiinţată, după data de 1 februarie 2013, este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută de lege, privind deţinerea capitalului social de către persoane, altele decât statul sau autorităţile locale, este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *