News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

Potrivit modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011,  prevederilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 care în cursul anului calendaristic precedent nu au depăşit  plafonul de scutire pentru întreprinderi mici  prevăzut la art. 152 alin. (1) sau după caz, plafonul determinat conform alin.(5) al art. 152 din Codul fiscal, pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se lună calendaristică întreagă.

Conform prevederilor art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, plafonul de scutire este de 35.000 Euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv de 119.000 lei.

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă, în conformitate cu prevederile art. 1561 din Codul fiscal.

Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Pentru solicitările depuse în perioada 03-10 ianuarie 2012, va fi utilizat formularul (096) – “Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”, prevăzut de Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 13/2011, contribuabilul făcând menţiune pe acest formular asupra faptului că cifra de afaceri realizată în anul curent până la data solicitării nu depăşeşte plafonul de scutire recalculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului.

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *