News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

newsarad stiri arad

Vineri, 24 februarie 2012, ora 12, în sala festivă a Colegiului Naţional „Vasile Goldiş” Arad, a avut loc conferinţa de lansare a proiectului „Pas cu pas spre o şcoală deschisă”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 22 de luni şi se adresează elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul primar al judeţului Arad, beneficiind de o finanţare nerambursabilă în valoare de 1 709 382, 60 lei.

Activităţile proiectului sunt coordonate de Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” şi  se derulează în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra”, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională şi şapte unităţi de învăţământ din municipiul Arad.

Proiectul vizează un program de formare pentru  76 cadre didactice din şcolile implicate în proiect, program care intenţionează să aducă schimbări în modul de a concepe activitatea la clasă, care să contureze convingeri pedagogice pentru o educaţie fără prejudecăţi în rândul elevilor din familii cu probleme sociale.

Grupul ţintă reuneşte elevi dintr-o categorie socială defavorizată, cu risc de a părăsi timpuriu şcoala, din acest motiv proiectul axat pe principiul egalităţii de şanse urmăreşte acordarea unui real sprijin acestor copii. Achiziţiile prevăzute în proiect  oferă acces la o educaţie de calitate, la valorificarea potenţialului şi talentului fiecărui copil. Documentele şi programele educaţionale complexe, elaborate şi realizate de învăţători prin cluburile şcolii deschise şi şcoala de vară (pentru 330 elevi), au menirea să ofere acestor copii, şansa dezvoltării personale, „să devină tot ceea ce pot fi”, chiar dacă din diverse motive, nu sunt susţinuţi de familiile lor.

Activităţile proiectului sunt concepute pentru a contribui la eliminarea riscului de abandon şcolar şi la implicarea activă a comunităţii în viaţa şcolii.

Experienţa dobândită prin acest proiect, exemplele de bune practici, documentele curriculare, vor fi diseminate la nivelul altor instituţii de învăţământ din municipiu şi judeţ, în speranţa că toate acestea vor fi continuate în următorii ani, la nivelul ciclului gimnazial.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *