News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Posesorii de caini au obligatia de a-i inregistra Posesorii de caini au obligatia de a-i inregistra
Please follow and like us:
Pin Share

Începand cu data de 15 martie 2014, conform prevederilor Ordinului nr.1 din 7 ianuarie 2014, al presedintelui AUTORITATI NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR,publicat in MONITORUL OFICIAL nr.31 din 15 ianuarie 2014, toţi proprietarii de câini  au obligaţia de a-şi identifica  prin microcipare şi inregistra animalele ce le deţin. Câinii cu stăpân  circulă pe teritoriul României numai identificaţi prin microcipare, înregistraţi şi însoţiţi de carnete de sănătate.

Începând cu data de 15 martie 2014, expunerea şi/sau comercializarea câinilor în petshopuri, canise şi expoziţii se efectuează doar dacă sunt identificaţi prin microcipare, înregistraţi în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân (RECS), şi însoţiţi de carnetul de sănătate.

După data de 31 decembrie 2014 este interzisă deţinerea de câini neidentificaţi şi neînregistraţi.

Câinii neidentificaţi şi neînregistraţi aflaţi în spaţiile publice sunt consideraţi câini fără stăpân şi sunt trataţi conform prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.

Identificarea câinilor cu stăpân prin implantarea unui microcip şi înregistrarea datelor în RECS, se face numai de către medicii veterinari de liberă practică din unităţile medicale veterinare de asistenţă, înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, REGISTRU deţinut de către Colegiul Medicilor Veterinari din Romania (CMV Ro), medici veterinari înregistraţi ca identificatori şi operatori ai RECS.

Câinii cu stăpân se identifică exclusiv prin implantarea unui microcip de către medicii veterinarI de liberă practică, înregistraţi ca identificatori şi operatori ai RECS.

Proprietarii de câini au următoarele obligatii în vederea identificarii si înregistrării câinilor cei deţin:

– proprietarii au obligaţia de a prezenta câinii ce-i deţin, unitatilor medical veterinare şi de ai solicita medicului veterinar de liberă practică identificator/ utilizator al RECS, identificarea câinilor, prin implantarea unui microcip aprobat, efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii conform prevederilor legale, înregistrarea în RECS, eliberarea carnetului de sănătate şi a paşaportului, după caz. În acest sens, proprietarii câinilor au obligaţia să prezinte medicilor veterinari, animalele, documentele şi informaţiile de identificare necesare atât pentru câine, cât şi pentru proprietar;

– pentru fiecare câine identificat şi înregistrat, medicul veterinar eliberează proprietarului, un carnet de sănătate cu serie şi număr unic, iar pentru câinii care părăsesc teritoriul României se eliberează un paşaport, la solicitarea proprietarului, suplimentar faţă de carnetul de sănătate. Carnetele de sănătate şi paşapoartele se completează şi se eliberează exclusiv de către unităţile medicale veterinare de asistenţă;

– proprietarii câinilor au obligaţia să prezinte animalele pentru a fi identificate prin microcipare şi înregistrate în RECS, în termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea acestora în spaţii publice;

– proprietarii ai caror câini au vârsta mai mare de 90 de zile (câinii adulţi), au obligaţia de a identifica şi înregistra animalele în RECS, înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea acestora în spaţii publice şi cel mai târziu înaintea vaccinării contra rabiei;

– proprietarii de câini au obligaţia să prezinte câinii pentru efectuarea vaccinării antirabice şi a deparazitarii periodice. In România, vaccinarea contra rabiei a câinilor în vârstă de peste 3 luni, este obligatore, iar medicii veterinari au obligaţia să vaccineze contra rabiei doar câinii care sunt identificaţi prin microcipare;

– proprietarii de câini au obligaţia de a notifica unitatilor medical veterinare, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moartea si să solicite utilizatorilor RECS să înregistreze în acesta schimbarea datelor proprietarului şi noua adresă;

– in cazul  deplasării câinilor în spaţii publice pe teritoriul României, proprietarii acestora au obligaţia de a deţine asupra lor, carnetul de sănătate al animalelor care atestă efectuarea acţiunilor sanitare veterinare precum şi identificarea şi înregistrarea in RECS;

-la găsirea unui câine pierdut persoanele care l-au găsit au obligaţia de a anunţa serviciul specializat pentru gestioanrea câinlor fără stăpân înfiinţat la nivelul unităţii administrativ teritoriale pe a cărei rază a fost găsit câinele;

-administratorii adăposturilor publice au obligaţia de a dota, instrui şi verifica personalul de specialitate privind procedura de verificare a identităţii câinilor capturaţi în spaţiu public;

-câinii adoptaţi/revedincaţi se identifică şi se înregistrează în RECS în conformitate cu prevederile prezentelor norme;

-persoanelel care adoptă câini din adăposturi sunt obligate să adopte doar animalele identificate şi înregistrare in RECS, cu acţiunile sanitare veterinare efectuate conform prevederilor legale;

-proprietarii câinilor au obligaţia să achite medicului veterinar de liberă practică identificator şi utilizator al RECS, contravaloarea costurilor legate de identificarea prin microcipare, eliberarea carnetului de sănătate/pasaport şi înregistrarea în RECS. Fiecare unitate medical veterinară de asistenţă are obligaţia sa işi stabilească tarifele ce le aplică pentru serviciile ce le prestează, aceste tarife trebuie afişate la fiecare punct de lucru şi aduse la cunoştiinţa fiecarui proprietar de câini, inaintea efectuării operaţiunilor de identificare prin microcipare şi inregistrare a câinilor .

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *