News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Please follow and like us:
Pin Share

newsarad stiri arad

Asociaţia Arad – Capitală Culturală Europeană 2021, în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad, anunţă organizarea unei competiţii pentru stabilirea logoului şi a mascotei Asociaţiei. Intenţia noastră este aceea de a contura identitatea vizuală a proiectului nostru, al cărui scop îl reprezintă dobândirea titlului de Capitală Culturală Europeană. Se vor acorda două premii, fiecare în valoare de câte 10.000 de lei (TVA inclus). Dreptul de proprietate pentru logo şi mascotă va fi implicit transferat Asociaţiei, odată cu ridicarea premiului.

Competiţia este deschisă în două secţiuni:

1.Logo – căutăm elementele care să definească Aradul ca o comunitate dinamică, tendinţa noastră către înnoire, reinventare, respectând însă cultura, tradiţiile, patrimoniul local existent, care ne încântă. Logoul Asociaţiei trebuie să definească personalitatea şi caracterul Aradului. Logoul va exprima spiritul multietnic şi multicultural al Aradului, ambiţiile de a se valida ca un oraş deschis, un spaţiu al integrării şi al creaţiei. Materialele promoţionale ale Asociaţiei vor fi personalizate cu logoul respectiv, fie că este vorba de tipărituri, obiecte vestimentare sau on-line.

2.Mascotă – dorim să asociem demersului nostru o figură simpatică, un simbol al comunităţii locale, inspirat din viaţa noastră de zi cu zi. Mascota poate fi o clădire, un element geometric, un animal, orice grup reprezentativ sau construcţie care pot fi asociate cu spiritul Aradului. Se va ţine cont de faptul că ea trebuie ulterior croită şi realizată dintr-un material textil sau plastic, care se va constitui într-un obiect de promovare a Asociaţiei şi a Aradului. Concursul este deschis pentru orice competitor inventiv, cu spirit de iniţiativă. Concurenţii vor expedia lucrările lor în format tipărit şi electronic pe adresa asociatiei- Arad, Str. Horia nr.2, apt. 6 C.  Pe mapă (dosar plic cu marginile sigilate) nu se vor trece datele de identificare ale concurentului, ele regăsindu-se în interiorul mapei, într-un plic separat, închis. Plicul va conţine o scrisoare de prezentare cu datele de contact ale competitorului şi un Curriculum Vitae. Pot depune lucrări persoanele fizice, asociaţiile, fundaţiile, societăţile comerciale de orice fel. Oricare participant poate depune în concurs mai multe mape, respectând strict prevederile stipulate.

Juriul care va realiza selecţia va fi format din cinci persoane. După semnarea contractului, câştigătorul va livra materialele suplimentare solicitate pentru logo, respectiv mascotă, la cererea asociaţiei, în termen de 7 zile de la fiecare solicitare formulată în scris. Mapa de concurs va conţine: -plicul închis cu datele de identificare ale concurentului -planşe în format A4, color, cu propunerea de logo sau de mascotă, grafică sau jpg (rezoluţie format electronic min. 300 de pixeli), explicarea conceptului. Este necesar să figureze pe verso şi codul de culoare pentru tipar. Termenul limită este 16 mai 2014 (data poştei). Asociaţia va anunţa câştigătorul în săptămâna 26-31 mai 2014.

 

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *