News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

PRECIZĂRI PRIVIND OBLIGATIVITATEA DEPUNERII DECLARAŢIEI INDIVIDUALE DE ASIGURĂRI SOCIALE LA CASA JUD

Local 17 ianuarie 2011 admin 0

asiguraţii pe bază de declaraţie individuală de asigurare socială şi asiguraţii pe bază de contract de asigurare socială datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare con1 baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV1 Conform prevederilor art. 6 alin (1) punctul IV din Legea nr. 263/20101 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei1 contribuţia minimă lunară este de 222 lei1 dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I1 dacă nu sunt asiguraţii acestora; e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;La art. 11 din Legea nr. 263/2010 se prevăd următoarele: (1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin1 dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult decât de cinci ori valoarea acestuia. La art. 151 declaraţia poate fi suspendată1 iar contribuţia maximă lunară este de 3.164 lei. Termenele de plată ale contribuţiei de asigurări sociale sunt până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.Neplata contrib1 iar pentru perioadele de suspendare nu se datorează contribuţie de asigurări sociale.Articolul nr. 36 din legea nr. 263/20101 II1 III şi V.La articolul 14 din legea nr. 263/20101 în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. (3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele menţionate la alin. (1) este cel stabilit prin declaraţia individuală de asigurare şi nu poate fi mai mic1 în mod exclusiv1 în sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu1 în situaţia în care pe parcursul derulării asigurării în baza declaraţiei individuale de asigurare se face dovada că există perioade în care nu se realizează venituri1 în vigoare de la 1 ianuarie 20111 inclusiv.Potrivit art. 144 lit. b) din Legea nr. 263/2010 nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare1 la cererea asiguratului sau din iniţiativa casei teritoriale de pensii1 legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 20111 o constituie venitul lunar asigurat1 până la data achitării sumei datorate1 pentru anul 2011 cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă este de 311 pentru asiguraţii sistemului public de pensii pe bază de declaraţie individuală de asigurare socială1 potrivit art. 145 lit. a din aceeaşi lege.1 prevăzută la art. 111 prevede că1 prin efectul legii persoanele care realizează1 privind sistemul unitar de pensii publice1 se prevede că1 se prevede că câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.Potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 263/2011 stabilită prin lege. Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate începând cu data de 01.01.20111 un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (8.088 lei) şi care se află în una dint1 venitul maxim asigurat lunar este de 10.110 lei1 venitul minim asigurat lunar prin declaraţia individuală de asigurare este de 708 lei1
Please follow and like us:
Pin Share

Conform prevederilor art. 6 alin (1) punctul IV din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, în vigoare de la 1 ianuarie 2011, în sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (8.088 lei) şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;

La art. 11 din Legea nr. 263/2010 se prevăd următoarele:

(1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV care au cel puţin vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare.

(2) Declaraţia individuală de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia prevăzută la alin. (1) la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

(3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele menţionate la alin. (1) este cel stabilit prin declaraţia individuală de asigurare şi nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

(4) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V.

La articolul 14 din legea nr. 263/2010, se prevede că, în situaţia în care pe parcursul derulării asigurării în baza declaraţiei individuale de asigurare se face dovada că există perioade în care nu se realizează venituri, la cererea asiguratului sau din iniţiativa casei teritoriale de pensii, declaraţia poate fi suspendată, iar pentru perioadele de suspendare nu se datorează contribuţie de asigurări sociale.

Articolul nr. 36 din legea nr. 263/2010, prevede că, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV , pentru asiguraţii sistemului public de pensii pe bază de declaraţie individuală de asigurare socială, o constituie venitul lunar asigurat, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult decât de cinci ori valoarea acestuia.

La art. 15 din Legea nr. 287/2010, legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, se prevede că câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.

Potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 şi art. 17 alin. (1) din Legea nr. 287/2010, pentru anul 2011 cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă este de 31,3%.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, asiguraţii pe bază de declaraţie individuală de asigurare socială şi asiguraţii pe bază de contract de asigurare socială datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, stabilită prin lege.

Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate începând cu data de 01.01.2011, venitul minim asigurat lunar prin declaraţia individuală de asigurare este de 708 lei, venitul maxim asigurat lunar este de 10.110 lei, contribuţia minimă lunară este de 222 lei, iar contribuţia maximă lunară este de 3.164 lei.

Termenele de plată ale contribuţiei de asigurări sociale sunt până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenele prevăzute de lege generează plata unor majorări şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.

Potrivit art. 144 lit. b) din Legea nr. 263/2010 nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare, prevăzută la   art. 11, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, potrivit art. 145 lit. a din aceeaşi lege.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *